Pozorišni repertoar Kamernog teatra 55 biće prilagođen potrebama slijepih i slabovidnih osoba

„Pozorište bez prepreka“ naziv je projekta koji Asocijacija XY sprovodi u partnerstvu sa Općinom Centar, udruženjem „Novis“ i Kamernim teatrom 55.  Projektom će se doprinijeti stvaranju ambijenta za siguran, zdrav i kreativan život sa visokim stepenom socijalne inkluzije slijepih i slabovidnih stanovnika na području Općine Centar.

Projekat se realizira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu- ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Prema riječima direktora Kamernog teatra 55, Emira Hadžihafizbegovića koji je sa direktoricom Asocijacije XY, Eminom Osmanagić ozvaničio početak projekta, u ovom pozorištu je u aprilu 2018. izvedena prva predstava prilagođena slijepim i slabovidnim osobama u Bosni i Hercegovini. Već su bili započeti dogovori o saradnji između Asocijacije XY i Kamernog teatra 55 u cilju prilagođavanja cijelog pozorišnog repertoara slijepim i slabovidnim osobama jer slijepe i slabovidne osobe inače nemaju obezbijeđene uslove za ravnopravan pristup pozorišnim predstavama u Bosni i Hercegovini.

„Projektom se namjerava osposobiti Kamerni teatar 55, koji djeluje na području Općine Centar, da primjenjuje audio deskripciju tokom pozorišnih predstava. Praksa izvođenja pozorišnog repertoara sa audio deskripcijom za slijepu i slabovidnu publiku predstavljaće presedan u ovakvoj vrsti socijalne inkluzije slijepih i slabovidnih lica u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način će se obezbijediti ravnopravno učešće slijepih i slabovidnih osoba tokom izvođenja predstave. Pozitivna praksa inovativnog pozorišnog modela koju je započeo Kamerni teatar 55, može biti replicirana i na ostala pozorišta u Bosni i Hercegovini, što bi omogućilo da sve slijepe i slabovidne osobe imaju pristup pozorišnim predstavama i na taj način obogate svoj kulturni i društveni život“, kazao je Hadžihafizbegović.

Audio deskripcija u pozorištu je vid pomoći slijepim i slabovidnim osobama koja podrazumijeva prilagođavanje ponuđenog sadržaja u svrhu što kvalitetnijeg doživljaja predstave i stvaranja ravnopravnih preduslova za praćenje radnje predstave u odnosu na ostalu publiku. Audio deskripcijom se na slikovit način opisuje atmosfera, enterijer, kostimi, izrazi lica i sve ono što ostaje uskraćeno osobama koje ne vide u toku trajanja predstave, a važno je za razvoj dramske radnje.

„Opremanje Kamernog teatra 55 neophodnom tehnikom, prilagodba radnog prostora za naratora koja je neophodna za provedbu prakse audio deskripcije,  priprema narativnih predložaka audio deskripcije i prevod pozorišnih letaka repertoarskih predstava na Brailleovo pismo, omogućilo bi dostojanstven i ravnopravan način sudjelovanja osoba oštećenog vida u redovnim pozorišnim aktivnostima“, pojasnio je Hadžihafizbegović.

Kako je kazala direktorica Asocijacije XY, Emina Osmanagić, Kamerni teatar 55 u okviru ovog projekta ima pripremljen pozorišni repertoar od 15 predstava koje će ući u njegovu stalnu pozorišnu postavku a koje su prilagođene potrebama slijepih i slabovidnih osoba.

„Završenom obukom dramaturga Kamernog teatra 55 za pripremu narativnih predložaka audio deskripcije, nekolicine glumaca za izvođenje naracije audio deskripcije i producenta Kamernog teatra 55 za logističku podršku i koordinaciju pozorišnih aktivnosti vezanih za praksu audio deskripcije u pozorištu te uz odluku rukovodstva Kamernog teatra 55 o implementaciji audio deskripcije u njihovom radu, stvoreni su osnovni uslovi za uvođenje održive prakse audio deskripcije u Kamernom teatru 55“, kazala je Osmanagić.

Održana konferencije za mlade “Zona: Pitaj slobodno!”

Zona: Pitaj slobodno!- naziv je konferencije za mlade koja je u organizaciji volontera Asocijacije XY održana danas u sarajevskom art kinu Kriterion, sa ciljem promovisanja volonterskog rada kao prava i potrebe mladih te izrade deklaracije za  vršnjačke edukatore iz Bosne i Hercegovine.

Prema riječima vršnjačkog edukatora Alena Torbića, konferencija  je bila važna za sve mlade iz razloga što se govori o volonterizmu i aktivizmu kao bitnim komponentama odrastanja jedne mlade osobe.

“Kreiranje YSAFE deklaracije svih volontera, kao jedne od aktivnosti konferencije je odlična prilika za razmjenu stavova i zbog toga što mlade osobe kroz deklaraciju daju razloge zbog čega je volontiranje bitno, te kako ono kao takvo može njima koristiti za unaprijeđenje znanja i vještina, te djelovati pozitivno na njihova razmišljanja, a dugoročno poboljšati stanje u kojem živimo. Glavni cilj cijele ove priče jeste da djelujemo i unaprijedimo sebe, ali i druge!”, kazao je Torbić.

Današnja konferencija predstavlja završni događaj volontera  za 2017. godinu, a učešće su uzeli mladi iz Banja Luke i Sarajeva, koji su kroz pisanje deklaracije definisali koje vrijednosti slijede i kome žele pomoći, pojasnila je koordinatorica za mlade Asocijacije XY Adna Klajdžisalihović.

„Naš cilj je pokazati da postoji jedinstvo među mladima. Želimo da potaknemo ljude da razmišljaju pozitivno da vide da mladi nisu samo društveni statisti, da tražimo i koristimo prilike za rad. Deklaracija na kojoj smo danas radili predstavlja svojevrstan dokument koji ćemo ostaviti u naslijeđe volonterima koji tek dolaze i koji će to u budućnosti biti. Predstavlja smjernice i stub volontera i našeg društveno korisnog angažmana“, kazala je Kalajdžisalihović.

Formalno obrazovanje u službi zdravlja mladih u Bosansko- podrinjskom kantonu

U prisustvu velikog broja nastavnika i direktora osnovnih škola Bosansko- podrinjskog kantona danas su u Goraždu predstavljeni rezultati projekta u okviru kojeg su razvijeni edukativni moduli sa 18 tema u oblasti zdravlja, zdravih stilova života i reproduktivnog zdravlja sa ciljem uvođenja ovih tema u proces razredne nastave za učenike od šestog do devetog razreda.

Moduli su kreirani od strane predstavnica  Ministarstva  za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko- podrinjskog kantona Goražde u partnerstvu sa Asocijacijom XY i uz podršku Populacionog Fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA). Izradi modula je prethodila sveobuhvatna analiza nastavnog plana i programa i udžbenika za učenike osnovnih škola ovog kantona u oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova.

Prema riječima direktorice Asocijacije XY Emine Osmanagić mladi ljudi u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa različitim problemima i izazovima u vezi sa odrastanjem, zdravljem, zapošljavanjem, nasiljem, nezdravim životnim navikama, upotrebom i zloupotrebom psiho aktivnih supstanci i reproduktivnim zdravljem.

„Lekcije o životu, zdravom ponašanju i zdravim životnim navikama su najvažnije teme o kojima treba educirati našu djecu. Razviti njihovo samopouzdanje i učiniti ih sposobnim i jakim za donošenje ispravnih i životno važnih odluka koje će u budućnosti uticati na stvaranje zdravog životnog okruženja i formiranje zdravih i sretnih porodica“, kazala je Osmanagić.

Savjetnica za osnovno obrazovanje pri Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Amira Borovac istaknula je da je zdravlje najvažniji resurs mladih i da se set tema namijenjenih učenicima odnosi upravo na njegovo očuvanje.

Prema riječima UNFPA predstavnice za Bosnu i Hercegovinu, direktorice za Srbiju, BJRM i Kosovo dr. Doina Bologe važno je pripremiti mladu generaciju kako bi donosila informirane odluke.

„Mislim da moramo biti svjesni da se obrazovanje o zdravlju i zdravim životnim stilovima ionako dešava od početka čovjekovog života. Ono što mi predlažemo i pomažemo jeste da se razradi jedan sveobuhvatni koncept koji daje principe i obilje činjenica za pripremu mlade generacije kako bi, kao što rekoh, donosila informirane odluke“, pojasnila je Bologa.

U narednoj fazi projekta planirana je edukacija nastavnika o temama iz oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova, kako bi kroz časove odjeljenskih zajednica u školskoj 2018/2019 započeli sa sprovođenjem ovih časova.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »