Inicijativa CPCD-a uvrštena u Strategiju razvoja FBiH 2021 – 2027

Poticanje i stimulisanje projekata podizanja svijesti o zaštiti okoliša od strane civilnog društvo i privrednih subjekata kao i organizacija kampanja i stimulisanje debate o politikama u ovoj oblasti, te modernizacija nastavnih planova i programa osnovnih i srednjih škola u skladu sa programom Eko škole koji provodi Centar za promociju civilnog društva, uvršteni su, upravo na prijedlog Centra za promociju civilnog društva, u Strategiju razvoja Federacije BiH 2021 – 2027 usvojenu u četvrtak, 18.2.2021. godine.

Ovaj veliki korak za razvoj svijesti građana i građanki o važnosti zaštite okoliša proizvod je kako višegodišnjeg rada Centra za promociju civilnog društva na jačanju uloge civilnog društva u kreiranju javnih politika, tako i konkretno rada projekta „Misli o prirodi!“ na jačanju uloge civilnog društva u pitanjima iz oblasti zaštite okoliša te posebno programa Eko škole u okviru njega.

Savjetnica za zaštitu okoliša na projektu „Misli o prirodi!“ Sabina Jukan, je kroz tematsku grupu „Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima“ započela sa doprinosom izradi Strategije razvoja FBiH 2021 – 2017.

„Radeći na pripremi različitih alata za podršku školama u oblasti zaštite okoliša uvidjela sam da je u cilju podizanja svijesti o zaštiti okoliša i razvoja zelenih vještina potrebno modernizirati nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola. Mi smo taj proces modernizacije nastavnih planova i programa utvrdili u skladu s prethodno definiranim programom Eko škole, kako bi se kontinuirano provodile aktivnosti vezane za zaštitu okoliša koje bi bile inkorporirane u sve segmente odgojno obrazovnog rada škola. Vlada FBiH prepoznala je da se kroz program Eko škola mogu unaprijediti planovi u školama, te je uvrstila to u Strategiju“, kazala je Jukan.

Uvrštavanje navedenih prijedloga veliki je korak ne samo za rješavanje pitanja zaštite okoliša već i civilno društvo u cjelini.

„Ovaj uspjeh podstrek je za CPCD, ali i za cjelokupno civilno društvo u Bosni i Hercegovini. On predstavlja dokaz da aktivna participacija građana i građanki, stručnjaka/inja i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka ima efekta i može rezultirati unapređenjem Strategija i drugih dokumenata od značaja koji kroje našu budućnost“, poručila je direktorica Centra za promociju civilnog društva Aida Daguda.

Eko škole jedan su od nekoliko segmenata trogodišnjeg projekta „Misli o prirodi!“ koji provodi Centar za promociju civilnog društva, uz finansijsku podršku Švedske.

U okviru programa Eko škole ostvarena je saradnja sa 36 osnovnih i srednjih škola iz 29 lokalnih zajednica iz BiH kojima su ponuđeni resursi – znanje kroz učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje rada na zaštiti okoliša. Odabrane škole trenutno su u fazi pripreme za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH nakon čega će biti i službeno akreditovane kao Eko škole.

Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice, a što je od sada dio i službene Strategije razvoja FBiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »