Početak kampanje „Šuma je više od drveća!”

Inicijativa za šumarstvo i okoliš (eng. Forestry and Environmental Action – fea) započinje kampanju „Šuma je više od drveća!” koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o važnosti bosanskohercegovačkih (privatnih) šuma. Kampanja se fokusira na upoznavanje javnosti sa mogućnostima uživanja u općekorisnim funkcijama šuma i održivog korištenja bogatog asortimana (drvnih i nedrvnih) proizvoda iz šume. Kampanja se provodi u okviru faze II Programa “Jačanje zajednica kroz demokratsko upravljanje prirodnim resursima” kojeg provodi regionalna nevladina mreža fea zajedno sa Danskom savjetodavnom službom (eng. Danish Forestry Extension- DFE) i drugim partnerskim organizacijama. Program finansira Vlada Kraljevine Danske kroz Fond za jačanje civilnog društva – CISU.

Službeni početak kampanje bit će obilježen postavljanjem urbane konstrukcije 23.08.2019. godine na platou ispred SCC-a gdje će osoblje fea-e predstaviti građanima informacije o mogućnostima održive upotrebe različitih proizvoda iz bosanskohercegovačkih (privatnih) šuma. Urbana konstrukcija će biti izložena od 23.08.-14.09.2019. godine i ista se sastoji od vertikalne bašte sa biljkama pročišćivačima zraka, plantažera i sistema za odlaganje/vezivanje bicikala. Radi se o modularnoj, urbanoj postavci promjenjivog oblika, koju je za ove potrebe dizajnirao dvojac mladih arhitekata iz Sarajeva, Kenan Muslić i Emina Čičkušić, te oplemenio adekvatnim biljnim materijalom Mehmed Mešanović. Sama konstrukcija izrađena je od drveta iz privatnih šuma Srednjobosanskog kantona (pilot područja Programa) uz pomoć partnera i članova Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona (osnovane kroz Program).

Vertikalna bašta je jedno od rješenja da u naše vrele urbane prostore unesemo prirodne materijale i zelenilo. Konstrukcija će predstavljati privremenu zelenu oazu koja treba da pomogne da se građani osjećaju smireno i opušteno i u samom centru grada. Kampanja ima za cilj da podstakne građane da zelenilo potraže i izvan grada i uživaju u blagodatima koje nam pruža šuma, navode iz organizacije fea.

Regionalna nevladina mreža Inicijativa za šumarstvo i okoliš (eng. Forestry and Environmental Action – fea)

fea je osnovana s glavnom svrhom unapređenja stanja okoliša i šuma u Bosni i Hercegovini i regionu. Od samog osnivanja, vodeći princip fea-e bio je pružanje podrške vlastima i zajednicama, kao i privatnom sektoru, u odgovornoj upotrebi prirodnih resursa u skladu sa legitimnim zahtjevima društva. Organizacija fea je članica 3 međunarodne organizacije: UNCCD CSO NETWORK, GEF-CSO NETWORK i UN Global Compact.

O Programu “Jačanje zajednica kroz demokratsko upravljanje prirodnim resursima”

Glavni cilj Programa je ojačati ciljne skupine, organizovane u udruženja vlasnika i korisnika prirodnih resursa, za odgovorno i održivo upravljanje prirodnim resursima, ostvarivanje većih koristi i prihoda od v

lastitih resursa te zagovaranje jednakog/pravednog pristupa prirodnim resursima prema donosiocima odluka na lokalnom ili nacionalnom nivou. Organizacija fea, zajedno sa DFE, radi sa malim privatnim šumoposjednicima u ruralnim područjima gdje upravljanje i korištenje šuma doprinosi ekološkoj, ekonomskoj i društvenoj stabilnosti ruralnih zajednica.

Za više informacija, posjetite fea web stranicu: https://www.feasee.org/ ili nas kontaktiraj

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »