“Zajedno stvaramo” – trodnevna manifestacija u Jajcu

U organizaciji Nansen dijalog centra Sarajevo i  fondacije Schüler Helfen Leben (SHL) u Jajcu će od 6. do 8. maja/svibnja 2017. godine biti upriličena trodnevna manifestacija „Zajedno stvaramo“, sa ciljem podrške mladima u  donošenju odluka u tom bosanskohercegovačkom gradu.

Prvog dana 100 učesnika/ca manifestacije ”Zajedno stvaramo” u Jajcu okupljenima će predstaviti vlastite potrebe te označiti koja vrsta podrške im je neophodna. Ovom prilikom će SHL predstaviti 25 pozitivnih priča realizovanih tokom 25 godina djelovanja organizacije u BiH te predstaviti nominovane kandidate za ambasadore/ice aktivizma i najbolji projekat podržan od strane fondacije SHL u 2016. godini.

Drugog dana biće realizovana volonterska akcija sa 100 mladih u Strukovnoj školi u okviru koje će biti uređen enterijer i školsko igralište. Istog dana mladi će intervjuisati građane/ke o dobrim i lošim stranama života u Jajcu te ličnim razmišljanjima o životu u kontekstu lokalne zajednice. Istog dana će se organizovati  druženje na uređenom školskom dvorištu gdje će biti proglašeni ambasador/ica aktivizma i najbolji projekat podržan od strane fondacije SHL, kojeg će birati učesnici/e manifestacije.

Trećeg dana, 8. maja/svibnja 2017. na programu je konferencija u organizaciji Nansen dijalog centra Sarajevo pod nazivom ”Jajce-još jedna uspješna priča ili ..???”

Učenici/e Srednje strukovne škole u kojoj se manifestacija realizuje bili/e su dio programa i sveukupnog obimnog angažmana Nansen dijalog centra (NDC) Sarajevo koji je realizovan od 2009. godine u Jajcu.

Sa učenicima/cama Srednje strukovne škole, nastavnicama/cima i roditeljima realizirano je niz aktivnosti uz podršku školske administracije, općine i kantonalnog ministarstva obrazovanja. Jedan od važnih ishoda ovoga angažmana je uspostavljanje Nansen-foruma mladih graditelja/ica mira (NFYP) među učenicama/cima ove škole. Nakon uspostavljanja NFYP-a, učenice/ci su osmislili i realizirali brojne međuetničke lokalne i regionalne aktivnosti, uz podršku NDC-ovog nastavničkog alumnija i NKO-a.

Uprkos pozitivnim ishodima, tokom proljeća 2016, kantonalno ministarstvo obrazovanja donijelo je  odluku o uspostavljanju nove (paralelne) škole za Bošnjačke učenike/ce, na bosanskom jeziku, čime bi se učenice/ci podijelili na osnovu etničke pripadnosti/opredjeljenja.

Takvoj odluci, putem protesta, suprotstavila se grupa učenika/ca. Odluka je suspendovana, ispostaviće se samo na neko vrijeme.

Neki od članova/ica Nansen-foruma mladih graditelja bili su predvodnici/e ovog protesta što nam daje osnova da vjerujemo kako je riječ o rezultatima angažmana Nansen dijalog centra Sarajevo u Jajcu.

U svjetlu postojećih prilika, a nastojeći da se na adekvatan način zaokruži dvodecenijski rad NDC Sarajevo, u Jajcu će se organizovati međunarodna konferencija.

Na konferenciji će se raspravljati o značaju protesta, kao političkom činu par excellence, zasigurno bez presedana u novijoj istoriji BiH, ali i o značaju samih procesa koji su doveli do protesta.

Iskustva, potrebe, očekivanja i perspektive međuetničke saradnje i Uloga lokalnih i međunarodnih aktera u kreiranju uslova za društvene promjene nazivi su panela koji će u okviru konferencije biti organizovani, nakon čega će biti predstavljen Nansen dijalog pristup uz prezentaciju studije slučaja te u završnom dijelu konferencije otvoren prostor za dijalog na temu Jajca kao još jedne uspješne ili kratkoročno uspješne priče.

Na konferenciji učestvuju: predstavnici/ce lokalni vlasti, predstavnici škole, predstavnici/ce NFYP (Jajce, Zvornik, Bratunac i Srebrenica), predstavnici NKO (Jajce, Zvornik, Bratunac i Srebrenica), čelnici/ce škole, roditelji, predstavnici/ce Nansen dijalog mreže iz regije, predstavnici/ce međunarodne zajednice i mediji.

O organizacijama:
Fondacija Schüler Helfen Leben (SHL) je njemačka omladinska fondacija  koja je u Bosni i Hercegovini prisutna od 1992. godine i čiji je osnovni cilj poboljšati položaj mladih. Fondacija SHL nudi niz mogućnosti za mlade kao što su programi neformalnog obrazovanja, financijsku potporu projektima mladih, te razmjenu mladih Bosne i Hercegovine i Njemačke.
Nansen dijalog centar Sarajevo je neprofitna nevladina organizacija, koja promovisanjem dijaloga između različitih grupa – etničkih, nacionalnih, regionalnih, političkih i interesnih – nastoji razvijati demokratske prakse, te doprinositi prevenciji i rješavanju sukoba mirnim putem u Bosni i Hercegovini.

 

Translate »