Mladi bez perspektive jer su nadležni bez strateških rješenja

Mladi u Bosni i Hercegovini već godinama su prepušteni sebi samima. Strateška rješenja, iako se o njima često govori, još su na čekanju u mnogim lokalnim zajednicama. Zakoni o mladima koji su usvojeni prije više od 10 godina, obavezali su sve nivoe vlasti da kreiraju i usvoje strategije za mlade. Od tada do danas, porazan je broj usvojenih strategija, smatraju predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH.

„Strategije prema mladima usvojene su u 29 lokalnih zajednica u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, dok je BD BiH u procesu izrade svoje prve strategije prema mladima. Sam ovaj podatak pokazuje da lokalne vlasti još uvijek nisu spremne da urade prvenstveno analizu položaja mladih na području opštine/grada i donesu institucionalni dokument sa definisanim problemima i potrebama mladih, ali i čitavim nizom aktivnosti koje, ukoliko se realizuju, trebaju doprinijeti rješavanju istih“ – istakla je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Iako su strategije prema mladima zakonska obaveza svih nivoa vlasti u našoj zemlji, predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH podsjećaju da su lokalne strategije naročito važne.

„Lokalne strategije tretiraju pitanja koja imaju uticaj na život svake mlade osobe u BiH. To su pitanja poput formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i preventivne zaštite, reproduktivnog i mentalnog zdravlja mladih. Također, socijalni položaj mladih, aktivno učešće ove populacije u javnom životu , mobilnost, informisanje, te savjetodavni rad s mladima, su jako važne oblasti. Osim toga, strategije za mlade moraju biti prilagođene potrebama svake pojedinačne lokalne zajednice“ – ističu iz krovnih organizacija za mlade u BiH.

Predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH upozoravaju da je trenutno vizija budućnosti za mlade u BiH nejasna. Pozivaju predstavnike svih političkih stranaka, mlade i cijelu javnost da se uključe kako bi mladima što prije bila ponuđena strateška rješenja i kako bi mladi konačno mogli u ovom društvu zauzeti mjesto koje im pripada.

„Ono što je važno u daljem procesu nakon usvajanja strategija jeste definisanje njihovih akcionih planova i budžeta za realizaciju istih, kao i praćenje primjene akcionih planova i evidencija istih. Strategije ne trebaju i ne smiju ostati samo slovo na papiru, već ih je potrebno u potpunosti primjenjivati. Svi moramo biti svjesni da je ovo dugotrajan proces koji ne završava usvajanjem strategija, naprotiv. Potrebno je ohrabriti sve aktere kako bi sam proces bio realizovan do kraja.“ – rekao je Ognjen Vukojević, član Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske.

U konačnici, činjenica je da se strategije za mlade moraju raditi s mladima. Za kvalitetnu izradu strategije potrebno je u proces uključiti sve grupe mladih ljudi koji mogu biti podrška u njenoj izradi. Sigurno važan aspekt je i periodično praćenje provedbe ovih dokumenata u što je također neophodno uključiti mlade ljude kao populaciju radi koje se strategija i usvaja, a što će osigurati da se ciljevi strategije ispune, a budžetska sredstva adekvatno utroše.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »