Danas je treći Međunarodni dan e-otpada

Preko 100 organizacija iz 50 država širom svijeta uzeti će učešće u trećem Međunarodnom danu e-otpada 14. Oktobra.

Događaj, u organizaciji WEEE Foruma, međunarodne zajednice neprofitnih i ovlaštenih operatera sistema sakupljanja e-otpada, okuplja interesne grupe širom svijeta kako bi se promovisao pravilan tretman otpada od električnih i elektronskih uređaja, sa ciljem da se omogući ponovna upotreba i reciklaža. Ove godine naglasak je na edukaciji i interakciji sa predstavnicima javnosti kako bi se povećala svijest o pravilnom načinu i postupanju sa električnim uređajima, koji se više ne koriste.

Procjenjuje se da je 53,6 miliona tona e-otpada bilo generisano širom planete u 2019. godini, više nego ikada ranije, a predviđa se da će ta količina biti 75 miliona tona do 2030. godine, što je 9 kg po svakom stanovniku na planeti. E-otpad pored velike količine ima i veliku vrijednost. Sirovine sadržane u globalnoj količini e-otpada generisanog u 2019. godini, imale su procijenjenu vrijednost od 50,8 milijardi €.

Manje od 18% ovog globalnog e-otpada službeno je dokumentovano kao reciklirano prošle godine, ostatak je odbačen na deponije, spaljen ili je bio predmet ilegalne trgovine uz tretman na neovlašten način, iako je 71% svjetske populacije pokriveno zakonskom regulativom o e-otpadu. To rezultira ogromnim gubitkom vrijednih i kritičnih sirovina iz lanca nabavke i uzrokuje ozbiljne zdravstvene, okolišne i društvene probleme.

Virginijus Sinkevičius, Komesar Europske unije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo izrazio je svoju podršku za ovaj dan: “Akcijski plan Komisije za cirkularnu ekonomiju donosi cirkularnost u glavne tokove. Fokus plana je na sektorima u kojima je uticaj vrlo veliki, poput elektronike, a pratiti će se cijeli životni ciklus proizvoda. Na vrhu popisa je sprečavanje stvaranja otpada, zaustavljanje prije nego što se dogodi, a kada se dogodi, tražimo načine da taj otpad transformiramo u koristan resurs. Međutim, da bi ovaj plan bio uspješan, treba nam da građani budu svjesni i da znaju kako mogu doprinijeti zelenijem svijetu. To je ono što Međunarodni dan e-otpada čini tako važnim i tako relevantnim.”

Inicijative koje poduzimaju organizacije, koje sudjeluju u Međunarodnom danu e-otpada 14. oktobra, osmišljene su tako da povećaju informisanje potrošača o e-otpadu i kako ga pravilno zbrinuti, tako da su ponovna upotreba i mogućnost popravke optimizovani uz recikliranje. Javni događaji, povodom obilježavanja Međunarodnog dana e-otpada, ove godine će biti ograničeni zbog trenutne situacije s korona virusom, ali organizacije i dalje koriste priliku da istaknu posao koji rade na poboljšanju upravljanja e-otpadom putem online kampanja i događaja sa smanjenim brojem učesnika.

Predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, u ovoj globalnoj aktivnosti, je ZEOS eko-sistem ovlašteni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom. U našoj državi je sa 1. oktobrom počela kampanja Gdje kupujem, tu recikliram. Koja ima za cilj osvještavanje i informisanje šire javnosti o mogućnosti odlaganja električnog i elektronskog otpada u vertikalne kontejnere tzv. Zeleni namještaj, koji se nalaze u trgovinama, koje su u našem sistemu. Također želimo da građani znaju da imaju mogućnost besplatnog odlaganja plinske sijalice ili starog aparata prilikom kupovine novog iste namjene 1 za 1, u bilo kojoj trgovini, kao i besplatno odlaganje malih aparata ili plinskih sijalica u ZEOS-ov Zeleni namještaj u trgovinama gdje je postavljen, čak i bez prethodne kupovine sličnog aparata ili sijalice. Lokacije ovih kontejnera građani mogu pogledati na interaktivnoj karti cjelokupne ZEOS-ove infrastrukture sa slikama i adresama.

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE foruma, izjavio je, „E-otpad je najbrže rastući tok otpada na svijetu, ako ne nastavimo poboljšavati način prikupljanja i obrade, on će i dalje biti glavni ekološki problem. Jedno od ključnih područja u zadatku za stalnim poboljšanjem je obrazovanje mladih i šire javnosti, što više znaju i razumiju, veća je vjerovatnoća da će donijeti ispravne odluke u vezi sa svojim e-otpadom. To je razlog zbog kojeg je događaj Međunarodni dana e-otpada 2020. godine posvećen povećanju društvene svijesti. ”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »