Online promocija knjige Globalizacija i militarizam iz edicije Re:politiko

Kako bi analizirala rat, izbore, proces kreiranja, usvajanja i provođenja javne politike, porodicu, industriju ili instituciju, rodna analitičarka uvijek počinje pitanjima: Gdje su žene? Koje to tačno žene? Zatim: Gdje su muškarci? Koji to tačno muškarci? Potom: Ko je smjestio žene ovdje, a muškarce tamo? Ko profitira od toga gdje su muškarci, a gdje žene? Ko je u nepovoljnom položaju zbog ovih rodnih aranžmana? Naposljetku: Šta žene, a šta muškarci misle o tome? Kako se nose s tim? i Kada pružaju otpor?

Cynthie Enloe, Militarizam i globalizacija: Feministice slažu kockice autorice

U utorak, 5. maja 2020. godine u 14:00 sati biće upriličena prva od pet online promocija u okviru Sedmice predstavljanja novih izdanja knjiga objavljenih u okviru edicije Re:politiko čiji je izdavač Mreža za izgradnju mira (u saradnji sa Mirovnom akademijom).
Ovaj značajni izdavački poduhvat finansijski je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) uz implementacijsku podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u sklopu BHRI programa.

Militarizam i globalizacija: Feministice slažu kockice autorice Cynthie Enloe u prijevodu Gorane Mlinarević s engleskog jezika, prva je knjiga iz edicije Re:politiko koja će biti predstavljena bosanskohercegovačkoj javnosti. Pišući o feminističkoj znatiželji, globaliziranom militarizmu, militariziranosti nacionalne sigurnosti, o globalnom, lokalnom i ličnom u prekomjerno militariziranom vremenu u kojem neka društva istrajavaju na postojećoj militarizaciji a druga se iznova militariziraju, Cynthia Enloe u knjizi postavlja jedno od ključnih pitanja – može li ijedno društvo uspješno ukinuti militarizirajuće dinamike ako ozbiljno ne razmatra djelovanje patrijarhata? Baveći se poznatim događajima širom svijeta i svakodnevnim „malim“ situacijama kroz rodnu prizmu, autorica dekonsturiše pojmove globalizacije i militarizma u svim oblicima, otkrivajući potpuno nove dimenzije u odnosu na način na koji im se obično pristupa. S obzirom na zajedničku logiku u njihovoj pozadini Enloe nudi smjernice za promjene.

Cynthia Enloe je feministička teoretičarka, spisateljica i profesorica. Zaposlena je na američkom Clark Univerzitetu, na odsjecima za političke nauke, ženske i rodne studije. Međunarodno je priznata po svom doprinosu razumijevanju odnosa militarizma i patrijarhata, te doprinosu unutar polja feminističkih međunarodnih odnosa. Autorica je velikog broja knjiga. Zahvaljujući njenom pristupu bolje razumijemo militarizaciju u širem okviru, ali i u lokalnom kontekstu. Dio iz intervjua koji je objavljen povodom prijevoda knjige Militarizam i globalizacija: Feministice slažu kockice na bhs jezik to dodatno potkrepljuje.

„Kroz generacije smo učili da su i druge stvari bitne jednako kao vojske, budžeti, milicije: Koje su priče sadržane u našim školskim udžbenicima? Šta ili ko se slavi spomenikom u javnom parku? Na temelju kojih radnji nekoga kvalificiramo kao ‘heroja’?
Možda bi bilo dobro osvrnuti se na ideje koje hrane militarizam (ili njihove alternative) tako što ćemo obrnuti pitanja: Koje priče su izostavljene iz naših školskih udžbenika? Šta je to što ne veličamo spomenikom? Čije radnje su bile hrabre i nesebične, ali se rijetko smatraju herojstvom?
Pokušajte napraviti listu. I onda postavite pitanje zašto ne? Šta je to u našem društvu, ili u nama samima, što sprečava ove priče, ove spomenike, ova javna priznanja“, rekla je Enloe.

Biserka Košarac, profesorica na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pišuću recenziju o knjizi Cynthiae Enloe navodi kako samo istraživanje procesa militarizacije pored feminističke znatiželje zahtijeva i praćenje promjenljivih rodnih obrazaca tokom dužeg perioda.
„Na kraju autorica ističe da je militarizacija proces koji povezuje lično, lokalno, nacionalno i globalno i njeno proučavanje zahtijeva višestruke vještine i uvažavanje različitih perspektiva. Ali ono što je važno je da militarizacija nije neizbježan proces i da se može zaustaviti razvijanjem feminističke znatiželje i rodno kompetentne analize orodnjene globalizovane militarizacije uz istovremeni društveni angažman“, objašnjava Košarac a ova knjiga nam upravo daje uputstva kako to realizovati.

Sociološkinja Merima Jašarević, docentica na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u recenziji knjige Militarizam i globalizacija: Feministice slažu kockice, napominje kako sve može biti militarizirano – tradicija, običaji, društvene vrijednosti, odnosi, budžet, lekcije na fakultetima ili u školi, moda…  „Nameće se još jedna dramatična činjenica: prostori kreiranja javnih politika nacionalne sigurnosti postaju posebno maskulizirani i čini se da u njima nema mjesta za feministice. Vidljivo je ali nije u fokusu javnosti da brojne kulture i vlade tretiraju ženska iskustva kao da nisu vrijedna istraživanja te stvaraju dojam da je stanje u kojemu se žene nalaze samo privatna stvar“, objašnjava Jašarević.

O konceptu nacionalne sigurnosti, militarizaciji i posljedica kojih nismo svjesni unutar modne industrije, načinu na koji ispoljavamo patriotizam i obilježavamo nacionalne praznike, promatranju aktuelne militarizacije izazvane pandemijom koronavirusa kroz prizmu istraživanja Enloe govoriće pomenute profesorice Bisera Košarac i Merima Jašarević te Jasmina Husanović, profesorica u oblasti kulturnih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Zenici i Nerzuk Ćurak, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na predmetima Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru…

Svi koji žele prisustvovati promociji za pristupne podatke mogu se obratiti na mail: nejranuna.cengic@mreza-mira.net

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »