Poziv za Akademiju političke pismenosti mladih u BiH

Akademija za žene uz podršku Savezne vlade Njemačke Vas poziva na Akademiju političke pismenosti mladih od 18 do 35 godina starosti.

Prvi modul će se održati u Sarajevu od 31.5. do 2.6. 2019. Akademija političke pismenosti mladih BiH ima četiri modula. Održavanje modula je planirano u periodu od maja do novembra 2019. godine. Svaki modul se održava vikendom.

Akademija političke pismenosti mladih BiH je otvorena za sve mlade u navedenoj starosnoj dobi, kako za one koji su politički aktivni tako i za one koje nisu. Razlog zašto Akademija za žene želi da se fokusira na mlade koji su politički angažovani i oni koji to nisu, jeste činjenica da oni nemaju dovoljno znanja o pitanjima vezanim za politiku koja su neophodna za društveno-politički aktivizam. Pored toga, Akademija želi da se fokusira na podizanje političke svijesti mladih, ukazujući da se politički aktivizam ne odnosi samo na članstvo u političkoj stranci, već i na zajedničku saradnju i rad na promjenama unutar društva, bez obzira na političku i bilo koju drugu pripadnost. Polaznici/e moraju prisustovati na sva četiri modula kako bi uspješno završili Akademiju i dobili certifikat.

Četiri modula su:

Modul I – Mladi i politika – 31.5. do 2.6.2019. godine, Sarajevo

Modul II – Mladi i rodna ravnopravnost – u junu 2019. godine, Sarajevo

Modul III – Mediji i govor mržnje – u septembru 2019. godine, Sarajevo

Modul IV – Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista – u novembru 2019. godine, Sarajevo

Predavači/ice su iskusni eksperti/ce koji posjeduju teorijsko znanje, vještine za edukaciju i prenos znanja drugima, koji će svojim metodološkim pristupom potaknuti polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima kako bi postali /e svesniji/e i odgovorniji/e građani/ke, proaktivni/e u društveno-političkom životu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina koji su politički aktivni bilo kroz političku stranku ili drugi vidi političkog angažmana, ali i mladi koji nisu politički aktivni niti angažirani. Broj mjesta je ograničen.

ROK ZA PRIJAVE

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje, a popunjen obrazac dostaviti do 25.5.2019. godine na email adresu: info@afw.ba.

Organizator snosi sve troškove.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na info@afw.ba

Radujemo se Vašim prijavama.

Akademija za žene nudi neformalno obrazovanje o političkoj pismenosti za mlade koji su angažovani u političkim organizacijama (forumi / odbori / omladinska udruženja) i mladi koji nisu politički angažovani (mladi u nevladinim organizacijama, OCD, učenici srednjih škola, studenti itd.).

Razlog zašto Akademija za žene želi da se fokusira na mlade koji su politički angažovani i oni koji to nisu, jeste činjenica da oni nemaju dovoljno znanja o pitanjima vezanim za politiku koja su neophodna za društveno-politički aktivizam. Pored toga, akademija želi da se fokusira na podizanje političke svijesti mladih, ukazujući da se politički aktivizam ne odnosi samo na članstvo u političkoj stranci, već i na zajedničku saradnju i rad na promjenama unutar društva, bez obzira na političku pripadnost.

Politička pismenost je važna tema jer ne postoji formalno obrazovanje za mlade u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju. Štaviše, neophodno je da se adekvatno obrazuju i uključe u politiku jer su oni i dalje jedna od najmarginalizovanijih grupa u društvu. Glavni razlog za to je nedovoljna politička pismenost koja ograničava njihove sposobnosti i kapacitete. Politička sfera u regionu obilježena je nedostatkom prakse i iskustva kroz koje bi mladi mogli jasno, vidljivo i trajno artikulirati politike koje se uglavnom odnose na njih i društvo u cjelini.

Akademija za žene je razvila četiri modula obrazovanja koji uključuju teme koje su neophodne kako bi se mlade generacije na adekvatan način uključile u društveno-politički život i procese u BiH, ali i ohrabrile i pružile im vještine neophodne za govor, kritičko mišljenje, učešće u društveno političkim procesima i  donošenju odluka.

Četiri modula su:

Modul I – Mladi i politika

Modul II – Mladi i rodna ravnopravnost

Modul III – Mediji i govor mržnje

Modul IV – Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista

Predavači i predavačice su iskusni/e eksperti i ekspertice koji/e posjeduju teorijsko znanje, vještine za edukaciju i prenos znanja drugima, koji/e će svojim metodološkim pristupom potaknuti polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima da bi postali/e svjesniji/e i odgovorniji/e građani i građanke, proaktivni/e u društveno-političkom životu.

Akademija za žene će provoditi edukaciju u Sarajevu od maja do decembra 2019. godine.

Projekat finansira Savezna vlada Njemačke.

Translate »