Promocija zbornika: Rodna ravnopavnost za bh. studente i studentice

Prvi zbornik udžbeničkog karaktera namijenjen studenticama i studentima društvenih i pravnih nauka u Bosni i Hercegovini „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike“ bit će promovisan u petak 8. novembra u 18 sati na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Zbornik je nastao saradnjom Sarajevskog otvorenog centra i Oravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a cilj mu je da doprinose postojećim nastojanjima za daljnje uključivanje nastave o rodnoj ravnopravnosti i rodnim studijama u osnovne i postdiplomske studije društvenih nauka u BiH.

Zbornik je rezultat poduhvata bh. akademskih radnika i radnica s različitih javnih univerziteta te stručnjakinja i stručnjaka iz prakse, civilnog društva i međunarodnih organizacija, koji/e su se okupili/e sa zajedničkom namjerom – da se na jedan sveobuhvatan i analitičan način predstave rodne teorije, istorija feminističke borbe i međunarodni i domaći pravni okviri, zakoni, politike, institucije, strategije i alatke za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, s fokusom na Bosnu iHercegovinu.

Ovaj zbornik sadrži pregledne uvode u različite sektorske teme, kao i uvod u strategije i oruđa urodnjavanja javnih politika i institucionalnog djelovanja. Treba da posluži kao osnova za daljnje urodnjavanje nastavnih procesa i planova na bh. visokoškolskim ustanovama.

Na promociji će govoriti: doc. dr Amila Ždralović, priređivačica zbornika, Univerzitet u Sarajevu; Saša Gavrić, priređivač zbornika i jedan od osnivača Sarajevskog otvorenog centra; doc. dr Midhat Izmirlija, jedan od autora zbornika, Univerzitet u Sarajevu; Saša Madacki, Univerzitet u Sarajevu; moderatorica Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra.

Sutradan, 9. novembra, u ko-organizaciji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Sarajevski otvoreni centar će održati i konferenciju „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u BiH: Regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“, također na Pravnom fakultetu UNSA, od 9 do 16 sati. Na konferenciji će biti riječi o urodnjavanju nastavnog procesa, istraživačkih aktivnosti, kao i unutrašnjih procesa i struktura na univerzitetima, kroz perspektivu regionalnih i bh. iskustava. Govornici/e su stručnjaci/kinje iz ove oblasti i srodnih disciplina na univerzitetima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, neki od njih i autori/ce zbornika, uz moderacije priređivačice i priređivača zbornika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »