Izložba slika “KOD-DEKOD 2020” Amile Smajović

Izložba slika “KOD-DEKOD 2020” u okviru projekta “Umjetnost u izlogu 2020”, će biti otvorena u Galeriji ULUPUBIH, na adresi Koševo br 7, od 09.12. do 16.12.2020. godine. Zvaničnog otvorenja neće biti zbog pogoršane epidemiološke situacije.

Amila Smajović dugi niz godina proučava motive na tradicionalnim bosanskim ćilimima. Uočila je da su svi motivi izgrađeni od osnovnih geometrijskih oblika: trougla, romba, kvadrata, horizontalne i kose linije. Također je uočila da se motivi  kombinuju na površini ćilima  po određenim pravilima, po  principima simetrije, ravnoteže i proporcije. Tragajući za porijeklom geometrijskih motiva na bosanskom ćilimu uočila je da se isti osnovni geometrijski oblici nalaze na neolitskoj keramici butmirske kulture. Komparativnim odnosima i utvrđivanjem sličnosti geometrijskih oblika i njihovih kompozicija između ova dva vremenski udaljena kulturna fenomena navela ju je na pomisao da oba kulturna fenomena imaju zajedničku, univerzalnu matricu iz koje su nastali. Ponavljanje istih geometrijskih motiva i njihovih kompozicijskih sistema kao i njihov višestoljetni kontinuitet navodi nas na zaključak da se ovi oblici mogu posmatrati kao svojevrsni KODOVI.

Ciklus slika KOD-DEKOD  objedinio je autoričin dvadsetogodišnji rad na istraživanju ove teme. Prvi dio slika izvedenih u ulju prikazuje dijelove tradicionalnih ćilima na kojim se pojavljuju razni motivi u složenim kompozicijama kao polazna tačka.  Drugi dio slika obuhvata motive svedene na jednostavne oblike koji su izvedeni u formi znakova-kodova. Oba ciklusa slika su prikaz procesa pročišćavanja od složenih kompozicija do jednostavnih formi. KOD DEKOD je ciklus slika u kome se geometrijski motivi prepoznaju kao univerzalni znakovi koji imaju prahistorijsko porijeklo.

Danas živimo u svijetu nametnutih globalnih vrijednosti, globalne estetike, globalnog morala, globalnog kapitala i sl. U isto vrijeme se ističu različitost po bilo kojoj osnovi kao izvor sukoba, a globalizacija se nudi kao rješenje.  Suprotstavljanje ovim procesima je povratak univerzalnoj geometriji koja je nosilac univerzalne duhovnosti.

Amila Smajović je   završila Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine, a potom stekla diplomu akademskog grafičara na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu sa temom „Cosmos Noetos“- „Svijet vrijednosti“. Magistrirala je grafiku na istoj Akademiji 2001. godine sa temom „Država Amila i svijet simbola“. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek za komunikologiju odbranila je  doktorsku tezu, 2018. godine sa temom „Komunikacijski simboli studija slučaja bosanski ćilim“. Amila se dugi niz godina bavi proučavanjem motiva na  tradicionalnim bosanskim ćilimima, univerzalnim simbolima i univerzalnom geometrijom. Osnovala je svoju radionicu za izradu ručno tkanih ćilima i Udruženje za zaštitu bosanskog ćilima. Od 2010. do 2015. godine radila je kao docent na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu  na odsjeku  za Vizuelne komunikacije i grafički dizajn. Učestvovala je  na  konferencijama i objavila niz radova koji su se bavili problematikom motiva, simbola i geometrijskim stilom na tradicionalnim bosanskim ćilimima.  Član je ULUBiH-a od 1989. godine,ULUPUBiH-a od 2004. godine, a od 2019. godine obnaša funkciju predsjednice ULUPUBIH-a (Udruženja likovnih umjetnika pimijenjenih umjetnosti i dizajnera u BIH)

Organizirala je veliki broj samostalnih izložbi,  a za svoj rad je  nagrađivana više puta u zemlji i inostranstvu.

Od nagrada izdvajamo:

 • Grand prix, Tapiserije Stil života, Collegium Artisticum 2013,
 • Treća nagrada  za tapiseriju Zapis o zemlji u Muskatu, Sultanat Oman IRCICA 2013., Nagrađena tapiserija  “Zapis o zemlji”, stalno izložena u muzeju Baital Barandau Muskatu, Sultanat Oman.
 • Prva nagrada za tekstil, Kolekcija Zeh nakit,  Collegium  Artisticum 2011.,
 • Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog  naslijeđa, Federalno Ministarstvo kulture i sporta, Bosne i Hercegovine 2009.,
 • Treća nagrada za skulpturu, Ponjava od kamena, Javni poziv  za izradu skulpture ispred Avaz biznis centra, Stručni žiri Avaza 2004.
 • Prva nagrada za Nove Medije, Made in B&H,  Stručni žiri ULUPUBiH, Collegium Artisticum, Sarajevo 2003.
 • Kolektivna nagrada Aga Khan godine AKTC za prvo islamsko greblje smješteno  u općini Altach u Austriji (sa Bernardom Baderom i Azrom Akšamijom) 2013.

Učestvovala je u brojnim  umjetničkim projektima  i festivalima.

Od umjetničkih projekata izdvajamo:

 • Država Amila, promoviran na 1000 dana opsade grada Sarajeva 1995. Država Amila čija teritorija pokriva cijeli svijet u kojoj je jedino  umjetnost mjerilo univerzalnih  vrijednosti bila je umjetnički  protest protiv rata i ratnih razaranja.
 • Made in BIH  i S.O.S. zone zdrave pameti,  Projekat   posvećen  istraživanju posljedica koje je je rat ostavio na  mentalno i duhovno zdravlje pojedinaca
 • Poetika šare  i Harmonija geometrije harmonijom niti, projekat preispitivanja  vlastitog  identiteta, kulturnog  naslijeđa i kulturne memorije. Afirmacija bosanske kulture i izrada  replika tradicionalnih bosanskih ćilima i unikatnih tkanih proizvoda.
 • Kod dekod projekat o univerzalnim simbolima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »