Seminar i javni razgovor „Novinarstvo u krizi: Fake News and Social Bots“ 10. i 11. maja u Sarajevu

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizuju seminar za studente 10. maja 2017. i javni razgovor 11. maja 2017. u 19 sati na temu: „Novinarstvo u krizi: Fake News and Social Bots“.

Tim povodom su pozvali Dietera Bednarza, Middle East Editor „DER SPIEGEL“ i bosanskohercegovačke predstavnike i predstavnice medija, Vildanu Selimbegović – glavnu urednicu Oslobođenja, Ljiljanu Zurovac, Izvršnu direktoricu Vijeća za štampu BiH i Kristinu Ljevak – urednica Urban magazina.

Moderator razgovora je Haris Bilalović.   

Mišljenje kako štampa laže i kako isuviše lagano dopušta da je političari koriste za svoje interese, u Njemačkoj se može čuti ne samo među demonstrantima iz redova PEGIDE (Patriotski Evropljani protiv islamizacije zapada) ili među glasačima AfD-a (Alternativa za Njemačku). Gubitak povjerenja u medije u Saveznoj Republici Njemačkoj ukorijenjen je mnogo dublje. S druge strane, ljudi od medija i dalje očekuju veoma mnogo: treba da se brinu za to da postanu razumljive okolnosti u kojima se nešto dešava, trebaju da plasiraju važne teme i da nude orijentaciju. Međutim, kako je moguće da su novinari uopće u stanju ispuniti te zadatke, uzmemo li u obzir situaciju u kojoj oni istovremeno tako naglo gube povjerenje?

Direktorica Goethe-Instituta, Charlotte Hermelink, pojasnila je u kakvoj situaciji se nalaze njemački mediji „Jedna aktuelna studija, izrađena na jednom univerzitetu u Njemačkoj, bavila se ugledom medija u vremenima fake-newsa, alternativnih činjenica i optužbi za laži u štampi.  Studija je došla do zaključka da se u Njemačkoj 40 posto ispitanih osoba slaže sa tvrdnjom da se štampi može vjerovati „prilično ili potpuno“. Istovremeno raste i potpuno odbijanje štampe. 24 posto Nijemaca  uvjereno je da mediji prešućuju mišljenja i stavove i da citiraju samo one stručnjake koji odgovaraju određenom izvještavanju. To znači da je u Njemačkoj javno mišljenje po pitanju medija jasno podijeljeno.“ Od izuzetne važnosti je krenuti od studenata i zato smo pored javnog razgovor organizovali i semiran za studente i studentice Žurnalistike.

„Za Fakultet politickih nauka izuzetno je važno da svojim studentima omogući sticanje novih znanja i vještina iz vrlo aktuelnih i savremenih oblasti i tema kao što je ova, da im, uz pomoć i podršku organizacija poput Goethe-Instituta, obezbijedi predavače iz evropskih zemalja, ali i da ih poveže sa studentima iz cijele BiH. Tako osnazujemo studente za njihov budući rad u profesiji, ali im i šaljemo poruku da je razvijanje kompetencija i znanja ne samo kroz formalno obrazovanje, nego i kroz ovakve treninge, izuzetno važno tokom studija, ali i onda kada budu radili u profesiji. Veliki interes naših, ali i studenata sa drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ali i iz cijele BiH za ovaj seminar pokazuje da studenti žele i trebaju više ovakvih aktivnosti i mi ćemo se ubuduće potruditi da ih obezbijedimo još i više kroz novoosnovani centar za cjeloživotno učenje na FPN“, naglasila je Lejla Turčilo, Voditeljica centra za cjeloživotno učenje na FPN-u. Iz BiH dolaze studentu iz Tuzle, Mostara i Istočnog Sarajeva koji će 10. maja učestvovati u seminaru koji vodi Dieter Bednarz.

Za dolazak studenata Goethe-Institut u Bosni i Hecegovini je izdvojio određeni broj stipendija.

Dieter Bednarz, Middle East Editor „DER SPIEGEL“ nije baš siguran da li se novinarstvo zaista nalazi u krizi: “Ja ipak ne bih govorio da postoji kriza novinarstva. Novinarstvo, što se tiče svojih važnih stubova kao što su istraživanje i formuliranje, te u oblastima investigativnog novinarstva i metode pripovijedanja priča još nikada nije bilo tako snažno kao u današnje vrijeme. A isto tako ni te prednosti novinarstva nikada nisu bile tako potrebne kao što je to slučaj u današnjim vremenima fake-newsa i „alternativnih činjenica“. Prijelom – da. Nesigurnost zbog budućih modela prihoda – da. Ali kriza novinarstva?“

Translate »