Okrugli sto: “Sve jednake Sve vidljive -Zene Zapadnog Balkana za nove politike

Fondacija CURE organizuje okrugli sto Sve jednake Sve vidljive – Žene Zapadnog
Balkana za nove politike koji organizujemo u saradnji s Mrežom žena s invaliditetom, a koji će se
održati 08.12.2017. godine u trajanju od 14:00h do 16h časova u Sarajevu, u Networksu
(Skenderpašina 1, http://networks.ba/v2/ ).
Okrugli sto ima za cilj da otvori tematiku problema žena s invaliditetom, marginalizovanim
grupama žena s posebnim akcentom u pogledu zapošljavanja i socio –ekonomskom stanju u kojem
su najčešće izložene žene u bh. svakodnevnici.
Govoriti ćemo o jednoj značajnoj i novoj regionalnoj Inicijative “Žene Zapadnog Balkana za nove
politike” gdje ćemo prezentirati naše aktivnosti i dalje planove kojim se poboljšava položaj žena na
prostoru regiona.
Dan, 08.12.2017 godine je posebno važan jer se obilježava kao Dan sjećanja na žene stradale u ratu
čiji je cilj da se taj dan institucionalizira. Ovo je jedan mali doprinos prezentaciji naših aktivističkih
djelovanja u sklopu 16. dana aktivizma – Globalna kampanja protiv rodnozasnovanog nasilja.
Okrugli sto će svojim prisustvom uveličati Stela Kapidžić – Mreža žena s invaliditetom, Selma
Hadžihalilović- aktivistkinja i feministkinja Fondacije CURE i Vildana Džekman – aktivistkinja i
feministkinja Fondacije CURE koja će moderirati ovaj događaj.
Okrugli sto je iniciran od strane naših prijatelja iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost (Bfpe) uz
nesebičnu podršku Ambasade Švicerske iz Srbije kojima se zahvaljujemo.

Translate »