Pasošem kompetencija do stvaranja prilika za zapošljavanje osjetljivih i marginalizovanih grupa stanovništva

Tokom dvodnevne regionalne konferencije održane 24. i 25. septembra u Sarajevu u organizaciji njemačkog GIZ-a, savjetnici i savjetnice za Pasoš kompetencija iz BiH, Njemačke, Kosova i Srbije nakon više od dvije godine implementacije projekta razmijenili su znanja i iskustva u radu sa marginalizovanim grupama stanovništva i predstavili dosadašnje rezultate sa terena i rezultate zajedničke saradnje.

Koristeći Pasoš kompetencija, instrument namijenjen za identifikaciju znanja i vještina stečenih putem informalnog i neformalnog učenja savjetnici i savjetnice u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama poput Španije, Slovenije, Austrije, Grčke i Švedske radili su i rade sa migrantima, koristeći identifikovana znanja i vještine kao putokaze za najbrži način integracije u društvo.

U Bosni i Hercegovini Pasoš kompetencija upotrebljava se u radu sa mladima, prilikom profesionalne orijentacije, ali i u radu sa osjetljivim kategorijama stanovništva poput dugoročno nezaposlenih osoba.

Intenzivnim radom sa organizacijama na lokalnom nivou u posljednje dvije godine uspostavljena je mreža certificiranih savjetnika i savjetnica za Pasoš kompetencija u Srbiji i na Kosovu. Primarni cilj savjetnika i savjetnica u proteklih godinu dana bio je intenzivan rad sa povratnicima u ove zemlje, Romima i drugim marginalizovanim grupama stanovništva, na primjer samohranim majkama ili mladima iz hraniteljskih porodica. Rezultati sa terena pokazuju da je 16% osoba koji su prošli savjetovanje sa Pasošem kompetencija u roku od 6 mjeseci nakon savjetovanja postalo aktivno – pronašli su za sebe način kako da ostvare zacrtane ciljeve poput završetka osnovnog školovanja, pohađanja obuka koje će ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada ili prosto aktivnijeg traženja radnog angažmana, dok je 22% savjetovanih osoba 3 mjeseca nakon završetka savjetovanja pronašlo plaćeni radni angažman.

Uzmemo li u obzir da se ovdje radi o veoma osjetljivim i često marginaliziranim grupama stanovništva sa relativno niskim nivoom formalnog obrazovanja, ovo su zaista zavidni rezultati.

Učesnici konferencije su još jednom istakli ulogu savjetnica i savjetnika u procesu rada sa Pasošem kompetencija i neophodnost stalnog stručnog usavršavanja i unapređivanja profesionalnog savjetničkog rada sa Pasošem kompetencija, a ovakve razmjene i zajedničke regionalne projekta na kojima rade smatraju odličnom platformom za to.

U okviru projekta „Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga“ koji u ime njemačke vlade sprovodi GIZ podržano je stvaranje održivih struktura i mreža savjetnika za Pasoš kompetencija u zemljama Zapadnog Balkana i postavljeni su temelji regionalne saradnje i saradnje sa njemačkim Institutom za obrazovanje odraslih (DIE), nosiocem autorskih prava za Pasoš kompetencija.

„Nadamo se da ćemo i nakon završetka projekta koji se realizuje kroz GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga, nastaviti da sarađujemo, učimo jedni od drugih i radimo na zajedničkim projektima. Prve korake u tom pravcu već smo napravili i u planu je realizacija zajedničkih projekata već u 2020. godini, kojima želimo doprinijeti profesionalizaciji savjetničkog rada, unapređenju društva i ekonomskom napretku u našim zemljama.“ – poruka je učesnika Druge regionalne konferencije za savjetnike i savjetnike za Pasoš kompetencija.

Njemačka vlada podržava zemlje Jugoistočne Evrope u unapređenju uslova za zapošljavanje osetljivih kategorija stanovništva sa fokusom na romsku populaciju, marginalizovane grupe i reintegraciju povratnika. Uvođenjem i primjenom Pasoša kompetencija, instrumenta za identifikaciju stečenog znanja i vještina putem neformalnog i informalnog učenja, uz veliku podršku lokalnih partnera u BiH, Srbiji i Kosovu doprinosi se osnaživanju teško zapošljivih i marginalizovanih grupa na tržištu rada.

 

Jedan komentar na “Pasošem kompetencija do stvaranja prilika za zapošljavanje osjetljivih i marginalizovanih grupa stanovništva”

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »