Video konkurs VašGlas VašaPriča

U okviru aktivnosti “VasGlas, VasaPrica” koju finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Online zajednica studenata BiH (www.bhstudenti.com) objavljuje Video konkurs na temu:
„Problemi studiranja studenata sa invaliditetom“.

Pravo na obrazovanje kao jedno od osnovnih ljudski prava po mnogo čemu je uskraćeno i umanjeno osobama/studentima sa invaliditetom na većeni bh fakulteta zbog neadekvatnih uslova na istima (nepostojanje pristupnih rampi, liftova unutar fakulteta, neprilagođenosti toaleta itd.)

Cilj konkursa je, putem istraživačkih video priloga, podizanje svijesti u bh javnosti, lobiranje kod nadležnih organa i pokušaj rješavanja nekih od problema s kojima se susreću osobe sa inavliditetom tokom studiranja.

Tehnički uslovi video konkursa:

– Pravo učešća na konkursu imaju samo punoljetni građani Bosne i Hercegovine;
– Video prilog mora biti minimalne rezolucije 1280 x 720 i može trajati maksimalno 180 sekundi;
– Dozvoljeno je editovanje radova i dodavanje zvučnih i drugih efekata ali rad mora biti predstavljen u prirodnim bojama (crno-bijeli efekti i sl. nisu dozvoljeni)
– Radovi pored potpisa autora moraju sadržavati logo UNDP-a, Evropske Unije i Udruženja „BHstudenti“ (Uputstvo o korištenju i postavljanju logotipa nalazi se ispod teksta konkursa na http://bhstudenti.com/vasglas-vasaprica/);
– Naziv video priloga mora sadržavati ime i prezime autora/ice, naziv rada kako slijedi: ime_prezime_naziv video priloga;
– Autori su lično odgovorni za sadržaj video priloga i za eventualna kršenja autorskih prava;
– Autori slanjem video priloga daju organizatoru video-konkursa pravo na korištenje istih;
– Prijavljujući se na video-konkurs, učesnici prihvataju sve uslove konkursa i izjavljuju da su poslani radovi njihovi te da ne krše autorska prava drugih osoba (s posebnim naglaskom na eventualne pozadinske efekte i zvukove);
– Organizator (Udruženje „BHstudenti“) zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati radove, odnosno prijave za koje smatra da ne odgovaraju temi postavljenog konkursa, koje tehnički ne zadovoljavaju minimum kriterijuma koji određuje konkurs ili koji sadrže uvredljiv sadržaj;
– Istraživačke priloge dozvoljeno je snimati bilo kojim uređajem koji može zadovoljiti gore navedene minimalne uslove;
– Konkurs je otvoren do 10. novembra 2017. godine, tj. radovi se mogu slati zaključno sa 10. novembrom;
– Radovi se šalju tako što se organizatoru pošalje Youtube link video priloga na mail: konkurs@bhstudenti.com;
– Nakon zatvaranja konkursa svi radovi će biti objavljeni na našoj platformi www.bhstudenti.com putem koje će se
glasati;
– Odabir najboljih radova vršit će se glasanjem registrovanih članova platforme www.bhstudenti.com i ocjenom žirija. I to na način da će 50% ocjene činiti glasovi članova platforme a 50% ocjene žirija na skali od 1-5. Glasovi žirija će također biti javno objavljeni; 140
– Glasanje će trajati 30 dana poslije zatvaranja konkursa, a pobjednici će biti proglašeni u roku pet dana od završetka
glasanja;
– Organizator zadržava pravo izmjene gore navedenih vremenskih rokova;
– Da bi konkurs bio validan potrebno je da minimalno tri rada zadovolje sve tehničke uslove;

Nagradni fond Video konkursa:

– Prva nagrada 1400 KM
– Druga nagrada 700 KM
– Treća nagrada 300 KM

Detalji konkursa i prilozi su dostupni na linku: http://bhstudenti.com/vasglas-vasaprica/

Translate »