Kratka video priča – “Mladi i politika”

Svakodnevno smo izloženi negativnim vijestima u medijima koje oslikavaju posljedice neodgovornog političkog djelovanja i nedostatka zajedničke akcije i solidarnosti, te su fokusirane na etno-nacionalnu retoriku, korupciju, nezaposlenost, i sl. Informacije o velikom broju inicijativa i dobrih praksi koje se bore protiv negativnih društvenih pojava i problema, te veliki broj ljudi, posebice stručnjaka i aktivista koji svakodnevno rade za dobrobit svojih zajednica i doprinose razvoju ostaju nevidljivi bh. javnosti zbog fokusa tradicionalnih medija na političku retoriku i senzacije.

U cilju društvenih promjena kroz dijeljenje progresivnih ideja i prakse kao i nosioca pozitivnih promjena, posebno mladih, US alumni asocijacije u BiH u saradnji sa Udruženjem za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (UKMD) i eFM radiom, uz podršku Ambasade SAD-a u BiH, pripremila je video prilog i radio emisiju sa nekoliko stručnjaka na temu političkog djelovanja mladih, te ponudila odgovore na sljedeća pitanja:

• Politika u BiH je godinama talac etno-nacionalnih interesa i organiziranog kriminala. Nezadovoljstvo ovakvim načinom rada javnih institucija i političkih stranaka građani su iskazali na protestima i plenumima prije dvije godine. Da li možemo očekivati bilo kakve promjene na predstojećim lokalnim izborima?

Mladi i politika: U svjetlu predstojećih lokalnih izbora

Svakodnevno smo izloženi negativnim vijestima u medijima koje oslikavaju posljedice neodgovornog političkog djelovanja i nedostatka zajedničke akcije i solidarnosti, te su fokusirane na etno-nacionalnu retoriku, korupciju, nezaposlenost, i sl. Informacije o velikom broju inicijativa i dobrih praksi koje se bore protiv negativnih društvenih pojava i problema, te veliki broj ljudi, posebice stručnjaka i aktivista koji svakodnevno rade za dobrobit svojih zajednica i doprinose razvoju ostaju nevidljivi bh. javnosti zbog fokusa tradicionalnih medija na političku retoriku i senzacije.

U cilju društvenih promjena kroz dijeljenje progresivnih ideja i prakse kao i nosioca pozitivnih promjena, posebno mladih, US alumni asocijacije u BiH u saradnji sa Udruženjem za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (UKMD) i eFM radiom, uz podršku Ambasade SAD-a u BiH, pripremila je video prilog i radio emisiju sa nekoliko stručnjaka na temu političkog djelovanja mladih, te ponudila odgovore na sljedeća pitanja:

• Politika u BiH je godinama talac etno-nacionalnih interesa i organiziranog kriminala. Nezadovoljstvo ovakvim načinom rada javnih institucija i političkih stranaka građani su iskazali na protestima i plenumima prije dvije godine. Da li možemo očekivati bilo kakve promjene na predstojećim lokalnim izborima?

• Da li će mladi ponuditi nešto novo?

• Da li mogu mladi iznijeti promjene? Kako?

Ovaj program provodi se u okviru projekta «20 godina mira u BiH: Revizija prošlosti, vizualizacija budućnosti».

Podcast radio emisije: https://efm.ba/efm-podcast/20-godina-mira-u-bih-revizija-proslosti-vizualizacija-buducnosti/

 

Reforma visoko-školskog sistema u funkciji razvoja tržišta rada u BiH

Svakodnevno smo izloženi negativnim vijestima u medijima koje oslikavaju posljedice neodgovornog političkog djelovanja i nedostatka zajedničke akcije i solidarnosti, te su fokusirane na etno-nacionalnu retoriku, korupciju, nezaposlenost, i sl. Informacije o velikom broju inicijativa i dobrih praksi koje se bore protiv negativnih društvenih pojava i problema, te veliki broj ljudi, posebice stručnjaka i aktivista koji svakodnevno rade za dobrobit svojih zajednica i doprinose razvoju ostaju nevidljivi bh. javnosti zbog fokusa tradicionalnih medija na političku retoriku i senzacije.

U cilju društvenih promjena kroz dijeljenje progresivnih ideja i prakse kao i nosioca pozitivnih promjena, posebno mladih, US alumni asocijacije u BiH u saradnji sa Udruženjem za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (UKMD) i eFM radiom, uz podršku Ambasade SAD-a u BiH, pripremila je video prilog i radio emisiju sa nekoliko stručnjaka na temu reforme visokog obrazovanja kako bi javnosti ponudila sažet pregled neophodnih reformi i dobrih rješenja u ovom sektoru, te ponudila odgovore na sljedeća pitanja:

• Da li trenutnu nezaposlenost u BiH možemo povezati sa činjenicom da visoko-obrazovni sistem u BiH nije prošao kroz neophodne reforme?

• Koje vještine traže danas poslodavci?

• Da li se obrazovni planovi usklađeni sa potrebama tržišta rada?

• Ko treba biti nosilac ovih reformi? Koja je uloga studenata i profesora u ovoj reformi? Kako da pokrenu svoje institucije na reforme?

• Koja su to ključni aspekti reforme koji su hitno neophodni (uvođenje novih tehnologija u nastavu, provođenje kojih institucionalnih reformi, razvoj nauke i primijenjenog istraživanja, primjena standarda kvaliteta i evaluacija u radu obrazovnih ustanova, prekvalifikacije i dokvalifikacije)?

Ovaj program provodi se u okviru projekta «20 godina mira u BiH: Revizija prošlosti, vizualizacija budućnosti».

Podcast radio emisije:

20 godina mira u BiH: Revizija prošlosti, vizualizacija budućnosti

Translate »