Koncert OP. 2 Ivana Čavlovića na Muzičkoj akademiji

U četvrtak 24. 1. 2019. u 19.30 u koncertnoj sali Muzičke akademije bit će održan drugi po redu cjelovečernji koncert novih djela Ivana Čavlovića u izvedbi članica Gudačkog kvarteta aMAS, Tamare Arsovski, Alme Dizdar, Aide Dajić i Belme Alić, te pijanista Mirona Konjevića i Zerine Šabotić.

Čavlovića javnost poznaje više kao vodećeg bh. muzikologa, a kako njegov kompozitorski opus raste, i njegova djela postaju sve prisutnija u javnim prostorima bh. kulture. O koncertu sam autor kaže sljedeće: “Ovo je drugi koncert, nazvao sam ga Koncert op. 2, u organizaciji moje „Fondacije Čavlović“. Slučajno i/ili namjerno, svejedno, s mojim djelima. Produkcija mojih novih djela je vulkanska, da li u boljini, ne znam, ali naprosto moram u vlastitoj organizaciji obavijestiti publiku da sam na stvaralački na nov način živ. No, neki od narednih koncerata bit će posvećeni izvedbama muzike drugih autora, puno mlađih od mene, s muzikom koja zaslužuje umjetničku autorsku pažnju. Naravno, sve ovisi od fondova na koji moja „Fondacija“ prijavljuje svoje projekte. Jedan od sljedećih koncerta bit će pozivni i, nadam se, nagradni.”

Ivan Čavlović rođen je u Kruharima, Sanski Most, 1949. Profesor je emeritus Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Jedan je od osnivača i pokretača Muzikološkog društva FBiH, časopisa Muzika, Institituta za muzikologiju i Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije, festivala Majske muzičke svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festivala, stručnih i edukativnih projekata. Djelovao je kao član mnogih organa i tijela Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu

Muzikom se počeo baviti od rane mladosti, a nakon završene Gimnazije, diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Puli i Muzičkoj akademiji u Sarajevu na kojoj je i magistrirao i doktorirao. Počeo je komponovati vrlo rano, ali tek u prvoj deceniji 21. stoljeća njegov kompozitorski rad postaje ozbiljan i s relevantnim umjetničkim rezultatima. Dosada je napisao 7 knjiga, 3 monografske brošure i preko 200 stručnih i naučnih radova, komponovao je 42 kompozicije različitih namjena i izvođačkih sastava, od solo instrumenta do opere atrakcija, napisao je nekoliko kratkih priča i jednu novelle. Kao nastavnik na Muzičkoj akademiji odgojio je brojne diplomante i magistrante i doktoranate, 5 asistenata i 4 docentice.

Radio je kao nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973), nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978), a od 1978 do 2010. prolazi sva akademska zvanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Dobitnik je nagrade „Vlado Milošević” AMUS-a za muzikološki rad (2017).

Izvođači su eminentni akademski muzičari s kojima je Čavlović već sarađivao.

Gudački kvartet aMAS djeluje već izvjesno vrijeme (od 2016), uspješno i poticajno za kompozitore i publiku. Članice kvarteta su: Tamara Arsovski violina I, Alma Dzdar violina II, Aida Dajić viola, Belma Alić violončelo. Održao je brojne koncerte u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Zagrebu… i pobrao lijepe kritike domaće i zagrebačke štampe i publike. Kvartet je moćan promotor umjetničke muzike i inspirator za kompozitore i, najvažnije, donosilac sreće za publiku koja entuzijastički posjećuje njihove koncerte i uživa u njihovoj svirci. Večerašnji koncert je nastao kao plod interakcije jednog kompozitora i kvarteta i, nadamo se, publike koja će prihvatiti njihovu interpretaciju kompozitorskih viđenja zvuka i filozofije muzike, uostalom, i života samog.

Tamara Arsovski, violina. Diplomirala (2014) i magistrirala (2016) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Violete Smailović. Radila je u Sarajevskoj filharmoniji (2014–2016). Trenutno je asistentica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (od 2017). Usavršavala se na brojnim masterima u zemlji i inostranstvu. Članica je nekoliko ansambla koji aktivno djeluju na promociji muzike sa značajnim umjetničkim rezultatima. Djeluje i kao solistica s publičkim uvjerenjem da će njena umjetnička karijera teći uzlaznim tokom do nekog vrhunca koji bi zadovoljavao svjetske kriterije.

Alma Dizdar, violina. Diplomirala (2015) i magistrirala (2018) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof.  YeonJu Jeong. Studirala je master studij na Ithaca Collegu (New York) u klasi prof. dr. Calvina Wiersme. Usavršavala se na masterima svjetski poznatih violinista. Nastupala je kao solistica i u ansamblima u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Italija, SAD. Osvojila je nekoliko nagrada na violinskim takmičenjima. Angažovana je kao asistentica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu  (od 2018).

Aida Dajić, viola. Diplomirala (2014) u klasi prof. Dejana Mlađenovića i magistrirala (2016) u klasi prof. Pavela Kondruševića na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Djeluje u Sarajevskoj filharmoniji i kao asistentica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (od 2018). Usavršavala se na masterima u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je brojnih nagrada na domaćim i stranim takmičenjima i muzičkim festivalima. Učestvuje u radu domaćih i evropskih ansambala.

Belma Alić, violončelo. Diplomirala (2004), magistrirala (2007) i doktorirala (2016) na temu Nove tehnike u literaturi za violončelo solo 20. i 21. stoljeća na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Yevgenyja Xaviereffa. Pohađala je brojne seminare i kurseve za violončelo i kamernu muziku kod istaknutih violončelista i pedagoga. Vanredna je profesorica na predmetima Violončelo i Kamerna muzika za gudače na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Brojne su njene nastavne, umjetničke i organizacijske aktivnosti u kojima se pokazuje kao agilni propagator umjetničke muzike. Sarađivala je sa istaknutim umjetnicima i ansamblima širom Evrope. Organizirala je brojne koncerte aMAS-a i Gudačkog orkestra Muzičke akademije u Sarajevu izvodeći probranu solističku i/ili orkestarsku literaturu počesto i prvi put izvedenu u Sarajevu. Organizira i koncerte s djelima bih. autora namjenski pisanih za nju ili ansamble u kojima  djeluje. Jedan od takvih koncerata je i ovaj večerašnji s kojim Belma slavi 20 godina umjetničkog rada.

Zerina Šabotić, klavir. Diplomirala (2018) na Muzičkoj akademiji u klasi prof. Dragana Opančića. Trenutno je u istoj klasi student Drugog ciklusa studija. U sklopu studijskog programa CEEPUS studirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Rite Kinke. Usavršavala se u majstorskim radionicama poznatih klavirskih pedagoga. Kao srednjoškolka i studentica nastupala je na brojnim takmičenjima, festivalima, imala nekoliko pojedinčanih i grupnih nastupa u zemlji i inostranstvu i pokazala se kao pijanistica na koju sarajevska muzička scena treba računati. Ovaj koncert s njenim značajnim angažmanom potvrđuje opredijeljenost ka muzici kao vastitom putu i životnoj filozofiji.

Miron Konjević, klavir. Diplomirao (2016) i magistrirao (2018) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Svetlane Chlaidze. Takođe, diplomirao (2012) i magistrirao (2014) kompoziciju u klasi prof. Asima Horozića. Trenutno je apsolvent na Master studiju Odsjeka za klavir, smjer korepeticija. Uključen je u brojne muzičke projekte u BiH i Srbiji i gotovo nemirno i s velikom znatiželjom otkriva tajne muziciranja klavira i čembala, solističke i kamerne muzike u klasama brojnih pedagoga i umjetnika. Jedan je od mladih muzičkih poslenika koji daje znatan obol našoj praksi umjetničke muzike.

IVAN ČAVLOVIĆ: KONCERT OP. 2

PROGRAM

Gabrijelovi snovi Fragmenti za gudački kvartet (12 min)

Izvodi: Gudački kvartet AMAS; Tamara Arsovski violina I,  Alma Dizdar violina II, Aida Dajić viola, Belma Alić violončelo

Dijalog I za violinu i violončelo (8 min)

Izvode: Aida Dajić violina, Belma Alić violončelo

Sonata Tamara za violinu i klavir (25 min)

Izvode: Tamara Arsovski violina, Zerina Šabotić klavir

Sonata glosa sinfonica za violončelo i klavir (25 min)

Izvode: Belma Alić violončelo, Zerina Šabotić klavir

Kontrasti Elegični rondo za violu i klavir (17 min)

Izvode: Emina Dajić viola, Miron Konjević klavir

Trio za violinu, violončelo i klavir (20 min)

Izvode: Tamara Arsovski violina, Belma Alić violončelo, Zerina Šabotić klavir

Ukupno: 107 minuta

Koncert u čast nekadašnjih profesora

Povodom Dana Univerziteta u Sarajevu, Koncertna sezona 2018/19. i Gudački orkestar Muzičke akademije u Sarajevu u saradnji sa solistima Amilom Ravkić (mezzosopran), Sakibom Lačevićem (flauta) i Sanjinom Salčinom (klarinet) predstavljaju djela kompozitora koji su svojim edukativnim angažmanom obilježili rad ove najznačajnije muzičke obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini, od njenog postanka do danas. Koncert na kojem će se izvesti djela kompozitora, koji su između ostalog svojim kompozitorskim, ali i ukupnim društvenim djelovanjem krojili historiju muzike u Bosni i Hercegovini, čime su kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini uveli i zadržali na evropskoj i svjetskoj umjetničkoj muzičkoj sceni, održat će se u petak, 14. 12. 2018. u 19:30, na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, u sali Srednje muzičke škole.

Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini nema višestoljetnu tradiciju poput razvijenih društava Zapada; njegov razvoj započeo je dolaskom austrougarske vlasti potkraj 19. stoljeća. No, proći će od tog trenutka i nekoliko desetljeća prije nego stasa u ozbiljnu djelatnost koja je sposobna svojom umjetničkom vrijednošću garantirati svoj opstanak, daljnji razvoj i sigurno mjesto u društvu. Program koncerta provest će publiku kroz period snažnog razvoja kompozitorstva 60-tih godina 20. stoljeća, koji se nastavio sve do danas.

Želeći ukazati na iznimno važnu ulogu Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u bosanskohercegovačkom društvu kao su-kreatora onoga što nas čini prisutnima, i, nadamo se, relevantnima u svjetskom umjetničkom miljeu, Koncertna sezona 2018/19, Gudački orkestar pod dirigentskom palicom Darija Vučića i solisti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu posvećuju ovaj koncert svim svojim nekadašnjim profesorima, bez kojih ova institucija i sve ono što ona jeste, ne bi postojali.

Internacionalna sedmica na MAS 5. – 9. mart 2018.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Koncertna sezona 2017./2018. u prvoj sedmici mjeseca marta (5. – 9. marta), organizuju edukativan program za studente Muzičke akademije koji se realizira kroz saradnju Erasmus+ programa i drugih projekata. Kroz seriju radionica iz solo pjevanja, čembala, klavira, fagota, trombona i harmonike, studenti će imati jedinstvenu priliku raditi sa eminentnim umjetnicima i profesorima iz Španije, Danske i Singapura: Beatriz Riobó, Teresa Novoa, Maria del Mar Blanco Moreno, Arabel Motráguez, Oscar Araujo, Jesús Vicente Monzó, Geir Draugsvoll, Boris Kraljević. Pored radionica posebnu pažnju je potrebno skrenuti i na predavanja klarinetiste Estebana Valverde Corralesa (13.00 sati), i akordeoniste Geir Draugsvolla (18.00 sati) koja će se održati u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Pomenuti umjetnici publici će se predstaviti i na dva svečana koncerta, u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića (utorak, 6. mart/19.30 sati) i Sali Srednje muzičke škole Sarajevo (srijeda, 7. mart/19.30 sati).

Translate »