Međunarodni dan e-otpada

Preko stotinu organizacija širom svijeta organizuje različite aktivnosti kao dio drugog Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra 2019. godine.

Ovaj događaj je organizovan od strane WEEE Foruma, međunarodne organizacije najvećih sistema sakupljanja e-otpada i njenih članova. Događaj približava interesne grupe širom svijeta sa ciljem promocije pravilnog odlaganja električnih i elektronskih uređaja, kako bi se omogućila ponovna upotreba i reciklaža. International Telecommunication Union, UN agencija odgovorna za ICT, po prvi put je partner Međunarodnog dana e-otpada i njen globalni domet će biti važan u širenju poruke.

Procjenjuje se da će 50 milijuna tona e-otpada biti proizvedeno širom planete u 2019. godini. Polovina toga su lični uređaji poput računara, monitora, pametnih telefona, tableta i televizora, a ostatak su veliki kućanski aparati i oprema za grijanje i hlađenje.

Samo oko 20% globalnog e-otpada reciklira se svake godine, što znači da se 40 milijuna tona e-otpada godišnje odloži na odlagališta, spali ili ilegalno preprodaje i tretira na neekološki prihvatljiv način, a unatoč činjenici da je 66% svjetske populacije pokriveno zakonodavstvom o e-otpadu. To rezultira velikim gubitkom vrijednih i sekundarnih sirovina iz lanca snadbijevanja i uzrokuje ozbiljne probleme putem ilegalnih tokova otpada u zemlje u razvoju.

U Bosni i Hercegovini drugi Međunarodni dan e-otpada će, preko njenog predstavnika i ovlaštenog operatera za e-otpad društva ZEOS eko-sistem d.o.o., biti obilježen u okviru raznih edukativnih aktivnosti uz prezentacije i radionice sa ciljem razvoja svijesti, kroz već pokrenute projekte u Općini Stari Grad, Gradu Gračanica i Gradu Goražde. Učenici će imati priliku reciklirati svoj e-otpad koji će ZEOS eko-sistem d.o.o. zbrinjavati u skladu sa zakonskim i ekološkim standardima, a u periodu od 21. oktobra do 27. oktobra Bosnu i Hercegovinu će posjetiti i E-transformer, edukativno multimedijalno vozilo, raspored posjeta za E-transformer će biti dostupan na web stranici društva www.zeos.ba. Sa obzirom da drugi Međunarodni dan e-otpada dolazi 14. oktobra, na taj datum će biti organizovana manifestacija u Osnovnoj školi Saburina sa početkom od 12:30 sati na koju ovim putem pozivamo sve zainteresirane medije, kako bi mogli ovu ekološku priču proširiti što dalje. Na manifestaciji će se medijima obratiti predstavnici Općine Stari Grad i predstavnik društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

WEEE Forum je pripremio i niz infografika koji ilustruju rastući problem e-otpada, kao i video sadržaje različitih predstavnika koji daju svoj osvrt na ovaj izazov. Materijali se mogu pogledati ovdje.

Karmenu Vella, Komisioner Europske unije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo ovom prilikom je izjavio: “U Europskoj uniji ulazimo u fazu gdje podstičemo kružnu ekonomiju, ovo će biti dio novog Zelenog dogovora za Europu, objavljenog od strane buduće predsjednice komisije Ursule von der Leyen. Prevencija i bavljenje e-otpadom bit će dio našeg rada koji dolazi. To znači da je recikliranje cjelokupnog našeg električnog otpada neophodno. Također to ujedno znači i preispitivanje lanca vrijednosti elektroničke opreme, kako bi bila omogoćena ponovna upotreba ili recikliranje od samog početka. Ovakav postupak znači ići korak ispred dati prioritet dematerijalizaciji i zatvoriti krug.

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE foruma, rekao je: „Od 2019. godine najmanja stopa sakupljanja u članicama Europske unije koju će biti potrebno ostvariti biti će 65% prosječne težine uređaja koji su stavljeni na tržište u prethodne tri godine, ili alternativno 85% od generisane količine e-otpada. Novim ciljevima prikupljanja nastoji se osigurati da se odvojeno prikupi oko 10 miliona tona, ili otprilike 20 kg po stanovniku. Takvu visoku stopu sakupljanja nemoguće je postići bez uključenja svih učesnika u lancu vrijednosti, uključujući građane. Uvjereni smo da će Međunarodni dan e-otpada doprinijeti jačanju društvene svijesti i na ovaj način pomoći u poboljšanju stope prikupljanja ne samo u Europi, već i širom svijeta.”

Dodao je: “Veliki je broj država širom svijeta koji su u procesu implementacije zakonskih procedura vezanih za e-otpad. Drago nam je da imamo učesnike sa šest kontinenata koji su uključeni u ovogodišnji Međunarodni dan e-otpada”.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »