Predstavljanja novog programa/curriculuma za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u školama

CARE International Balkan i partnerske organizacije Asocijacija XY iz Sarajeva, Snaga Mladih, Mostar i Institut za razvoj mladih i zajednice „Perpetuum Mobile“, Banja Luka počastvovani su što mogu da Vas pozovu da uzmete učešće u dvodnevnom radnom sastanku  „Akreditacija Programa Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka – Sljedeći koraci“ koji će se održati od 17. do 18. oktobra 2019. godine u Sarajevu, hotel Bristol.

Radni sastanak sa predstavnicama i predstavnicima nadležnih ministarstava za obrazovanje i rad sa mladima na nivoima entiteta i kantona, pedagoških zavoda, srednjih škola, partnerskih nevladinih i međunarodnih nevladinih i vladinih organizacija je sastavni dio redovnih aktivnosti na projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji podržavaju Vlada Švajcarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

Cilј dvodnevnog radnog sastanka je razmjena primjera najbolјe prakse o tome kako je naš Program Y uveden kao obavezni dio nastavnog plana i programa u sklopu dijela časova odjelјenske zajednice i time postao sastavni dio nastavnog plana i programa za srednje škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Ovaj radni sastanak, odnosno forum nam pruža priliku da zajedno istražimo niz opcija o tome kako se ovaj dragocjeni primjer može primijeniti u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Pored toga, ovo okuplјanje bi takođe obezbijedilo prostor za dublјu diskusiju o razvoju Standarda za operacionalizaciju i implementaciju Programa Y u nastavnom planu i programu srednjih škola, procesu u kojem bismo mi u CARE-u i partnerskim organizacijama izuzetno cijenili Vašu stručnu pomoć.

Predstavićemo vam rezultate dva istraživanja koja smo sproveli na proljeće 2019. godine u  Bosni i Hercegovini i regionu a koji se tiču stavova mladih prema ekstremizmu mladih i stavova šire populacije stanovništa o potrebi uvođenja edukacije o zdravim životnim stilovima, promovisanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u školama. Takođe, predstavićemo vam i prve rezultate testiranja novog Programa Y++, za rad sa učenicama i učenicima viših razreda osnovnih škola na promociji zdravih životnih stilova i razvoju životnih vještina mladih dječaka i djevojčica.

 PROGRAM

  Četvrtak, 17.10.2019. godine

 14:45 – 15:15 – Uvodno obraćanje

  • Ministrica obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, Zineta Bogunić
  • Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švajcarske u BiH, gospođa Barbara Dätwyler Scheuer
  • Regionalna direktorica, CARE International u BiH, Sumka Bučan, MBA

15:15 – 15:45   Predstavljanje učesnica i učesnika i prezentacija ostvarenih rezultata   Inicijative 2006 – 2019

15:45 – 16:30   Prezentacija istraživanja i knjige “Karakteristike omladinskog ekstremizma”, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Srđan Dušanić

17:00 – 17:15   Program Y+ – nastavni plan i program sa ciljem reagovanja na promjenljivo okruženje i zahtjev za kontraradikalizacijom mladih – pilot faza, direktor Perpetuum Mobile, Banja Luka, Mr Ilija Trninić i projektni menadžer Snaga Mladih, Nedim Mičijević

17:15 – 17:30   Prevencija radikalizacije mladih – primjer saradnje nevladinog i vladinog sektora – direktor Perpetuum Mobile, Banja Luka, Mr Ilija Trninić i diplomirani socijalni radnik – Nikola Dorontić

17:30 – 17:50   Iskustva u implementaciji akreditovanog Programa Y u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji – Stučna saradnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž – Emina Jusufbegović.

17:50 – 18:15   Planovi za prvu godinu implementacije akreditovanog Programa Y kao obaveznog dijela nastavnog plana i programa u školskoj 2019/2020. godini u Bosansko-podrinjskom kantonu – Mr Dika Makota – Direktorica Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde i Mr Amira Borovac – Stručna savjetnica u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde

18:15 – 18:45   Iskustva u implementaciji obuke nastavnog osoblja i izvođenju radionica iz Programa Y u srednjim školama Kantona Sarajevo –  Pomoćnica ministra obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo – Lamija Husić i direktorica Srednje zubotehničke škole Sarajevo – Elvira Jašarbašić

Petak, 18.10.2019. godine

09:30 – 10:30   Testna faza novog kurikuluma za rad u osnovnim školama Program Y++ – rezultati pilot edukacije u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo – Lider programa Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY – Feđa Mehmedović

10:30 – 11:00   Rad sa naprednim mladim vršnjačkim edukatorima – iskustva sa omladinskog liderskog kampa Sutjeska 2019 – projektni asistent Asocijacije XY – Amer Džekman i projektni asistent Perpetuum Mobile –  Vanja Jošić

11:30 – 12:00    Prezentacija regionalnog istraživanja “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti, prevencije ekstremizma mladih  i nasilja na Balkanu”  – CARE Projektni menadžer, prof. dr Saša Petković

12:00 – 13:00   Diskusija o narednim koracima u akreditaciji Programa Y i zatvaranje skupa – Regionalna direktorica, CARE International u BiH, Sumka Bučan, MBA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »