British Council: Podijeli svoju COVID priču!

British Council je pokrenuo program “Unaprjeđenje uloge nauke u društvu” s ciljem jačanja otpornosti vlada, zajednica i građana Zapadnog Balkana na pandemiju virusa COVID-19 i njenih negativnih posljedica, kroz korištenje i promoviranje nauke i naučnih saznanja. U sklopu programa provodi se istraživanje o utjecaju COVID-19 na mlade.

Koristit će se pristup “volonterske nauke ” (engl. Citizen science), koji podrazumijeva aktivno uključivanje mladih u sve faze istraživačkog procesa, od dizajniranja samog upitnika, validacije rezultata, do analize i prezentiranja rezultata istraživanja.

Poziv je otvoren do 25. oktobra 2020. za sve mlade ljude između 18 i 29 godina koji žele da se njihov glas čuje.

15 prijavljenih s najinspirativnijim odgovorima dobit će priliku da budu dio fokus grupe i sudjeluju u izradi upitnika, kao i predstavljanju rezultata istraživanja kroz različite online događaje.

Posebno se ohrabruju mladi iz raznovrsnih društvenih grupa (mladi iz ruralnih područja, mladi koji nisu zaposleni i ne nalaze se u nekom od programa obuke ili obrazovanja, pripadnici različitih etničkih ili vjerskih manjina, LGBTI populacije, mladi s invaliditetom itd.) da se prijave!

Kako se prijaviti i više informacija na: www.britishcouncil.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »