Prijavi se na šesti Dubrovnik film festival !

PRAVILNIK 2017.
DUFF (Dubrovnik film festival) je filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina iz zemalja Mediterana.
Misija festivala je omogućiti, promicati i poticati filmsko stvaralaštvo djece i mladih.
Vizija festivala je postati izlogom mediteranskog filmskog stvaralaštva djece i mladih.
Organizatori Javna ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik Udruga za promicanje medijske kulture Luža Udruga
Škola filma Šipan
UVJETI SUDJELOVANJA
1. U natjecateljskom dijelu festivala mogu sudjelovati autori koji djeluju i/ili žive u jednoj od mediteranskih zemalja , a koji su mlađi od 20 godina u trenutku nastanka filma.
2. Natjecateljski program je podijeljen u dvije dobne skupine ( do 15 godina i od 16-20 godina) za animirani, igrani film i dokumentarni film, dok je otvorena kategorija jedinstvena.
3. Na Festival se mogu prijaviti filmska ostvarenja pojedinaca/klubova/škola. Svaki autor ili organizacija može prijaviti neograničen broj filmskih ostvarenja.
Sudjelovanje na festivalu se ne naplaćuje.
4. Maksimalna dužina trajanja pojedinog filma ne smije biti dulja od 20 minuta (uključujući špice) .
5. Filmovi ne smiju biti stariji od 1. rujna 2015.
6. Svi filmovi moraju biti titlovani na engleskom jeziku.
7. Za prijavu na festival potrebno je ispuniti on line prijavnicu
8. Radovi, u jednom od sljedećih formata –MOV/MP4/MPG/AVI ,šalju se putem besplatnog serveraduff.wetransfer.com
9. Organizatorima će na mail duff@kinematografi.org stići valjana prijavnica kao i link sa kojeg se može spustiti film.
10. Alternativno, radovi koji iz objektivnih razloga ne mogu biti poslani online mogu biti poslani isključivo na DVD-u, snimljeni kao video file i poslani običnom poštom na adresu Kinematografi Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 42, 20000 Dubrovnik, Hrvatska. Svaki autor/ organizacija, ukoliko poštom šalje radove i prijavnicu, treba ju čitko ispuniti, potpisati i priložiti uz film te pravovremeno poslati.
11. Ukoliko prijavnicu ne ispunjavate online, obavezno ju je poslati u elektronskom obliku i uz nju priložiti dvije still fotografije iz filma, kako bi iste mogle biti uvrštene u katalog. Adresu za slanje je duff@kinematografi.org. Kratak sadržaj filma (3-5 rečenica) je obavezno popuniti u prijavnici.
12. Filmovi i prijavnice trebaju biti poslani najkasnije do15. srpnja 2017.
13. Filmovi koji ne udovoljavaju navedenim kriterijima neće biti razmatrani u selekcijskom postupku .4
 14. Festival zadržava pravo da se radi promicanja filmskog stvaralaštva koristi prijavljenim ostvarenjima za prikazivanje u javnim medijima i drugim oblicima javnog prikazivanja te presnimi ostvarenja u nekomercijalne svrhe za arhiv Festivala.
15. Selekcija filmova uvrštenih u program Festivala bit će objavljena početkom rujna na web stranici ww.duff.kinematografi.org, a svi autori također će biti obaviješteni o selekciji i putem e-maila.
NAGRADE
Kategorije u kojima će biti dodijeljene nagrade su slijedeće:
Nagrade žirija:
1. Najbolji animirani film za obje dobne skupine
2. Najbolji igrani film za obje dobne skupine
3. Najbolji dokumentarni film za obje dobne skupine
4. Najbolji film u otvorenoj kategoriji – jedinstvena nagrada
5. Grand Prix festivala
Nagrade publike:
1. Najbolji animirani film prema izboru djece
2. Najbolji film prema glasovima publike
Nagrade nisu novčanog karaktera.
SMJEŠTAJ I PUTNI TROŠKOVI
Shodno kapacitetima Festival će omogućiti beplatan smještaj i hranu svim sudionicima koji su prošli selekciju (po filmu jedan mladi autor i jedan voditelj/pratitelj). Ostalim sudionicima biti će po povoljnim uvjetima omogućen boravak za vrijeme Festivala u Dubrovniku. Organizator ne pokriva putne troškove sudionika.
Kinematografi Dubrovnik
Branitelja Dubrovnika 42
20000 Dubrovnik
tel. +38520417107, +38520638640
gsm. +38598334588
www.kinematografi.org

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »