Nabavka zimske odjeće i obuće za djecu izbjeglice i migrante i njihove porodice

0

UNICEF je opredijeljen za podršku vlastima u BiH, posebno u Unsko-sanskom kantonu, u odgovoru na povećani priliv izbjeglica i migranta.

“Obzirom na okrutne zimske vremenske prilike, niske temperature, kišu i snijeg u Unsko-sanskom kantonu, drago nam je da možemo pružiti podršku za najmanje 1000 djece u vidu zimske odjeće, čizmica, deka i drugih zimskih stvari. Istovremenno, apsolutni prioritet je da izbjeglice i migranti, posebno porodice sa djecom i djeca bez pratnje dobiju siguran smještaj prilagođen zimskim uslovima. Svaka dodatna izloženost okrutnim zimskim uslovima bi drastično ugrozila njihovo zdravlje i dobrobit.”– rekao je Alwin Nijholt, Zamjenik Predstavnice UNICEF-a u BiH.

Donacija uključuje dekice za bebe, više od 2000 pari zimskih čizama i čarapa i oko 1000 setova zimskih jakni, kapa, šalova i rukavica za djecu. U bliskoj saradnji sa Službom za strance, IOM-om i Društvom Crvenog krsta/križa BiH, UNICEF će osigurati dostavu i distribuciju ovih stavki za djecu izbjeglice i migrante na više lokacija u Bosni i Hercegovini.

 

UNICEF: Polovina tinejdžera u svijetu doživljava vršnjačko nasilje u školi i oko nje

0

Prema podacima iz novog izvještaja koga je danas objavio UNICEF, polovina učenika dobi od 13 do 15 godina širom svijeta– otprilike 150 milliona – ima iskustvo sa vršnjačkim nasiljem u i oko škole.

Svakodnevna lekcija: #ZaustavimoNasilje u školama kaže da vršnjačko nasilje – mjereno prema broju djece koja su prijavila da su zlostavljana u posljednjih mjesec dana ili su bila uključena u fizički sukob tokom prošle godine – sveprisutan je dio obrazovanja mladih širom svijeta. To utiče na njihovo učenje i blagostanje i u bogatim i siromašnim zemljama.

“Obrazovanje je ključ za izgradnju miroljubivih društava, a ipak, za milione djece širom svijeta, sama škola nije sigurna”, izjavila je Izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore. “Svaki dan, učenici se susreću sa brojnim opasnostima, uključujući borbe, pritisak da se pridruže bandi, zlostavljanja – i lično i online, nasilno discipliniranje, seksualno uznemiravanje i oružano nasilje. Kratkoročno, to utiče na njihovo učenje, a dugoročno to može dovesti do depresije, anksioznosti pa čak i samoubistva. Nasilje je nezaboravna lekcija koju nijedno dijete ne treba da nauči”.

Izvještaj prikazuje razne načine kojima se učenici suočavaju sa nasiljem u učionici i oko nje. Prema najnovijim dostupnim podacima UNICEF-a:

  • Globalno, malo više od 1 na 3 učenika dobi od 13 do 15 godina iskusi zlostavljanje, a otprilike isti udio učestvuje u fizičkim borbama.
  • Tri od 10 studenata u 39 industrijalizovanih zemalja priznaju da se nasilnički ponašaju prema vršnjacima.
  • Tokom 2017. godine bilo je 396 dokumentovanih ili verifikovanih napada na škole u Demokratskoj Republici Kongo, 26 u školama u Južnom Sudanu, 67 napada u Sirijskoj Arapskoj Republici i 20 napada u Jemenu.
  • Gotovo 720 miliona djece školske dobi živi u zemljama gdje fizičko kažnjavanje u školi nije potpuno zabranjeno.
  • Dok su djevojčice i dječaci podjednako izloženi riziku od nasilničkog ponašanja, djevojčice imaju veću vjerovatnoću da će postati žrtve psiholoških oblika nasilničkog ponašanja, a dječaci su više izloženi riziku od fizičkog nasilja i prijetnji.

Izvještaj navodi kako nasilje koje uključuje oružje u školama, kao što su noževi i pištolji, i dalje rezultira smrtnim slučajevima. Takođe navodi da u svijetu, koji je sve više digitalizovan, zlostavljači šire nasilne, štetne i ponižavajuće sadržaje dodirom tastera.

Izvještaj dostupno za preuzimanje ovdje.  

Svakodnevna lekcija: #ZaustavimoNasilje u školama izdata je kao dio globalne kampanje UNICEF-a #ZaustavimoNasilje. Takođe je dio kolektivnih nastojanja da se osvijetli i podstakne akcija na #ZaustavimoNasilje u školama I oko njih od strane organizacija uključujući UNICEF, Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (DFID), UNESCO-a, ostalih članova globalnog partnerstva za suzbijanje nasilja nad djecom i UNGEI-a.

U sklopu kampanje, UNICEF drži brojne #STOPNasilju razgovore mladih ljudi širom svijeta tokom narednih mjeseci. Serija diskusija pod vodstvom studenata će mladima pružiti platformu za razmjenu iskustava o nasilju i mogućnost da se izjasne o tome šta im je potrebno da se osjećaju sigurno u školi i okolini, te će pružiti skup preporuka svjetskim liderima. U julu je veleposlanica UNICEF-a Lilly Singh pokrenula prvi razgovor mladih u Južnoj Africi sa grupom učenika dobi od 13 do 19 godina.

Da bi se okončalo nasilje u školama, UNICEF i partneri pozivaju na hitnu akciju u sljedećim područjima:

  • Implementirati politike i zakone kako bi se zaštitili učenici od nasilja u školama
  • Jačanje mjera prevencije i reagovanja u školama
  • Pozivanje zajednica i pojedinaca da se pridruže studentima kada govore o nasilju i raditi na promjeni kulture učionica i zajednica
  • Izraditi učinkovitije i ciljanije investicije u dokazanim rješenjima koja pomažu učenicima i školama da budu sigurni
  • Prikupljanje boljih, razvrstanijih podataka o nasilju nad djecom u školama i oko njih i dijeljenje onoga što funkcioniše

UNICEF podstiče mlade ljude širom svijeta da podignu svoj glasu u cilju #ZaustavimoNasilje u školama i oko njih i da nam kažu kako oni rade zajedno i koja rješenja oni koriste za #ZaustavimoNasilje u školama i oko njih jednom i za sve. Saznaj više na https://uni.cf/end-violence.

 

Za svako dijete, jednake šanse

0

Djeci sa poteškoćama u BiH se treba osigurati da u potpunosti ostvare svoje mogućnosti

,,Svako dijete s poteškoćama ima pravo na inkluziju bez poteškoća“ naglasila je u svom uvodnom izlaganju Ana Kotur, pravnica i aktivistica za ljudska prava tokom današnjeg događaja. „Za svako dijete, jednake šanse“ naziv je zajedničkog događaja koji su organizovali UNICEF i Delegacija Evropske Unije u BiH, u saradnji sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom „Lotos” Tuzla i World Vision International u Bosni i Hercegovini. Učesnicima su predstavljene ključne poruke Analize stanja djece sa poteškoćama koju je uradio UNICEF u okviru projekta koji je sufinansirala Evropska unija. Nakon što su saslušali životne priče djece s poteškoćama u razvoju, učesnici su diskutovali i usaglasili korake, kako bi djeca s poteškoćama u razvoju ostvarila svoj puni potencijal.

Fokus radionice je stavljen na potrebu obezbjeđivanja pristupa kvalitetnim inkluzivnim uslugama za svu djecu. To uključuje razvoj i intervencije u ranom djetinjstvu, inkluzivno obrazovanje i usluge socijalne zaštite. Prioritet je i osigurati bolju zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Analiza je pokazala da su upravo to oblasti u kojima se djeca sa poteškoćama u razvoju i dalje suočavaju sa preprekama i različitim oblicima diskriminacije. Svi učesnici, uključujući djecu s poteškoćama u razvoju i njihove roditelje, predstavnici vladinih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija usaglasili su se oko konkretnih koraka, kako bi svako dijete s poteškoćama moglo dobiti pravu šansu u životu.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac  je istakla posvećenost postizanju najviših standarda u primjeni prava za svako dijete. „Uloga Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice nije samo izvještavanje za međunarodne institucije, već i kontinuirano praćenje stanja dječijih prava u Bosni i Hercegovini i zalaganje za dalji napredak“, naglasila je ministrica Borovac.

Predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan govorila je o značaju socijalne inkluzije za cjelokupno društvo. „Socijalna inkluzija – osigurati da sva djeca imaju jednak pristup školama, zdravstvenim uslugama, socijalnoj zaštiti itd. – sve to ima koristi i za djecu sa i bez poteškoća u razvoju. Kroz socijalnu inkluziju djeca uče da budu saosjećajnija i otvorenija za mišljenja o razlikama. Moramo uključiti sve – djecu, roditelje, civilno društvo, vladine aktere, donosioce odluka, kako bi se ostvarila prava svakog djeteta u BiH “, rekla je predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan.

,,Jedan od ključnih pravaca djelovanja treba biti potpuno inkluzivno obrazovanje. Na praktičnom primjeru to znači da se djeca koja imaju razvojne poteškoće ne odvajaju u posebne škole, već da obrazovanje stiču sa vršnjacima. Ta praksa je dobra kako za djecu s poteškoćama, tako i za onu koja nemaju poteškoće, jer ih uči kako da budu saosjećajniji, otvoreniji i u prilici da vide da se i druga djeca trude, uče i stiču znanja. Moramo raditi sa svima – s djecom, roditeljima, učiteljima, direktorima, donosiocima odluka i zakonskih akata, različitim nivoima vlasti i svima ostalima, ako želimo iskreno promijeniti stav prema djeci s poteškoćama u razvoju jer postoji i dalje doza stigme i diskriminacije prema ovakvoj djeci i u BiH, ali i u mojoj zemlji”, kazala je predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan.

Šef Kooperacija Delegacije EU u BiH Melvin Asin naglasio je posvećenost EU u poboljšanju položaja djece sa različitim sposobnostima u BiH. „Uvjeren sam da će zaključci i preporuke iz Analize stanja djece s poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini, koju je polučio ovaj projekat, biti korak dalje u ostvarivanju prava djece sa različitim sposobnostima u BiH. U cijeloj zemlji treba uvesti sistemsko rješenje za osiguranje jednakog pristupa zdravstvenim uslugama i obrazovanju djeci sa različitim sposobnostima. Također, vitalno je i za dijete i za njegove roditelje da blagovremeno dobiju odgovarajuću vrstu pomoći – naša je dužnost da im pomognemo“, rekao je Asin.

,,Djeci sa poteškoćama u razvoju je potrebna sveobuhvatna i fleksibilna podrška s ciljem ravnopravnog učestvovanja u društvu sa drugom djecom. U Bosni i Hercegovini, na nivou regulatornog okvira, ostvaren je značajan napredak, ali se djeca sa poteškoćama i dalje svakodnevno suočavaju sa značajnim preprekama u pristupu raspoloživim i kvalitetnim uslugama”, izjavio je Suvad Zahirović, direktor Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla.

„Obezbjeđivanje da se čuju glasovi djece s poteškoćama u razvoju, njihovih roditelja i zagovornika, treba da poveća razumijevanje i poštovanje prepreka sa kojima se suočavaju, da smanji stigmu i predrasude i doprinese poboljšanju kvaliteta života ove ranjive grupe. Uključivanje i jaka saradnja svih relevantnih faktora kako bi se svoj djeci u Bosni i Hercegovini, posebno najranjivijima, pružile fer šanse, adekvatna zaštita, priznanje i ohrabrenje da učestvuju na osnovu svojih neprocenjivih sposobnosti treba da bude zajednička misija svake osobe u Bosni i Hercegovini” izjavila je Dragana Bulić, direktorica za eksterno pozicioniranje u World Visionu zapadnog Balkana.

Bosna i Hercegovina je u aprilu 2017. godine dobila od UN-ovog Komiteta za prava osoba sa invaliditetom set preporuka baziran na Izvještaju podnesenom 2016. godine. Najnovije analize stanja, koje su proveli UNICEF i World Vision International, su dodatno potvrdile alarmantnu situaciju u kojoj se nalaze djeca sa poteškoćama u BiH, uz konstantne izazove. Oba entiteta u BiH imaju usvojene Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom. Uprkos tome što je napravljen pomak, djeca sa poteškoćama i njihove porodice i dalje se suočavaju sa diskriminacijom, često su im uskraćena prava i još uvijek se suočavaju sa ograničenim pristupom osnovnim pravima i uslugama, uključujući neinkluzivno obrazovanje. UNICEF implementira projekat koji uključuje više zemalja, a finansira ga EU, sa ciljem da se zaštite djeca od nasilja i da se poboljša socijalna inkluzija djece sa poteškoćama u Zapadnom Balkanu. U saradnji sa Evropskim forumom osoba sa invaliditetom (EDF), Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla, kao i organizacijama osoba sa invaliditetom i Asocijacijama roditelja, planirano je da se razvije Akcioni plan zagovaranja za prava djece sa poteškoćama na nivou BiH.

Kad djeca ‘pobjegnu’ iz projektne dokumentacije

0

U sklopu projekta „Moje mjesto pod suncem“ Centar za Kulturnu i Medijsku Dekontaminaciju /eFM radio obilazi škole i mladu raju u 10 gradova u BiH i s njima učimo kako snimati za radio, pravimo radijske emisije i priče o lokalnim sredinama iz kojih ovi mladi dolaze, te predstavljamo sve ono što mlade tišti i sve ono čime se mladi ponose u svojoj sredini. Tema naših emisija je Moje mjesto pod suncem, a svome mjestu pod suncem pričali su nam i mladi ljudi iz Bočinje i Dubrava.

Daleko od Čovića, Dodika, Izetbegovića, Radončića i ostalih bitnih likova, nalazi se malo mjesto u Srednjoj Bosni zvano Bočinja, nedaleko od Maglaja. Udaljena je Bočinja nekih 150 kilometara od velikog i važnog Sarajeva, brojnih mikrofona, kamera, naslova i udarnih vijesti. Udaljeno od očiju, al nipošto daleko od srca. Barem nečijeg.

Učionica u Bočinji

Jednako daleko, odnosno, jednako blizu, nalazi se i mjesto Dubrave. Nadomak Tuzle, ali opet daleko od očiju svih onih gore mikrofona, kamera, naslova i udarnih vijesti. No, kao i u Bočinji, nađosmo tamo više srca, nego li ga sretosmo u nekim izvikano srčanim, tradicionalnim i po dobrodošlici poznatim mjestima.

Upoznali smo u Bočinji i Dubravama sjajne male ljude (namjerno ih ne zovem djecom, a zašto – shvatit ćete kasnije), male ljude posebne na hiljadu načina, ljude koji su prevazišli sve probleme o kojima se mi svakodnevno upljujemo pričajući. Ti mali ljudi ne mare za popise, nacije, entitete, vitalne i kojekakve druge interese. Oni mare za interese ljudi u potrebi i samo tako se i ponašaju. Isti ovi mali ljudi stvorili su koaliciju jaču od bilo koje političke koalicije u BiH u posljednjih 20 godina. Iskreniju i korisniju – svakako.

U Bočinji smo bili u maloj područnoj školi koju pohađa 13 učenika od 1. do 5. razreda. Dvije učiteljice, nastavnica engleskog jezika i domar čine osoblje škole. Graje na hodniku i nema, barem ne onakve na kakvu smo navikli u drugim škola u ”bitnim” i ”očima bliskim” mjestima. Svakog jutra, djeca putuju u školu, neki dolaze pješice, neke povuče učiteljica, dok neki do škole dospiju organiziranim kombi prijevozom, koji je jedini organizirani i redovni prijevoz koji ova djeca imaju. Iako povratničko mjesto, sa podijeljenim stanovništvom, u razredu se ne osjeti nikakva razlika. Djeca biće prevazišla ono na šta se ostatak ove države najviše pali. U školi koja je jedva obnovljena poslije prošlogodišnjih poplava, uvjeti i nisu bogzna kakvi. Krede se štede, tempera i plastelina nema – NIKAKO, učiteljice znaju ponekad same donirati materijale, ali to ne može biti trajno rješenje. Imaju jedan kompjuter, na kojem se uspiju izmijenjati na odmorima i to je njihov doticaj s tehnologijom. Kako kažu učiteljice, mnogi se sami snalaze, pa već od petog razreda zarađuju svoje prve novce, kako – tako. Kaže nam jedna učiteljica: ”Sevap bi ih bio odvesti u granap. Neki nikad nisu bili.” Druga nam kaže da bi djeci umjesto slatkiša bolje bilo donijeti materijale za rad, jer im je to najpotrebnije. Jer kad nemaš ništa, i malo ti je mnogo. Radionica je usprkos svemu protekla odlično, snimili smo mnoštvo materijala, igrali se sa zvukovima oko nas, diktafone nismo ispuštali iz ruku. ”Rijeka stvarno drugačije zvuči kad se sluša kroz diktafon”, primjećuje jedan od dječaka. Uskoro zavlada tišina, slušalice su na ušima. Sluša se ono što se svakodnevno „ne čuje“…

“Rijeka drugačije zvuči..”

U Donjim Dubravama područna škola izgleda nešto bolje. Graja je glasnija, djece i učionica je više, više je razreda i nastavnika, a škola izgleda prelijepo uzimajući u obzir da su sama djeca ukrašavala zidove škole, kako vanjske, tako i unutarnje. Mi smo imali priliku raditi sa ekipom novinarske sekcije ove škole, malim ljudima koji shvaćaju svoju odgovornost kao novinari, koji ozbiljno doživljavaju svoj zadatak informiranja škole kroz školski časopis, zidne novine i ostale aktivnosti koje provode. Ekipa nas je prvo iznenadila sjajnim snimcima za radijsku emisiju, koju možete čuti ovdje (link), svojim sluhom i talentom za radio novinarstvo, za prenošenje i pričanje priče općenito. Radio drama, intervjui i sjajni prilozi, zvučni efekti i ideje, učinili su nas da se osjećamo kao amateri. Pričali smo im o drugim malim ljudima s kojima smo radili i nekoliko puta im otvoreno rekli kako su jedna od najboljih ekipa koje smo upoznali. Sjajan prvi dan radionice opet nas nije mogao pripremiti za ono što je uslijedilo drugi dan. Mislili smo da samo naišli na odličnu ekipu, no sutra su pokazali da su i više od toga.

Mi još ne znamo šta nam se sprema. Samo snimamo.

Primijetili smo taj drugi dan da je raja nešto razigranija i da češće napušta učionicu. Dok smo mi bili zauzeti montiranjem emisije, slaganjem priloga i vođenjem ”improviziranog radija”, nešto se spremalo. Idemo u WC, moramo do direktora, zove nas razrednica, neki su od razloga i izgovora na koje smo pali, ne znajući šta nam spremaju. Oni koji su ostajali u učionici okupirali su nas s hiljadu pitanja, ne bi li nam odvratili pažnju od onoga što njihove kolege zapravo rade. Pred sami kraj naše radionice, dolaze razredne kolovođe i na naš stol stavljaju kutiju  punu školskog materijala. ”Pošto je njih 13, mi smo kupili svega tempera, plastelina, flomastera, olovaka, kistova, blokova, kreda i ko zna šta sve još, uspjela je naša raja kupiti za ”onu školu koju ste nam jučer spominjali i onu djecu što nemaju plastelin”.

Kažu kako im je žao što je njihov najveći problem to što nemaju gdje izaći u svome mjestu, dok druga djeca nemaju ni osnove za školovanje. Osviješteni, načelno dobri LJUDI, empatični i svjesni svoga okruženja, hodali su po školi krijući se od nas i skupljali donacije za djecu koju nikada nisu upoznali, za školu u mjestu za koje nisu znali da postoji. ”Neko marku, neko dvije, jedna nam je nastavnica dala 10 KM, pa smo uspjeli sve kupiti.” kažu i mole nas da ostanemo na drugoj smjeni, jer žele skupiti još novca i kupiti još materijala.

Na tabli su brzo napravili i natpis ”Dubrave za Bočinju” i predložili da se slikamo svi skupa ispred natpisa, sa kutijom koju su i ukrasili svojim potpisima i porukama učenicima iz Bočinje. Pozdravili smo se, još jednom poslušali emisiju koju smo napravili, uvjerili se da je sve uredu i krenuli kući. Autobus ih je čekao dok su nas pratili do auta i zezali nas što smo pustili suzu kad smo vidjeli kutiju.

Mali ljudi

Šamarčina koju nam je lupio njihov čin podsjeti nas još jednom zašto radimo sve što radimo. To su ljudi koji su budućnost, to je primjer pravog aktivizma i iskrene želje za promjenom i pomaganjem. To je napredak i koalicija vrijedna pažnje, to je ono gdje mikrofoni i kamere trebaju biti uprte.

Daleko od Čovića, Dodika, Izetbegovića, Radončića i ostalih bitnih likova, daleko od Jahorine i velikih i skupih konferencija, organizacija zajebanog imena i medijskih zvijezda aktivizma, nalaze se dva mala mjesta, Dubrave i Bočinja. I dok država bruji o koalicijama stranaka na čijim radarima političkih planova ova dva mjesta ni ne postoje, mali ljudi iz ovih mjesta redefinirali su značenje koalicije, napravili ogroman pomak za cijelu nam napaćenu zemlju i postali naše zvijezde aktivizma.

Bočinja se zahvaljuje
Stigli su i drugi paketići

Priča ovdje ne završava i ako smo, a da to čitatelj ne zna, bili stavili tačku. Ova sjajna ekipa prepoznata je i dato joj je i javno priznanje za njihov gest (koji i dalje ne smatraju naročitim, već nečim sasvim normalnim).

Fondacija Mozaik organizuje nagradu DOBRO za filantropiju. Cilj nagrade i kampanje DOBRO za filantropiju je da istakne i prepozna osobe i kompanije koje su svojim radom i finansijskom podrškom značajno doprinijele razvoju zajednica, ali i da osnaži druge kompanije i pojedince da svojim doprinosom potaknu razvoj utječući tako na poboljšanje kvaliteta života u našoj zemlji.

Mladi filantropi

Nagrada DOBRO za filantropiju sama je našla svoj put do naših protagonista. Prepoznati su kao najmlađi filantropi u BiH i ponosno danas nose svoje ”DOBRO” značke. Ako slučajno budete nekad prolazili kroz Dubrave, i ako slučajno nekad spazite mladića ili djevojku sa značkom ”DOBRO”, obratite pažnju, jer se tu sigurno nešto dobro sprema.  A ako slučajno budete prolazili kroz Bočinju i vidite malu područnu školu, također obratite pažnju, jer tamo se nalaze ljudi koji će svoju zahvalnost izraziti drugim dobrim djelima, kada za to vrijeme dođe. Da ne bi završili klišejski, nećemo reći da se dobro dobrim vraća. Reći ćemo da se dobro zasigurno ne vraća lošim. A to je veliki pomak naprijed.

 

Priča je nastala u sklopu rada Udruženja za Kulturnu i Medijsku Dekontaminaciju na projektu „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ koji finansira Evropska unija iz IPA fondova, uz sufinansiranje i koordinaciju UNHCR-a zajedno sa sedam projektnih partnera, uključujući i UNICEF. Projektne aktivnosti među kojima i audio radionice se provode u 10 prioritetnih lokacija u BiH: Brčko Distrikt, Bijeljina, Bosanski Petrovac, Derventa, Foča, Gradiška, Maglaj, Mostar, Prijedor i Živinice.

Projekat ima slogan “Moje mjesto pod suncem” i osnovni cilj komponente koju sprovodi UNICEF u saradnji sa partnerima je osigurati podršku za najranjiviju djecu i njihove porodice kroz različite aktivnosti. #mojemjestopodsuncem 

Obilježavanje 70 godina UNICEF-a u Bosni i Hercegovini

0

Dodjela priznanja “Naše priče za najbolje vrtiće”, nagrade za novinarski doprinos promociji i zaštiti  prava djeteta u BiH, kao i predstavljanje nacrta sadržaja Smjernica za kreatore medijskih sadržaja u najboljem interesu djeteta su dio aktivnosti na obilježavanju 70 godina UNICEF-a.

Ceremonija dodjele priznanja i nagrada u okviru projekta “Naše priče za najbolje vrtiće” će se održati 12. decembra u 11:30 u zgradi UN-a u Sarajevu, a isti dan, od 16 sati biće upriličena i svečana dodjela nagrada za najbolje novinarske radove u okviru konkursa za „Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH“.

Projekat „Smjernica za zaštitu najboljeg interesa djeteta u medijima“ ujedinio je 21 koautora u zajedničkoj misiji kreiranja smjernica za kreatore medijskih sadržaja. Koautori smjernica su univerzitetski profesori, novinari, zagovarači prava djeteta i aktivisti koji, svako iz svog domena znanja i prakse žele da doprinesu stvaranju bolje uređenog medijskog prostora i poštovanju dječjih prava.

UNICEF je nastao 11. 12. 1946 odlukom Generalne skupštine UN-a i ove godine se navršava 70 godina djelovanja i pružanja životno važne pomoći i dugoročne podrške djeci u najkritičnijim područjima pogođenim konfliktima, krizama, siromaštvom. U Bosni i Hercegovini cilj programa za period 2015 -2019 je pružiti podršku državi za ubrzanje univerzalne realizacije prava djeteta, sa posebnim fokusom na najugroženiju i isključenu djecu i porodice: djecu s poteškoćama, djecu manjina, posebno Roma i djecu u osiromašenim zajednicama. Planirano je da se ovo ostvari kroz smanjenje nejednakosti i nepravičnosti i jačanje socijalne kohezije u društvu. Ključni prioriteti uključuju monitoring prava djeteta, socijalnu zaštitu, obrazovanje u ranom djetinjstvu, pravdu za djecu i rani rast i razvoj djece, uključujući djecu s poteškoćama i romsku djecu.

# # #

O UNICEF-u

UNICEF se zalaže za prava i dobrobit svakog djeteta, u svemu što radi. Zajedno sa našim partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija kako bismo pretvorili obećanja u stvarnost, posebno se fokusirajući da dođemo onih kojima je to najpotrebnije, za dobrobit sve djece, posvuda.