OBILJEŽAVANJE EVROPSKE SEDMICE ZA SMANJENJE OTPADA U KANTONU SARAJEVO

Kanton Sarajevo se i ove godine pridružio inicijativi Evropske sedmice za smanjenje otpada. Ovogodišnja tema EWWR-a je očuvanje prirodnih resursa kroz smanjenje ambalažnog otpada, a u projektu učestvuju 34 zemlje Europe sa ukupno 12,252 prijavljene akcije.

Ekotim u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ekopakom – prvim ovlaštenim operaterom sistema za upravljanje ambalažnim otpadom i COOR-om obilježava Evropsku sedmicu za smanjenje otpada.

U srijedu  23.11.2016.g. u periodu od 11:00 – 15:00 sati će na platou ispred BBI centra biti organizirana izložba koja će naše sugrađane podsjetiti o značaju i načinima smanjenja otpada u svojim domaćinstvima. Biće podijeljen odgovarajući informativni materijal, a građani koji koriste plastične kese će imati mogućnost da ih zamjene za cekere i da na taj način smanje količinu otpada. Na izložbi će biti prikazani primjeri za smanjenje otpada, reciklažu i ponovno iskorištenje, kao odnos građana prema okolišu u Kantonu Sarajevo.  Takođe će biti postavljene adekvatne posude u koje će građani moći da odlože različite vrste ambalažnog otpada, a Ekopak će se pobrinuti da taj otpad završi na reciklaži.

Pored ove akcije Ekopak i Ekotim planiraju početkom decembra distribuirati cekere za odvojeno odlaganje otpada u domaćinstvima, kako bi građanima u naseljima gdje je Ekopak postavio infrastrukturu, tj. odgovarajuće kontejnere za odvojeno sakupljanje otpada olakšao sortiranje u domaćinstvima i na taj način smanjio količinu otpada koja se svakodnevno odlaže na deponiji Smiljevići.

Pozivamo Vas da propratite ovu aktivnost i da date Vaš doprinos promjeni svijesti građana u Kantonu Sarajevo, a time i redukciji otpada i očuvanju okoliša, u skladu sa principima definisanim u okviru Europske sedmice za smanjenje otpada.

Translate »