Zakon o udžbenicima u KS

Pravo nastavnikova izbora između više ponuđenih udžbenika dostignuće je svih civiliziranih zemalja. Ne postoji nijedna zemlja u Evropskoj uniji u kojoj se provodi politika jedan predmet jedan udžbenik. Takva praksa provodi se u bh entitetu RS, Sjevernoj Koreji… Kanton Sarajevo uskoro će se pridružiti ovom “odabranom“ klubu.  

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade usvojila Nacrt zakona o udžbenicima u KS. Ukoliko skupština usvoji taj prijedlog, Kanton Sarajevo postat će prvi kanton u Federaciji BiH koji će potpuno samostalno provoditi udžbeničku politiku. Naime, iako je prema postojećem ustavnom uređenju obrazovanje u nadležnosti kantona, u dosadašnjoj praksi udžbeničku politiku su, zbog potrebe ujednačavanja obrazovanja u Federaciji BiH, provodile tzv. koordinacije ministara obrazovanja. Ovakva politika bila je važna, između ostalog, i zbog međukantonalne mobilnosti učenika, a poseban značaj imala je za razmjerno male kantone koji samostalno ni ne bi mogli provoditi udžbeničku politiku. Kao posljedicu takve politike imamo važeće nastavne planove i programe koji su u većini kantona prilično ujednačeni, a učenici u Bihaću, Goraždu, Travniku, Zenici, Tuzli, Sarajevu… koriste udžbenike s istog odobrenog spiska. (Slična situacija je i s nastavom na hrvatskom jeziku. Isti udžbenici koriste se u Orašju, Livnu, Žepču, Širokom Brijegu…). Udžbenička politika je, dakle, do sada usaglašavana i provođena u međusobnom dogovoru i koordinaciji kantona. Kanton Sarajevo sada je odlučio prekinuti takvu praksu i obrazovnu politiku početi provoditi samostalno, bez konsultacija i usaglašavanja s drugim kantonima ili Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke. Ovakva javna politika u oblasti obrazovanja, zbog posljedica koje će dugoročno izazvati, može se bez ikakva ustezanja nazvati antibosanskom, jer ima za cilj Kanton Sarajevo odvojiti od ostatka zemlje i učiniti ga zasebnim entitetom unutar Federacije BiH.

Jedna od temeljnih odredbi Nacrta zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo jeste ta da se za jedan nastavni predmet koristi jedan udžbenik. Zajednica izdavača/nakladnika u Bosni i Hercegovini podsjeća javnost da je pravo nastavnikova izbora između više ponuđenih udžbenika dostignuće svih civiliziranih zemalja. Ne postoji nijedna zemlja u Evropskoj uniji u kojoj se provodi politika jedan predmet jedan udžbenik (jedan udžbenik se ne koristi ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ni u Makedoniji…). Takva praksa provodi se u bh entitetu RS, Sjevernoj Koreji… Izgleda da će se i Kanton Sarajevo uskoro pridružiti ovom “odabranom“ klubu.

Zajednica izdavača/nakladnika u Bosni i Hercegovini pozdravlja stav Vijeća roditelja i Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo da je nedopustivo da roditelji svake školske godine izdvajaju značajna finansijska sredstva za nabavku udžbenika. Slažemo se i u tome da je neophodno roditelje osloboditi blamaže pri kupovini udžbenika i beskrajnog obilaska knjižara i buvljaka na kojima se prodaju rabljene knjige. Zbog toga pozivamo Vijeće roditelja i Sindikat da kod nadležnog ministarstva u KS odmah iniciraju akciju kojom će se svim učenicima u osnovnim školama osigurati besplatni udžbenici. Uprkos tome što stalno ističe svoju brigu o učenicima i njihovim roditeljima, Kantonalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade prvi put od osnivanja Kantona Sarajevo u ovoj školskoj godini nije izdvojilo sredstva za nabavku udžbenika (udžbenici su kupljeni samo od novca koje je izdvojilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke). Roditelje osnovnoškolaca u Kantonu Sarajevo podsjećamo da su, naprimjer, učenici od prvog do petog razreda (I–V) u Zeničko-dobojskom kantonu od tamošnjeg ministarstva obrazovanja dobili besplatne udžbenike, a ukoliko se nastavi dosadašnja politika tog kantona, u narednu godinu-dvije svi učenici u osnovnim školama u ZE-DO kantonu imat će potpuno besplatne udžbenike. Usporedbe radi, Zeničko-dobojski kanton ima višestruko manji budžet od Kantona Sarajevo, a slična situacija je i u nekim drugim kantonima koji također osiguravaju besplatne osnovnoškolske udžbenike. Za to vrijeme, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS skršilo je više od 2.000.000 KM (tačnije, prema podacima Ministarstva, 2.211.596,80 KM – dva miliona dvije stotine jedanaest hiljada pet stotina i devedeset šest konvertibilnih maraka i osamdeset konvertibilnih pfeninga) za projekt tzv. elektronske učionice. Prema svim relevantnim procjenama, rezultati tog projekta su žalosni, budžetska sredstva utrošena su neefikasno i nesvrsishodno, a prema pisanju pojedinih medija pri implementaciji tog projekta došlo je i do ozbiljnog kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH. Za taj i novac iz ovogodišnjeg budžeta koji se planira utrošiti za slične namjene, većina djece u Kantonu Sarajevo već je mogla imati besplatne udžbenike. Umjesto toga, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport KS, koristeći se poluistinama i podmetanjima, zapada u populizam i demagogiju, obmanjuje javnost i donosi antibosanski i antievropski zakon, a sve će, uz navedeno isključenje KS iz dosadašnjeg provođenja zajedničke udžbeničke politike na nivou Federacije BiH, rezultirati uništenjem i ono malo preostalih bh izdavača.

Translate »