SUMERO-25 organizacija i institucija nastavlja proces deinstitucionalizacije u BiH

Završna konferencija projekta “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH 2016-2018“ održana je u Sarajevu. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati aktivnosti koje su bile usmjerene na inkluziju osoba sa intelektualnim teškoćama u društvo, sa posebnim naglaskom na samostalan život u lokalnoj zajednici koji je ovu društveno marginaliziranu grupu ljudi stavio u ravan sa osobama bez invaliditeta. U okviru projekta uspostavljena i Platforma za deinstitucionalizaciju koju čini 25 organizacija i institucija koje se bave ljudskim pravima i podrškom osobama s invaliditetom, a koja će nastaviti raditi na ovom veoma bitnom procesu u BiH.

Češka nevladina organizacija People in Need uz podršku Češke razvojne agencije bila je nosilac projekta i jedna je od članova Platforme koja podržava proces deinstitucionalizacije u BiH. Projekt managerica People in Need, Anida Čmanjčanin, kazala je da su članovi Platforme dokazali da se stvari u našoj državi mogu mijenjati na bolje, dok je ambasador Češke Republike u BiH, NJ.E. Jakub Skalník, rekao da život osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici predstavlja život dostojan čovjeka. “Potrebna je saradnja svih nivoa vlasti kako bi se usvojile adekvatne strategije i kako bi se situacija na terenu nastavila mijenjati na bolje“, poručio je ambasador.

Direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, istakao je da će proces deinstitucionalizacije u godinama pred nama nastaviti pričati pozitivne priče. “Glavni indikator ovog projekta su osnaženost osoba sa invaliditetom i razvijeni klubovi samozastupnika. Možemo sa sigurnošću reći da je njihov život mnogo bolji. Ipak, i dalje ćemo razvijati i implementirati sve ono što zagovaramo i sigurno je još dosta posla pred nama“, kazao je Haverić te naglasio da su operativne aktivnosti na terenu uz SUMERO radili i Udruženje Zajedno Banja Luka i Udruženje Sunce Mostar.

Iz partnerskih udruženja Zajedno iz Banja Luke i Sunce iz Mostara, naveli su da osobe sa invaliditetom moramo gledati kao ravnopravne i da je potrebno raditi na rušenju društvenih stereotipa.

Platforma za deinstitucionalizaciju nastavit će svoj rad i u budućnosti. Glavni cilj Platforme bit će saradnja predstavnika vladinih institucija, civilnog društva i nevladinih organizacija zbog podrške procesu deinstitucionalizacije u BiH, identifikaciji dobre prakse te izradi prijedloga zajedničkih rješenja. Uz otvoren dijalog i razmjenu iskustava, identificirat će se političke i institucionalne praznine deinstitucionalizacije i strateški raditi na njenom ostvarivanju.

Konferencija o poboljšanju inkluzivne politike

“Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“ naslov je konferencije koja će se održati u utorak, 03. oktobra u SUMERO centru (Rašida Bešlije 73, Donji Hotonj – Vogošća) sa početkom u 10 sati u organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH – SUMERO, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Konferencija se organizuje u okviru Dječije nedjelje koja se od 02. do 08. oktobra obilježava u Kantonu Sarajevo, a prijevoz na konferenciju za sve zainteresovane građanke i građane obezbijeđen je u 9 sati i 40 minuta ispred zgrade Kantona Sarajevo.

Imajući u vidu položaj djece u društvu, cilj naše konferencije jeste nastojanje da se svi akteri uključe u proces poboljšanja inkluzivne politike u Kantonu Sarajevo. Također, ovom konferencijom želimo analizirati postojeće zakone, podijeliti dobre prakse, identificirati uključenost roditelja te identificirati prepreke i poboljšanja u implementaciji inkluzije u Kantonu Sarajevo“, izjavio je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić.

Predsjednica Udruženja mladih “Ružičnjak-Los Rosales” iz Mostara, Jasna Rebac, istakla je da se pravo na školovanje kao ljudsko pravo mora ostvarivati u redovnom školskom sistemu. “Inkluzija je proces podložan stalnom reformiranju, traje, i o njoj treba stalno razgovarati, dobre primjere isticati, iz loših učiti, podsticati je, učestvovati u njoj, jer svako od nas ima svoju ulogu u neprekinutom lancu zvanom inkluzija: obrazovne vlasti, škole, roditelji, učenici sa i bez invaliditeta“, navela je Rebac te dodala da je održavanje ovakvih konferencija iznimno bitno kako bi se uticalo na svijest javnosti o inkluziji.

U radu konferencije učestvovat će niz eksperata iz različitih oblasti ključnih za proces inkluzije. O temama “Izazovi i perspektive inkluzije u Kantonu Sarajevo“, “Zakonski okvir i diskriminacija u oblasti inkluzije“ te prezentacija dobrih praksi i projekata govorit će predavač sa Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu, doc.dr. Haris Memišević, izvršni direktor udruženja Vaša prava BiH, Emir Prcanović, direktor KJU Porodično savjetovalište Sarajevo, Senad Alić te dr. Fata Ibralić iz Saveza SUMERO

U Bosni i Hercegovini, djeca i općenito osobe sa invaliditetom su izložene diskriminaciji i predrasudama. Budući da se koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, mnoga djeca su suočena sa socijalnom isključenošću i izolacijom.

Obilježena godišnjica pokretanja programa ”Život u lokalnoj zajednici”

SUMERO – Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH nizom aktivnosti obilježio je drugu godišnjicu pokretanja programa ”Život u lokalnoj zajednici”. Kroz ovaj program, u protekle dvije godine omogućen je početak samostalnog života u lokalnoj zajednici za 25 osoba sa intelektualnim teškoćama, nakon što su većinu svog života proveli u institucijama zatvorenog tipa, zavodima, domovima i drugim ustanovama azilnog tipa.

Zeničko dobojski kanton, resorno ministarstvo za socijalnu politiku, gradska uprava, te lokalne ustanove prepoznale su platformu za razvoj servisa podrške u lokalnim zajednicama koju je Sumero kreirao na bazi iskustva i znanja zemalja Evropske Unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Na području Grada Zenica, Sumero trenutno pruža podršku za samostalno življenje u 10 stambenih zajednica. Cilj je da se u 2017. godini i ostale općine u ovom kantonu uključe u ovakav program zbrinjavanja i podrške osobama s intelektualnim teškoćama.

Program obilježavanja godišnjice pokretanja programa ”Život u lokalnoj zajednici” organiziran je u kino Sali Multiplexa Ekran u Zenici, uz projekciju višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma «Slobodni», autora Tomislava Žaje, koji prati ljude zatvorene u institucijama za osobe s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj i njihov put u slobodu. Nakon projekcije upriličena je diskusija i druženje sa predstavnicima federalnih, kantonalnih i opštinskih institucija, organizacija za osobe s invaliditetom, centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite, zdravstvenih i obrazovnih ustanova sa područja ZDK, roditelja osoba s invaliditetom, medija, kao i drugih gostiju.

“Ovaj način smještaja osoba s intelektualnim teškoćama je nešto što rade Evropa i svijet. Mi to prihvatamo i želimo razvijati taj način smještaja osoba s intelektualnim teškoćama, da njima bude što je bolje moguće”, izjavio je Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Direktor organizacije SUMERO Haris Haverić navodi da će SUMERO u narednom periodu širenjem kapaciteta i saradnje sa ostalim kantonima i općinama dati šansu većem broju osoba s intelektualnim teškoćama da se uključe u ovaj program.

“u ovoj godini planiramo izvršiti povratak još 30 osoba iz institucija zatvorenog tipa u njihove lokalne zajednice, kako bi pokazali čitavoj Bosni i Hercegovini da je ovaj model održiv i da implementacijom ovog modela država ustvari ispunjava obaveze koje je preuzela na putu ka Evropskoj Uniji “, dodaje Haverić. .

Savez SUMERO nastavit će raditi na promociji ljudskih prava, zastupanju i samozastupanju osoba sa intelektualnim teškoćama, a sve sa ciljem njihovog što većeg socijalnog uključivanja.

http://etv.ba/dokumentarni-film-covjek-zakon/

Translate »