UNICEF sa partnerima o nacrtu Situacione analize o položaju djece u BiH

foto:UNICEF/Panjeta

UNICEF BiH u Sarajevu je održao Konsultacije sa partnerima vezano za nacrt Situacione analize o položaju djece u Bosni i Hercegovini, te prioritetima UNICEF-ovog programa za Bosnu i Hercegovinu za period 2021 – 2025. godine. Predstavnicama i predstavnicima nadležnih institucija vlasti na različitim nivoima, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i međunarodnih razvojnih partnera prezentirani su glavni  nalazi i preporuke iz nacrta Situacione analize. Nakon prezentacije partneri su imali priliku pružiti povratne informacije o uzročnoj analizi glavnih deprivacija kod djece, s posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive skupine djece, te s predstavnicima UNICEF-a razmotriti strateške programske prioritete UNICEF-a u BiH za period 2021-2025. na osnovu Situacione analize i Ciljeva održivog razvoja 2030.

“Ovdje smo zbog zajedničkog razloga – a to su djeca. Osjećam se sretno što radim u organizaciji koja radi za djecu, jer to je jedna populacija na svijetu za čiju dobrobit svi žele raditi, bez obzira o koliko ekonomski razvijenoj zemlji se radi. Djeca su budućnost svakog društva i svake zemlje. Ako investiramo u djecu, možemo biti sigurni da će buduće generacije imati produktivne građane”, kazala je na otvaranju Konsultacija dr. Rownak Khan, šefica predstavništva UNICEF-a u Bosni i Hercegovini napomenuvši kako UNICEF uz hitne programe ima petogodišnje programske cikluse.

“Svakih pet godina razvijamo programe s vlastima, s partnerima, i civilnim društvom, te identificiramo program baziran na situacionoj analizi o položaju djece u toj zemlji. Ovo je momenat u BiH gdje posmatramo Situacionu analizu o položaju djece kroz različite sektore kao što su zdrava ishrana, zaštita, socijalna zaštita i brojne druge sektore. Ovo je u biti početak razvoja programa gdje na osnovu situacione analize posmatramo pozitivne strane, ali i na to gdje treba promijeniti položaj djece i na koje stvari se fokusirati kako bismo napravili promjene u životima djece u BiH”, dodala je dr. Khan podsjetivši da UNICEF sve što radi, ne radi sam:

“UNICEF je dio UN porodice i podržavamo jedni druge. Fokus UNICEF-a su djeca i s te strane nismo sami, a takođe sarađujemo i sa vlastima koje su se obavezale na provedbu Ciljeva održivog razvoja 2030. od kojih su mnogi direktno ili indirektno povezani s djecom. Treba sagledati dakle i širi okvir Ciljeva održivog razvoja čije ispunjavanje je u vezi s djecom, a BiH također može dostići te ciljeve do 2030. Godine, koja je sve bliže i do koje imamo samo 11 godina”.

Prezentirajući Situacionu analizu o položaju djece u BiH, zamjenik šefice predstavništva UNICEF-a u BiH Alwin Nijholt istaknuo je kako je ova analiza bazirana na širokom spektru izvora podataka, uključujući i istraživanja, kvalitativne studije i sisteme za rutinsko prikupljanje podataka ministarstava i agencija na raznim nivoima vlasti. Korišten je pristup zasnovan na ljudskim pravima i urađena je prema Konvenciji o pravima djeteta u cilju procjene postojećeg stanja prava djeteta u BiH, te je izvršena kroz prizmu pravičnosti, s posebnom pažnjom na najugroženiju djecu i ključne deprivacije koje su povezane s dobi, invaliditetom, životom u ruralnoj i urbanoj sredini i drugim nejednakostima.

“BiH se suočava sa visokom stopom emigracije: mnogi obrazovani mladi ljudi odlaze iz zemlje u potrazi za boljim mogućnostima. Od 2002. godine se svake godine ukupan broj stanovnika smanjuje, dok je broj umrlih postao veći od broja novorođenih, posebno u posljednja dva desetljeća. Sve ove promjene imaju znatne implikacije po ekonomski rast, pružanje usluga i sveukupni životni standard, uključujući i dobrobit djece. Ovakva situacija poziva na veća ulaganja u djecu kako bi “ljudski kapital” jačao”, kazao je Alwin Nijholt.

Iz UNICEF-a su pozvali partnere na sugestije u kojim bi oblastima UNICEF mogao pružati podršku u periodu 2021-2025. godine. Općenito uzevši, potcrtano je, unapređenje dječjih prava u BiH će u obzir uzimati obaveze koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta (CRC), Ciljeva održivog razvoja (SDG), relevantnih strateških prioriteta za Bosnu i Hercegovinu, Okvira Ujedinjenih nacija za održivi razvoj (UNSDCF) za BiH, te UNICEF-ovih globalnih i regionalnih prioriteta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »