Na Grani Zelenoj – “Ekološka gradnja u BiH”

Udruženje Green Council iz Sarajeva realizuje projekat“Energetska efikasnost u zgradarstvu kao polaznica za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini”. Projekat između ostalog ima za cilj  ukazivanje na sve ekološke i ekonomske prednosti proizvodnje i organizirane primjene izolacijskih materijala proizvedenih u Bosni i Hercegovini od autohtonih prirodnih sirovina kao što su ovčja vuna, drvo i slama.

„Benefitiove incijative su višestruki i ogledaju se u slijedećem: prepoznavanje i potencijalno kreiranje novih radnih mjesta u procesu proizvodnje, utopljavanje stambenih objekata u skladu sa najsavremenijim EE direktivama što dovodi do smanjenja troškova po pitanju zagrijavanja i samim tim veće kvalitete života, smanjenje stakleničkih emisija i zagađenja u gradovima, što također utiče na kvalitet života kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.“

U videu govore:

Sanela Klarić, doc. dr. Intarnacionalnog Univerziteta Burch i predsjednica udruženja Green Council.

Azra Korjenić, profesorica na Tehničkom Univerzitetu u Beču za inovativne ekološke konstrukcije i građevinsku fiziku.

Maja Roso Popovac, profesorica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

 

Video produciran u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Böll

Translate »