Fondacija CURE poziv na IDAHOT

Fondacija CURE je počastvovana da vas pozove IDAHOT aktivnost LGBTI slikarstvo: historija i današnjica dana 17.05.2018. u sklopu projekta The Time is Now

Mjesto i vrijeme: Networks, Skenderpašina 1, od 17:30h-19:00h

Fondacija CURE, u sklopu projekta „The Time is Now“ finansiranog od strane Europske unije, te u cilju obilježavanja MeĎunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, kao jednu od
aktivnosti organizuje predavanje na temu slikarstva i LGBTI kulture kroz historiju i danas. Osnovni cilj predavanja jeste stvaranje prostora za sticanje novih i povećanje postojećih znanja prisutnih na temu LGBTI kulture i umjetnosti uzimajući u obzir malu količinu informacija i znanja koje se plasiraju kada se govori o ovoj tematici.
Pozivamo vas da nam se pridružite 17.05.2018. od 17:30h u prostorijama Networksa i saznate historijske činjenice i tekovine kad govorimo o LGBTI motivima i uticajima na umjetnost od davnina
do danas. Uvodničar i predavač će biti umjetnik i aktivista Kristofer Andrić.

Translate »