Konkurs za Novinarsku nagradu Srđan Aleksić 2018

Mreža za izgradnju mira raspisuje K O N K U R S za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić” za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.

  1. Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, kao i Radne grupe koje djeluju u okviru PRO-Budućnost projekta, koje do 31. jula/srpnja 2018. godine pošalju prijedloge emisija, medija ili novinarki/novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.
  2. Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke koje do do 31. jula/srpnja 2018. godine pošalju tekstove/priloge koji se bave tematikom pomirenja i kulture sjećanja, odnosno kojima se promoviše mir, suživot i razumijevanje među različitim etničkim grupama u BiH.

Način prijave:

► za kategoriju 1 (za organizacije civilnog društva i Radne grupe):
– obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog
– najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljena teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ koji nisu stariji od godinu dana od objave Konkursa

► za kategoriju 2 (za novinare i novinarke):
– detaljan CV novinara ili novinarki u vezi sa navedenim temama
– do tri priloga/teksta ne starija od godinu dana od objave konkursa
– potvrdu urednika ili vlasnika medija o objavljenom prilogu/tesktu

Za obje kategorije obavezna je elektronska forma prijave.

Novinarska nagrada Srđan Aleksić će se dodijeliti 21. septembra/rujna 2018. na Međunarodni dan mira.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa da se prijave na Konkurs i time podrže novinare i novinarke koji promovišu društveno odgovorno novinarstvo. Pozivamo novinare i novinarke da prijave svoje mirovne tekstove/priloge koje svjedoče o suživotu, te koji promovišu mir i toleranciju.

Prijave možete slati na adresu: Helsinški parlament građana Banjaluka, Bana Lazarevića 21, 78000 Banjaluka ili na e-mail: nagrada@hcabl.org.

Novinarska nagrada Srđan Aleksić se već petu godinu dodjeljuje u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost.

Kompletan poziv: Konkurs-Novinarska nagrada-Srdjan-Aleksic-2018

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »