Na Grani Zelenoj – “Možemo li se riješiti zagađenja zraka?”

Zagađenost zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dugogodišnji je problem kojem se ne nazire rješenje.

Splet prirodnih preduslova kotlinske konfiguracije koja pretpostavlja postojanje magle u ovakvom području, i ignorancije postojećih zakonskih standarda i normi što uzrokuje nenormalne količine smoga koji svakodnevno udišemo, posebno je izražajan u zimskom periodu.

Iako su uslovi života presudni za njegov kvalitet, situacija u kojoj živimo uzrokuje to da nam zrak koji udišemo ne predstavlja prioritet, jer je većina građana prinuđena da razmišlja o tome kako uspješno platiti račune.

U video prilogu govore: Maja Čolović Daul, stručnjakinja za zaštitu okoliša i upravljanje otpadom, Martin Tais, ekspert za kvilitet zraka i klimatske promjene i Rijad Tikveša iz Ekotim – udruženja za zaštitu okoliša, prirode i zdravlja.

Tužbe i žalbe protiv planiranih novih termoelektrana na ugalj u BiH se gomilaju

Na sastanku Ministarskog vijeća Energetske zajednice kojim je predsjedala BiH usvojeni su novi strožiji standardi zaštite okoliša, a BiH još uvjek ne poštuje ni okolišne obaveze tog ugovora iz prethodnog perioda.

Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja “Ekotim” podnijelo je 14.10.2016. godine zvaničnu žalbu Sekretarijatu Energetske zajednice(1) u vezi nepoštivanja graničnih vrijednost zagađenja zraka za planirani novi blok 7 termoelektrane Tuzla, za čiju izgradnju vlasti Federacije BiH namjeravaju tražiti kredit od kineske “China Exim” banke. Nepoštivanje propisanih graničnih vrijednosti bi rezultiralo potrebom za dodatna ulaganja u tek izgrađeno postrojenje. Ovo je najnovija u nizu pravnih aktivnosti koje su pokrenula BIH udruženja protiv novih planiranih termoelektrana na ugalj(2) zbog negativnih zdravstvenih i klimatskih uticaja koje će ovi objekti prouzrokovati ukoliko se izgrade.

U proteklom periodu su, na kantonalnom sudu u Sarajevu, podnesene tri tužbe protiv Rješenja koja je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma kojim se traži poništenje okolišnih dozvola za novi blok 7 termoelektrane Tuzla, TE Banovići i akumulaciju Ramići (planirana za potrebe TE Banovići). Pored toga, prije nepuna tri mjeseca Sekretarijatu Energetske zajednice je podnesena zvanična žalba protiv Bosne i Hercegovine zbog nejasnoća u vezi dozvoljenih graničnih vrijednosti emisije zagađujućih materija, koje su navedene u okolišnoj dozvoli za TE Banovići.

U Republici Srpskoj, termoelektrana Stanari je zvanično puštena u pogon u Septembru iako je tužba Centra za životnu sredinu (CZZS) protiv ekološke dozvole za istu i dalje na sudu. Također je u proceduri žalba protiv Presude upravnog suda u vezi tužbe protiv ekološke dozvole za termoelektranu Ugljevik III. CZZS je u decembru 2014. godine takođe uručio žalbe Energetskoj zajednici u vezi dozvoljenih vrijednosti emisije iz planirane termoelektrane Ugljevik III(3).

Najnovija žalba prema Sekretarijatu Energetske zajednice se podudara sa zasjedanjem Ministarskog vijeća Energetske zajednice u Sarajevu (4), koje je završni događaj jednogodišnjeg predsjedanja BiH nad ovim regionalnim tijelom.

 

Više od deset godine nakon stupanje na snagu Ugovora o uspostavi energetske zajednice, vlasti  u BiH uporno dokazuju da ili nisu sposobni ili nisu spremni ispravno provesti najosnovnije obaveze iz ovog Ugovora – kvalitetne procjene uticaja na okoliš. Već godinama upozoravamo da nove termoelektrane puštene u funkciju nakon 01.01.2018. moraju biti u skladu sa EU Direktivom o industrijskim emisijama, ali vlasti u BIH još uvijek u okolišnim dozvolama nisu ispravno utvrdili te standarde” , komentirao ja Rijad Tikveša, predsjednik Ekotima Sarajevo.

 

“U svakom slučaju je nerazumljivo da vlasti u BIH tvrdoglavo insistiraju na izgradnji novih termoelektrane na ugalj u vremenu kad je skoro sigurno da će te investicije, zbog klimatske politike EU-a te niskih cijena električne energije, biti ne isplative. Cijene tehnologija za proizvodnju energije iz sunca i vjetra brzo pada, ali BiH i dalje propušta da iskoristi svoje potencijale”, dodao je Igor Kalaba, Koordinator programa Energija i klimatske promjene Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.

 

Translate »