GIZ_Praktična nastava učenika u metalskom sektoru

Projekt „Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u Bosni i Hercegovini“ zajedno realizuju GS-Tvornica Mašina Travnik d.o.o. Dolac na Lašvi/Travnik i njemačka vladina organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH  (GIZ) u okviru programa DEVELOPPP.de, iniciranog od strane Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) 

Primarni cilj ovog projekta je poboljšanje stručnog obrazovanja za zanimanja zavarivač, bravar i CNC operater u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna, a prema normama evropskog metaloprerađivačkog sektora.

Projekt je iniciran u januaru 2016. godine, a trajati će do novembra 2018.

Realizacija projekta i njegove aktivnosti obuhvataju, kroz sinergijsko djelovanje svih partnera,  praktičnu edukaciju učenika za zanimanja zavarivač̌, bravar i operater CNC mašina. Upravo za ovim zanimanjima postoji velika potreba, ali je evidentan i defcit obučenih kadrova u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna. Obrazovanje obogaćeno praktičnom edukacijom omogućava mladim ljudima da steknu praktične vještine u skladu sa najnovijim standardima i potrebama tržišta, a kompanijama da dobiju kvalificiranu radnu snagu. Cilj projekta je motivirati i druge firme iz metalskog sektora u regiji da primjene ovaj koncept stručnog obrazovanja.

U sklopu projekta su, u svrhu osiguravanja temeljitijeg praktičnog obrazovanja za učenike, organizirani i prilagođeni seminari iz oblasti metodike i didaktike za majstore, nastavnike i članove projektnog tima. Imajući  u vidu da majstori inženjeri i nastavnici u svom radu imaju obavezu prenijeti znanje i vještine učenicima, ali i definirati kompetencije srednjoškolaca, seminari su bila prilika da unaprijede svoje pedagoško-andragoške kompetencije koje će im omogućiti odmak od tradicionalnih i uputiti ih na interaktivne metode rada.

Pod okriljem projekta je, početkom ove godine, u kompaniji GS-TMT d.o.o. otvorena i radionica za praktični rad učenika u metalskom sektoru, koja je opremljena modernim tehnologijama koje će učenike pripremiti za daljnji rad u okruženju koje im je poznato.

U ovom trenutku se finalizira i priručnik za učenike, koji će služiti kao  dodatna literatura za praktičnu nastavu za zanimanja zavarivač, bravar i CNC operater. U proceduru izrade priručnika uključeni su REZ Agencija, GS-TMT i partnerske škole u projektu, a njegovo predstavljanje se očekuje do kraja školske 2016./2017. godine.

U okviru projekta «Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u BiH», u GS-TMT d.o.o. će, odmah po završetku formalnog obrazovanja, od 20 učenika koji prođu kroz program biti zaposleno 6 mladih ljudi, dok će svi učenici – učesnici u praktičnoj nastavi biti certificirani u Institutu za zavarivanje u Tuzli. Ovakav se trend očekuje i u budućnosti i to je, prevashodno, nakana ovog projekta.

Translate »