Prvi put u Tuzli i Živinicama kontejneri za elektro otpad

U sklopu projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, kojeg finansira i implementira ZEOS eko sistem d.o.o., a kroz program Challenge to Change sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, od januara 2022. godine na ulicama Tuzle i Živinica, bit će postavljeni ulični kontejneri za odlaganje e-otpada.

U narednom periodu tako je planirano postavljanje ukupno 17 uličnih kontejnera, i to 13 u Gradu Tuzla i 4 u Gradu Živinice, uz nabavku još mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno kombija, kojim će se od januara 2022. godine e-otpad prikupljati u ruralnim područjima Tuzle.

Na ovaj način bit će omogućeno sakupljanje svih kategorija e-otpada, sa posebnim naglaskom na e-otpad iz domaćinstava, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati, a usluga odlaganja za građane biti će besplatna.

“Ukupno sakupljenu količinu e-otpada zbrinjavat će ZEOS eko sistem d.o.o. u skladu sa ekološkim propisima. Pozivamo građane da savjesno odlažu e-otpad, odnosno vode brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, jer u suprotnom njegova destinacija postaje deponija, što za posljedicu ima zagađenje okoliša. Rezultat pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada je reciklaža i stvaranje radnih mjesta u reciklažnom sektoru, a u konačnici čista okolina bez zagađenja ali i ugrožavanja zdravlja našeg stanovništva”, izjavila je pomoćnica direktora društva ZEOS eko sistem d.o.o., Elma Babić-Džihanić.

„Zadovoljstvo mi je najaviti aktivnost postavljanja uličnih kontejnera za elektronski otpad u Gradu Tuzla, jer ona predstavlja nastavak odlične saradnje između firme C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo i ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom ZEOS eko sistem d.o.o. Sarajevo. Zaštita okoliša treba da bude cilj svakog pojedinca i nadam se da će građani prepoznati važnost ispravnog odlaganja elektronskog otpada i da će koristiti dostupnu infrastrukturu  odnosno ulične kontejnere. Podizanje svijesti o važnosti pravilnog odlaganja otpada je dio misije i vizije naše firme i nadam se da ćemo i sa ovom aktivnošću dati svoj doprinos u tom pogledu”, izjavio je direktor društva C.I.B.O.S. d.o.o. Tuzla, Mirnes Hukić.

Za postavku uličnih e-kontejnera najpogodnije lokacije određene su u skladu sa nadležnim općinskim službama, dok će plan korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta biti usaglašen sa potrebama građana. O predviđenim lokacijama kontejnera za odlaganje elektro-otpada, kao i o rasporedu vožnje kombija – mobilnog reciklažnog dvorišta, građani će se moći informisati na zvaničnoj web stranici ZEOS-a: www.zeos.ba.

Šta je e-otpad i zašto je važno savjesno odlaganje?!

Podsjećamo elektro, odnosno e-otpad skraćeni je naziv za stare ili pokvarene električne i elektronske uređaje i opremu koja se više ne koristi, kao što su: veš mašina, mikrovalna pećnica, tastatura, monitor, frižider, fen, mobitel, televizor, pegla, fotoaparat, kao i ostale uređaje koji rade na struju ili baterije.

E-otpad potpada pod opasni otpad, jer sadrži mnoge štetne tvari poput kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora i drugih, i ukoliko se ne odlaže pravilno, njegove opasne supstance mogu zagaditi tlo, zrak i vodu, te na taj način postati dio lanca ishrane. Stoga ga nije dozvoljeno odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, već je potrebno izdvojiti ga, i odložiti u neki od ZEOS-ovih uličnih kontejnera.

“Svrha pravilnog odlaganja je da se obezbijedi “čist” otpad za ručnu ili mehaničku obradu, a zatim i reciklažu. Vrijednost sirovina koje se izdvoje iz otpada koristi se za pokrivanje troškova rada, logistike i konačnog zbrinjavanja otpada”, pojašnjava Elma Babić-Džihanić.

“U gradu Živinicama već niz godina uočljiva su poboljšanja komunalnih usluga, pogotovo kada je u pitanju segment upravljanja komunalnim otpadom. Ovim projektom nam je cilj  sa partnerima predstaviti moderni sistem odvojenog prikupljanja elektronskog otpada, pa ću iskoristiti priliku da pozovem sve građane Živinica  da odlažu svoj  elektronski otpad u specijalne kontejnere i time direktno doprinesu očuvanju okoline” izjavila je direktorica društva AKVA INVEST d.o.o., Fahira Hasić.

Reciklažom e-otpada nastaju vrijedne sirovine koje se vraćaju nazad u proces proizvodnje novih uređaja, čime se značajno smanjuje eksploatacija prirodnih resursa.

“Nažalost u svijetu, još uvijek gotovo 80% e-otpada završi na deponijama smeća i zato je jako bitno da građani mijenjaju navike i koriste infrastrukturu i usluge koje im nudimo. Naše znanje i prakse prenosimo sada i u druge gradove u BiH, te se nadam da će građani Tuzle i Živinica brzo razviti navike savjesnog odlaganja, jer će time činiti dobro sebi, svojoj djeci ali i narednim generacijama”, poručila je za kraj pomoćnica direktora Elma Babić-Džihanić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »