CPCD potpisao Memorandum o saradnji sa devet institucija kulture u KS

Predstavnici institucija kulture u Kantonu Sarajevo potpisali su na online sastanku Memorandum o saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) s ciljem uspostavljanja dugoročne saradnje i jačanja kapaciteta institucija potrebnih za ubrzan razvoj kreativnih industrija u KS.

Memorandum o saradnji potpisan je u okviru CPCD-ovog projekta „Kreativne industrije u institucijama kulture u Kantonu Sarajevo“, čiji je finansijer Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/e devet kantonalnih institucija kulture – Pozorišta mladih Sarajevo, Biblioteke Sarajeva, Kamernog teatra 55, Narodnog pozorišta Sarajevo, Sarajevskog ratnog teatra, Bosanskog kulturnog centra, Historijskog arhiva Sarajevo, Sarajevske filharmonije i MESS-a – te predstavnici/e Centra za promociju civilnog društva.

Direktorica CPCDa Aida Daguda izrazila je zadovoljstvo ostvarenjem saradnje CPCD-a sa institucijama kulture za koji vjeruje da predstavlja početak šire saradnje kulturnog i civilnog sektora u Bosni i Hercegovini.

„Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, institucije kulture i CPCD pokazuju da dijele zajednički interes za intenzivnijom saradnjom u kreiranju boljih uslova i okruženja za ravoj kreativne industrije u Kantonu Sarajevo. Istinski vjerujem da civilno društvo može i treba odigrati značajnu ulogu u razvoju i afirmaciji Kantona Sarajevo kao dinamične i kulturno raznolike regije, te da je ovo samo početak jedne dugoročne saradnje na obostranu korist“, poručila je Daguda.

Očekivanja institucija kulture od saradnje, kao i samog projekta, bila su različita. Ipak, zajednička je nada da će ova saradnja rezultirati bržim razvojem kvalitetnijeg i stimulirajućeg okruženja za dalji razvoj institucija kulture koje se danas susreću sa raznim preprekama.

Centralna aktivnost projekta u okviru kojeg je Memorandum potpisan jeste edukacija rukovodstava i osoblja institucija kulture u Kantonu Sarajevo tokom koje će imati priliku poboljšati znanja i vještine iz oblasti menadžmenta i preduzetništva za 21. stoljeće u kreativnim industrijama, menadžmenta ljudskih potencijala, marketing menadžmenta i digitalnog marketinga i sličnim. Edukaciju će voditi profesori sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te osobe sa praktičnim iskustvom u navedenim oblastima.

Osnovni cilj projekta „Kulturne i kreativne industrije u institucijama kulture u Katonu Sarajevo“ jeste kreiranje podržavajućeg okruženja za razvoj kreativne industrije u Kantonu Sarajevo kroz jačanje kapaciteta institucija kulture da budu aktivni akteri razvoja kreativnih industrija, što se nastoji upravo postići navedenom edukacijom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Translate »