Kratka video priča – “Mladi i politika”

Svakodnevno smo izloženi negativnim vijestima u medijima koje oslikavaju posljedice neodgovornog političkog djelovanja i nedostatka zajedničke akcije i solidarnosti, te su fokusirane na etno-nacionalnu retoriku, korupciju, nezaposlenost, i sl. Informacije o velikom broju inicijativa i dobrih praksi koje se bore protiv negativnih društvenih pojava i problema, te veliki broj ljudi, posebice stručnjaka i aktivista koji svakodnevno rade za dobrobit svojih zajednica i doprinose razvoju ostaju nevidljivi bh. javnosti zbog fokusa tradicionalnih medija na političku retoriku i senzacije.

U cilju društvenih promjena kroz dijeljenje progresivnih ideja i prakse kao i nosioca pozitivnih promjena, posebno mladih, US alumni asocijacije u BiH u saradnji sa Udruženjem za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (UKMD) i eFM radiom, uz podršku Ambasade SAD-a u BiH, pripremila je video prilog i radio emisiju sa nekoliko stručnjaka na temu političkog djelovanja mladih, te ponudila odgovore na sljedeća pitanja:

• Politika u BiH je godinama talac etno-nacionalnih interesa i organiziranog kriminala. Nezadovoljstvo ovakvim načinom rada javnih institucija i političkih stranaka građani su iskazali na protestima i plenumima prije dvije godine. Da li možemo očekivati bilo kakve promjene na predstojećim lokalnim izborima?

Translate »