„Kakve zdravstvene usluge trebamo, a kakve dobijamo?“

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH organizuju drugu panel diskusiju
o korištenju sredstava iz fondova za zdravstveno osiguranje građana u FBiH, koja će se održati u Sarajevu,
09.11.2017. u prostorijama Kina Kriterion, Obala Kulina bana 2, u 11:00h. Vrijeme predviđeno za izjave
medijima je u periodu od 11h do 11.30h i od 14h do 14.30h.

 Kakvo je naše zdravstvo, da li su moguća poboljšanja i koje korake treba preduzeti da bi do tih
unapređenja došlo?
 Zašto nije moguće realizovati neke zdravstvene usluge u BiH i da li smo u tom slučaju svjedoci
„organizovanog prikupljanja novca“ za plaćanje usluga u inostranstvu ?
 Kakav je zdravstveni status bosanskohercegovačke populacije i kakav je zdravstveni sistem koji
nam stoji na raspolaganju?
 Da li se svi raspoloživi zdravstveni resursi racionalno koriste?
 Da li se zdravstevni sistem provodi na načelima solidarnosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa, u
skladu sa zakonima o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na starost, pol,
vjersku i etničku pripadnost ?
 Da li osigurana lica u svim kantonima Federacije BiH ostvaruju jednaka prava iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja?
 Da li bi sistem bio efektivniji kada bi se individualna i korporativna izdvajanja regulisala
konkretnim zakonskim rješenjima ?
Događaj će okupiti predstavnike relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i građana. O ovoj temi
govoriće:
Snježana Bodnaruk, Sekretar ministarstva, Federalno ministarstvo zdravstva;
Dr. Željko Mišanović, direktor, Poliklinika FM (bivši Ministar zdravstva FBiH);
Prim. dr Senad Huseinagić, Direktor, Institut za zdravlje i sigurnost hrane;
Prim. mr. sci. Zahida Binakaj, predsjednica, Komora magistara farmacije FBiH;
Elvira Bešlija, Sekretar, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize;
Marin Bago, Predsjednik, Udruga “Futura”;
Prim. dr Edo Selimić, Dom zdravlja Sarajevo
Moderator javne diskusije je dr. Bakir Nakaš
Zaključci i prijedlozi sa ovog događaja biće upućeni Minist

artsvu zdravlja FBiH kao i predstavnicima
političkih partija u Parlamentu FBiH, kao kvalitativni doprinos organizacija civilnog društva u obezbjeđenju
kvalitetnijih zdravstvenih usluga.

Drugu iz serije javnih debata podržao USAID, finansijskom podrškom kroz Projekat održivosti civilnog
društva (CSSP).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »