USAID i UNICEF dostavljaju komunikacijsku opremu centrima za mentalno zdravlje

Direktorica USAID za BIH, gdja Nancy J. Eslick i Predstavnica UNICEF-a BiH dr. Rownak Khan, uručile su donaciju od 44 seta tableta i mobilnih telefona, Federalnom ministarstvu zdravstva. Oprema će biti distribuirana u sva 44 Centra za mentalno zdravlje Federacije BIH, sa namjerom da se unaprijedi efikasnost komunikacije stručnjaka za mentalno zdravlje i građana, koji imaju potrebu za ovim vidom podrške, zbog situacije u kojoj su se našli tokom COVID- 19 pandemije.

“Centri za mentalno zdravlje u domovima zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine  prilagodili su svoj rad novonastaloj situaciji i stavili se od početka građanima i građankama na raspolaganje za psihološku podršku putem telefona za vrijeme i poslije radnog vremena, a oni centri koji su bili u mogućnosti organizirali su ovu podršku tijekom 24 sata pa i vikendom. Svaka podrška u nastojanjima da potrebna psihološka i svaka druga pomoć dođe do svakog od velike je koristi, posebno u jednoj ovakvoj situaciji. Vjerujem da će donirana oprema olakšati rad na terenu u direktnom kontaktu s onima kojima je pomoć potrebna.”, rekao je dr.Vjekoslav Mandić, Ministar zdravstva Federacije BIH.

Ova donacija je dio sveobuhvatnog odgovora USAID-a i UNICEF-a na COVID-19 krizu, kako bi se pomoglo ugroženoj populaciji i institucijama na svim nivoima vlasti u BiH. USAID je donirao 500.000 dolara, putem kojih će UNICEF koordinirati odgovor na krizu, pružajući institucijama i građanima pomoć u komunikaciji o rizicima i zaštiti, psihosocijalnu podršku, nabavku higijenskih setova i opreme, te promociju odgovornog ponašanja za sve kategorije stanovništva.

“Ova sredstva su dio donacije od 1.2 miliona dolara, koje je USAID dodijelio BIH, kako bi pomogli napore države da se izbori i adekvatno odgovori na krizu. Ovim sredstvima obezbijedićemo unapređenje rada laboratorija, detekcije slučajeva zaraze, monitoring, te tehničku podršku institucijama u prevenciji širenja zaraze i tretmanu bolesnih. Također, sredstva su namijenjena za bolju informisanost javnosti, angažovanje ljudi u lokalnim zajednicama u jačanju odgovora na pandemiju. Od pošetka pandemije Vlada SAD izdvojila je oko 500 miliona dolara za borbu protiv pandemije u oko sto zemalja svijeta.”, rekla je Nancy Eslick, direkorica USAID-a u BIH.

Roditelji i djeca suočavaju se sa velikim smetnjama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Zatvaranje škola, zabrana kretanja, neophodnost tjelesne distance, izolacija i očekivanje ekonomskih posljedica, predstavljaju veliko opterećenje za porodice.

“Ovakve situacije uzrokuju anksioznost, stres i depresiju, kako kod odraslih tako i kod djece i mladih. Upravo zbog toga, jedan od naših prvih odgovora u ovoj krizi, jeste da omogućimo građanima efikasniju psihosocijalnu podršku, putem telefona ili online. Zahvaljujući donaciji USAID-a , centri za mentalno zdravlje biće bolje opskrbljeni da pruže pomoć svima kojima je potrebna, a sve kako bi se smanjio nivo rizika koji ovakva situacija ima za mentalno zdravlje. Tokom ovog teškog perioda, telefonski ili online razgovori sa stručnjacima, najbolja su rješenja za očuvanje mentalnog zdravlja i psihosocijalnu podršku za svakog kome je potrebna.

Veoma je važno da se ovakva podrška nastavi pružati i nakon popuštanja mjera, u fazama tranzicije i poslije pandemije.”, rekla je dr. Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a za BiH.

Ovakvi setovi opreme biće donirani i za 28  centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj.

Uz podršku USAID-a, UNICEF također investira u kapacitete za krizno komuniciranje u vladama FBiH i RS. Paralelno, u toku je istraživanje znanja, stavova i praksi stanovništva, na osnovu čijih će se rezultata razviti sadržaji, sa posebnim fokusom na programe za djecu, koji će se emitovati na televizijskim kanalima i online.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »