Otpornost na katastrofe gradi se znanjem

Šta djeca misle kako smanjiti rizik od prirodnih i drugih nesreća u obrazovnim ustanovama? Sve škole moraju imati osnovnu opremu za reagovanje u vanrednim situacijama. U svim učionicama i na svim zidovima trebaju biti planovi za evakuaciju. Potrebno je osigurati dodatnu literaturu za nastavnike, kao i redovne obuke iz oblasti zaštite i spašavanja. Nastavnici trebaju formirati učeničke sekcije koje se bave temama zaštite i spašavanja. Potrebne su redovne vježbe i edukacije za učenike, kako bi poznavali rizike i pravilno postupali u vanrednim situacijama. Takođe, neophodna je i psihološka pomoć učenicima u vanrednim situacijama.

Zaključci su ovo učenica i učenika osnovnih škola nakon održane konferencije pod nazivom „Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu“, a koju je Save the Children organizovao u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, na kojoj se razgovaralo o ulozi i značaju države i međunarodnih organizacija i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja govoriće se na konferenciji

Djeca dolaze iz osnovnih škola „Safvet-beg Bašagić“ i „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja iz Gradačca i „Osma osnovna škola Brka“ i „Deseta osnovna škola Brka“ iz Brčko Distrikta, a koje su obuhvaćene programom smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća koji u protekle tri godine Save the Children provodi na lokalnom nivou u opštinama Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most i u Distriktu Brčko. Aktivnostima jačanja kapaciteta za postupanje u vanrednim situacijama obuhvaćene su navedene opštinske administracije te osam škola i dva vrtića, a u radionicama i praktičnim vježbama učestvovalo je blizu 4500 djece. Takođe, 684 odrasle osobe prošle su obuku za unapređenje pripravnosti na katastrofe. Sve aktivnosti realizovane su u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i relevantnim institucijama na svim nivoima u BiH.

„Projekat je bio višedimenzionalan i bavio se izgradnjom kapaciteta lokalnih institucija, uključujući škole i vrtiće, sa ciljem unapređenja pripravnosti za prirodne i druge nesreće, olakšavanje procesa procjene rizika od nesreća i izrade akcionih planova za nivo opština, školskih i predškolskih ustanova, te povećanja svijesti u zajednici, naročito kod djece,“ izjavila je direktorica Save the Children-a za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

„Ministarstvo sigurnosti nastoji da zaštitu i spašavanje u vanrednim situacijama uvede kroz postojeće nastavne planove i programe što će omogućiti da djeca dobiju ulazne informacije kada su u pitanju prirodne i druge nesreće, kako postupati i kako se zaštiti. Dobili smo pozitivna mišljenja i saglasnosti svih ministarstava da se razvijene Smjernice za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama prihvataju i da će se promjeniti u nastavnim planovima i programima,“naglasio je šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja Idriz Brković.

Nikada ne znamo kada će nas zadesiti neka prirodna nesreća ili nesreća izazvana ljudskim djelovanjem. Situacija u oblasti zaštite i spašavanja se danas postepeno mijenja nabolje, a svi učesnici konferencije slažu se da je kontinuitet od ključne važnosti.

 

#OtporniNaKatastrofe

Translate »