Prioritet podršci za djecu izbjeglica i migranata

Na zahtjev međunarodnih organizacija koje rade u sektoru dječijih prava u Bosni i Hercegovini, završena je procjena situacije djece migranata i izbjeglica, uključujući djecu bez pratnje i razdvojenu djecu. Formirana je koalicija sastavljena od Međunarodnog foruma solidarnosti – Emmaus (IFS-Emmaus), Save the Children, SOS Kinderdorf, UNICEF-a i World Vision-a za nadgledanje dizajna i implementacije procjene. Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i Ured rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija (UN RCO) doprinijeli su realizaciji ove procjene kroz logističku i tehničku podršku prikupljanju podataka.

Ukupno je popunjen 381 upitnik, u kojem je učestovalo 29 djece bez pratnje i razdvojene djece (UASC), 34 djece sa pratnjom od 15 godina i više (od kojih je četvero imalo 18 i jedno 20 godina), 40 djece neodređenog uzrasta, i staratelji koji prate 278 djece uzrasta od 0 do 14 godina. Vredi napomenuti da je u Velikoj Kladuši identifikovano još 37 muške djece bez pratnje, koji nisu pristali na intervju. Identifikovano je da 12 djece ima različite oblike fizičkih i/ili intelektualnih smetnji, od kojih je petoro djece bez pratnje ili odvojeno od roditelja. Kod djece koja su sa svojim porodicama nalazi se približno jednak broj djevojčica i dječaka (39% njih je mlađe od 4 godine, 52% djece je uzrasta 5-14 godina i 9% djece ima od 15-17 godina). Sva djeca bez pratnje su dječaci (24% ima 14 godina, 35% ima između 15 i 16 godina i 38% ima 17 godina).

Ključne preporuke za hitan odgovor uključuju osiguravanje da:

  • Sva djeca bez pratnje i radvojena djeca, kao i djeca sa pratnjom i njihove porodice imaju smještaj i sklonište.
  • Sva djeca, sa pratnjom ili bez pratnje, imaju hitnu medicinsku pomoć (pregled) i potrebnu odjeću, snadbjevanje higijenskim proizvodima i adekvatnu hranu (uključujući tri obroka dnevno i dodatke kao što su vitamini, kad je to potrebno).
  • Sva djeca bez pratnje i razdvojena djeca odmah dobijaju zakonskog staratelja.
  • Sva djeca bez pratnje i razdvojena djeca, kao i djeca sa pratnjom i njihove porodice imaju pristup stalnom psihosocijalnom savjetovanju.

Ostale preporuke iz procjene uključuju adekvatnu zaštitu, ishranu, obrazovanje i ostale neprehrambene prozivode. Preporučuje se naknadna procjena obrazovanja djece kako bi se osiguralo da djeca koja traže azil imaju koristi od osnovnog i srednješkolskog obrazovanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »