Mlada bh naučnica na svjetskim samitima

Diplomirana inženjerka geodezije Randa Natraš, mlada Travničanka, jedina je naučnica u oblasti satelitske geodezije koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj radionici u Šangaju, kao i na mnogim drugim naučnim događajima širom svijeta.

Njen naučni rad se bazira na razvoju prvog regionalnog korekcionog modela visoke rezolucije i preciznosti za satelitsko pozicioniranje za područje Bosne i Hercegovine. Model je razvijen da minimizira uticaj Zemljine gornje atmosfere na prostiranje satelitskog signala, koji predstavlja najveći izvor grešaka u satelitskom pozicioniranju i navigaciji. Naučni projekat je podržan istraživačkim grantom Austrijske agencije za međunarodnu mobilnost i saradnju u području obrazovanja, nauke i istraživanja (OeAD) i proveden je na Tehničkom Univerzitetu u Beču u periodu od 9 mjeseci.

Rezultati projekta su prezentirani na svjetskim naučnim događajima kao što su Generalna skupština Europske unije geonauka u Beču, Samit o svemirskoj geodeziji u Berlinu, Međunarodna radionica u Astronomskoj observatoriji u Šangaju, dok je prvo naučno istraživanje više atmosfere iznad područja BiH koristeći opažanja navigacionih satelitskih sistema, rađeno u sklopu Randinog magistarskog rada, predstavljeno na Naučnom simpozijumu u Japanu. Također za dodatnu edukaciju Randa je pohađala školu „Svemirsko vrijeme i Globalni navigacioni satelitski sistemi“ Međunarodne inicijative za svemirsko vrijeme, gdje su predavači bili eminentni svjetski stručnjaci iz NASA, Boston koledža, Međunarodnog centra za teorijsku fiziku, Univerziteta Sorbonne i dr.

Ova naučnica, Travničanka, magistrirala je na Univerzitetu u Sarajevu sa priznanjem „Povelja Univerziteta“ kao najbolja studentica prvog i drugog ciklusa studija na Građevinskom fakultetu. U globalnom priznanju američkog geoprostornog magazina xyHt pohvaljena je kao izvanredna geoprostorna stručnjakinja ispod 40 godina starosti.

Sljedeći naučni planovi su bazirani na proširenju korekcionog modela na područje Zapadnog Balkana, koje je podržano istraživačkim grantom Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) u 2019. godini.

 

Translate »