Otvorenje zajedničke izložbe: TATJANA MILAKOVIĆ, FIKRET LIBOVAC I NUSRET PAŠIĆ

Galerija Collegium artisticum sa zadovoljstvom i radošću najavljuje otvorenje zajedničke izložbe umjetnice Tatjane Milaković i umjetnika Fikreta Libovca i Nusreta Pašića, na kojoj će biti predstavljeni radovi iz njihovih recentnih umjetničkih opusa.

Otvorenje izložbe će biti upriličeno u srijedu, 24. oktobra 2018. godine u 19:00 sati, a svi zainteresovani izložbu će moći pogledati do 12. novembra 2018.

TATJANA MILAKOVIĆ je rođena 1964. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu za primijenjenu umjetnost završila u rodnom gradu. Akademiju likovnih umjetnosti upisala u Sarajevu i diplomirala na Odsjeku slikarstvo, u klasi profesora Ljubomira Perčinlića, 1987. godine. Postdiplomski studij završila na istoj akademiji 2004. godine. Godine 2009. izabrana u zvanje docenta na predmetu Večernji akt. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1989. godine.

FIKRET LIBOVAC je rođen 1957. godine u Prijedoru. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1984. godine, u klasi profesora Alije Kučukalića. Postdiplomski studij završio je na istoj akademiji 1990. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama. Dobitnik je više priznanja i nagrada za skulpturu, crtež i instalaciju. Živi u Sarajevu i profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

NUSRET PAŠIĆ je rođen 1951. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1976. godine, u klasi profesora Borislava Aleksića, a postdiplomski studij završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1983. godine, u klasi profesora Stojana Ćelića. Do 2018. godine radio je kao redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, a u periodu od 2007. do 2011. godine obavljao je funkciju dekana pomenute akademije.

Translate »