Izlet na izvore rijeke Sane 2019

“Sana mora da se hitno zaštiti”, poruka je koju je poslalo preko stotinu učesnika izleta za zaštitu ove rijeke, a koji je organizovala Koalicija za Sanu. Na ovogodišnjem izletu naglasak je stavljen na inicijativu da se izvori rijeke Sane, zajedno sa ponorom Mračaj i kanjonom rijeke Sane ispod Prizren Grada, stave pod zaštitu.
„Desetu godinu zaredom Koalicija za Sanu želi da ukaže da ova rijeka mora da se zaštiti uzimajući u obzir njene prirodne i ambijentalne vrijednosti. Uprkos izgrađenoj hidroelektrani „Medna“ i ove godine se skupilo više od stotinu ljubitelja prirode i rijeke Sane koji šalju jasnu poruku da se njeni izvori, ponor Mračaj i kanjon ispod Prizren Grada zaštite i da se sa rijekom Sanom počne upravljati na održiv način“, izjavio je Goran Krivić, koordinator Koalicije za Sanu.
Inicijativu za zaštitu izvorišta rijeke Sane zajedno sa ponorom Mračaj i kanjonom ispod Prizren Grada, u ime Koalicije za Sanu, podnio je Centar za životnu sredinu.
„Inicijativa je od resornog ministarstva prihvaćena i očekujemo pokretanje procedure zaštite u toku ove godine. Žao nam je što nije bilo razumijevanja i spremnosti vlasti da se Sana zaštiti prije izgradnje hidroelektrane Medna, ali mi od Sane svakako nismo odustali“, istakla je Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.


Učesnicima izleta juče je predstavljena i inicijativa „Solarna Pecka“ koju su zajedno pokrenuli Centar za životnu sredinu i Centar za posjetoce Pecka, a uključena je i „Koalicija za Sanu“, koja dugo radi na zaštiti ovog područja. U okviru ove inicijative se pokreće online crowfunding kampanja za prikupljanje sredstava potrebnih za ugradnju sistema solarnih panela i kolektora na krov objekta Centra za posjetioce Pecka. Solarna energija je alternativa koju koalicija za Sanu zagovara kroz svoju kampanju protiv izgradnje hidroelektrana na rijeci Sani.
„Solarna Pecka je upravo primjer koji želimo da vidimo duž rijeke Sane i duž ostalih rijeka“, istakao je Goran Krivić.
Koalicija za Sane je osnovana 2009. godine i čine je 23 udruženja ljubitelja prirode i sporta koji kroz Koaliciju već deset godina rade na tome da se gornji tok rijeke Sane stavi pod zaštitu Uprkos dugogodišnjoj borbi Koalicije za Sanu da se zaustavi uništavanje rijeke Sane, investitor “LSB Elektrane” iz Banjaluke pod okriljem “Interenergo” d.o.o. Ljubljana, vlasništva austrijsko‐njemačke kompanije Kelag International, izgradio je hidroelektranu “Medna” u neposrednoj blizini izvora ove rijeke.

Studijskom analizom ekonomske opravdnosti dokazano je da projekti kao što je MHE
„Medna“, koja je izgrađena samo 450 m od izvora rijeke Sane, nisu ekonomski isplativi po stanovništvo i državu, već samo za pojedinca.
Putem inicijative za zaštitu izvorišta rijeke Sane zajedno sa ponorom Mračaj i kanjona rijeke Sane ispod Prizren Grada, Koalicija želi da podrži i promoviše razvijanje na osnovama turizma i sporta na vodi. Mještani opština Ribnik i Mrkonjić Grad tako mogu imati realnu dobit, a priroda i pitka voda očuvaće se za generacije koje dolaze.

Pokrenuta inicijativa da se izvori rijeke Sane i kanjon isprod Prizren Grada stave pod zaštitu

Koalicija za Sanu putem Centra za životnu sredinu je pokrenula inicijativu da se izvori rijeke Sane zajedno sa ponorom Mračaj i kanjonom rijeke Sane ispod Prizren Grada stave pod zaštitu, uprkos izgrađenoj hidroelektrani „Medna“.

-Nakon devet godina borbe i pored izgrađene hidroelektrane Medna, nije kasno da se sačuva Sana. Od nadležnih institucijama zahtjevamo da se izvori kao srce rijeke Sane zaštitite uprkos sramotno izgrađenoj hidroelektrani „Medna“ koja će biti zapamćena kao jedan od najvećih promašaja i zločina nad prirodom. Također je potrebno zaštiti ponor Mračaj kao jedan prirodni fenomen, a i kanjon rijeke Sane ispod Prizren Grada koji ima visoke biološke i kulturne vrijednosti – poručuju iz Koalicije za Sanu koju čine 23 udruženja ljubitelja prirode i sporta.

Zajedno sa Opštinom Ribnik, Koalicija već godinama pokušava da zaštiti ovu rijeku i njen gornji tok proglasi parkom prirode.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je obustavilo postupak prethodne zaštite gornjeg toka rijeke Sane i proglašenja Parka prirode za koji je Koalicija za Sanu pokrenula inicijativu još 2012. godine, zbog izgradnje hidroelektrane Medna.

Investitor “LSB Elektrane” iz Banjaluke pod okriljem “Interenergo” d.o.o. Ljubljana vlasništva austrijsko-njemačke kompanije Kelag International, uprkos dugogodišnjoj borbi Koalicije za Sanu da se zaustavi uništavanje rijeke Sane,  izgradio je hidroelektranu “Medna” u neposrednoj blizini izvora ove rijeke.

-Koalicija za Sanu je i Studijskom analizom ekonomske opravdnosti dokazala da projekti kao što je MHE „Medna“ nisu ekonomski isplativi po stanovništvo i državu, već samo za pojedinca. Putem inicijative za zaštitu izvorišta rijeke Sane zajedno sa ponorom Mračaj i zaštitu kanjona rijeke Sane ispod Prizren Grada želimo da potenciramo turizam i sport na vodi. Time mještani opština Ribnik i Mrkonjić Grad mogu imati realnu dobit, a priroda i pitka voda očuvaće se za generacije koje dolaze- izjavio je Goran Krivić, koordinator Koalicije za Sanu.

Početak kraja rijeke Sane

Koalicija za Sanu povodom puštanja u rad hidroelektrane Medna ukazuje na to da je došao početak kraja jedne od najpitkijih i najčišćih rijeka naše zemlje, jedne rijeke čije ime znači zdravlje.

„Simbolično smo prije najavljenog puštanja u rad hidroelektrane Medna obilježili početak uništenja rijeke Sane. Želimo da razotkrijemo laži i obećanja, ova hidroelektrana neće donijeti nikakvo dobro. Protiv hidroelektrane Medna smo se sa lokalnom zajednicom od početka oštro borili, međutim, interes investitora je bio veći“, poručila je Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.

Uništavanjem rijeke Sane se povlači niz neodgovornosti sa ekološkog, ekonomskog, pravnog i moralnog aspekta. Nadležni organi su, uprkos argumentima i činjenicama koje su lokalno stanovništvo i Koalicija za Sanu iznosili, odobrili izgradnju hidroelektrane Medna.

Goran Krivić, koordinator Koalicije za Sanu dodaje: „Odobravanje subvencija austrijsko-njemačkoj firmi Kelag, ili tačnije, davanje novca građana naše zemlje, smatramo kao pljačku sopstvenog naroda. Dokazanom Ekonomskom studijom država gubi od više od 1 000 000 KM. Svakako, gubimo i mnogo više, prirodu i zdravlje ljudi“.

Obećanje da će Medna obezbijediti nova radna mjesta nestaju isto kao što će i Sana da nestaje u cijevima. To obećanje je laž i obmana investitora koji se kriju iza najava privrednog napretka naše zemlje. Uništavanje rijeke Sane neće proći neopaženo, jer Koalicija za Sanu planira da vrši monitoring rada ove hidroelektrane i njen uticaj na životnu sredinu, ali i da pokrene ponovo proceduru za zaštitu izvorišta Sane.

Koaliciju za Sanu sačinjavaju 23 udruženja iz osam gradova u slivu ove rijeke koji godinama ukazuje na nepravilnosti pri planiranju i izgradnji hidroelektrane Medna na rijeci Sani.

Translate »