Godišnje nagrade Centra za dramski odgoj

Sinoć su na prigodnoj svečanosti upriličenoj u povodu Međunarodnog dana dramskog odgoja u Mostaru na Memorijalnoj sceni 2532 uručene nagrade i saopštena odluka o godišnjim nagradama Centra za dramski odgoj. Jurinku Raiču uručena je Godišnja nagrada za menadžment u kulturi “Safet Ćišić”, a Željku Miloševiću Međunarodna nagrada za doprinos razvoju dramskog odgoja “Grozdanin kikot”.

Godišnje nagrade Centra za dramski odgoj ove godine dobili su:

Nagrada za trajni doprinos razvoju dramskog odgoja u Bosni i Hercegovini

Jeleni Trepetovoj – Kostić  iz Banja Luke za istinsku i rijetko viđenu posvećenost teatru i obrazovanju mladih ljudi koji sa njom u obrazovnom procesu na Akademiji umjetnosti u Banja Luci izrastaju u isto tako posvećene mlade umjetnike koji kao takvi postaju kvalitetna budućnost našeg teatra.

Nagrada za doprinos razvoju dramskog odgoja u Bosni i Hercegovini

Gimnaziji Bugojno, za uspostavu I realizaciju Festivala dramskih minijatura, koji se već tri godine provodi u školi i na kojem sudjeluju sva odjeljenja škole. Organizator i realizator tromjesečnog projekta je Aktiv bosanskog jezika i književnosti uz saradnju i ostalih profesora škole i podršku KSC Bugojno. Festival pored škole ima veliki značaj I za lokalnu zajednicu što se najbolje vidi kroz animaciju publike koju školska aktivnost odgaja njegujući prave vrijednosti culture.  Istovremeno mladim ljudima je omogućeno da prepoznaju svoje talente, da se kreativno izraze, jačaju samopouzdanje i odrastaju u zdravijem okruženju.

Godišnja priznanja za postignuća u području dramskog odgoja u protekloj sezoni ili školskoj godini

Josipi Bogić iz Jajca za uspješan stvaralački, stručni, metodički i organizacijski dramsko – odgojni rad u lokalnoj zajednici što je rezultiralo kontinuiranim radom sa mladim ljudima – učenicima Srednje strukovne škole u Jajcu koji su to iskustvo artikulisali u bunt protiv svih podjela i zajedno sa srednjoškolcima Bugojna i Mostara o tome scenski progovorili u projektu BuJaMo.

Ameli Kavazbašić iz Jajca za uspješan stvaralački, stručni, metodički i organizacijski dramsko – odgojni rad u lokalnoj zajednici što je između ostalog rezultiralo kontinuiranim radom sa mladim ljudima – učenicima Srednje strukovne škole u Jajcu koji su to iskustvo artikulisali u bunt protiv svih podjela i zajedno sa srednjoškolcima Bugojna i Mostara o tome scenski progovorili u projektu BuJaMo.

Dramskoj grupi nižih i viših razreda „Sedma“, JU „Sedma osnovna škola“ Blažuj, (I-IX razred)

za uspješan stvaralački, stručni, metodički i organizacijski dramsko – odgojni rad u lokalnoj zajednici, što je rezultiralo snažnim kreativnim angažmanom učenika JU „Sedma osnovna škola“ Blažuj . Ovakvim načinima rada sa djecom, uspješno se razvija ljubav prema dramskoj umjetnosti kod svih učenika škole, što se od ove školske godine prenijelo I na brojne učenike škola u Kantonu. Kvalitetan i kreativan dramski odgoj, a prije svega zdrava i lijepa komunikacija među članovima Dramske grupe, koju su prenijeli i na svoje drugare i drugarice u razredima pomoglo je da cijela škola bude prijateljsko okruženje za sve.

Nakon dodjele nagrada ansambl Mostarskog teatra mladih u čast nagrađenih odigrao je predstavu “MIR” rađenu po Aristofanu. Igrali su: Edina Delalić, Marijana Cvitković, Ali Kamer Aksoy, Dino Gluhović, Alem Neziri, Haris Habibija i Faris Količić, a režiju potpisuje Sead Đulić. Bila je to deseta repriza ove predstave.

Translate »