Misli o prirodi! – Potpisani ugovori sa dobitnicima grantova

Dvadeset dobitnika i dobitnica grantova u okviru projekta „Misli o prirodi!“ potpisalo je danas ugovore sa Centrom za promociju civilnog društva čime je započeto sa implementacijom 20 projekata ukupne vrijednosti od preko 689 hiljada KM. Kada se tome dodaju tri organizacije sa kojima je ranije potpisan ugovor dolazimo do brojke od 23 projekta do sada započeta u okviru projekta „Misli o prirodi!“ te brojke od preko 887,5 hiljada KM dodijeljenih grantova.

„Vjerujemo da će jačanje civilnog društva, nezavisnih medija, kao i drugih zainteresovanih strana omogućiti i efikasniju borbu za zaštitu okoliša. Organizacije i mediji sa kojima smo danas potpisali ugovore, kao i tri organizacije sa kojima je to učinjeno ranije predložili su najbolje projekte s ciljem jačanja civilnog društva, zaštite okoliša, rješavanja lokalnih okolišnih problema i unapređenja životne sredine, te smo sigurni da ćemo zajedno stvoriti jak front za odbranu prirodnih vrijednosti koje pripadaju građanima i građankama BiH“, poručila je Dajana Cvjetković, menadžerica projekta „Misli o prirodi!“, na današnjem online sastanku.

Organizacije i mediji koji su danas potpisali ugovore dobitnici su grantova u okviru projekta „Misli o prirodi!“ za četiri različite vrste grantova – Eko HUBove, zagovaračke mreže, inicijative društvene odgovornosti kompanija te medije.

Tako su danas potpisani ugovori sa šest organizacija koje će koordinirati Eko HUBovimaEko forumom za Eko HUB Zenica, Aarhus Centrom u BiH za Eko HUB Sarajevo, Omladinskim klubom Novi val za Eko HUB Blagaj, LIR Evolucijom za Eko HUB Banja Luka, Udrugom Eko ZH za Eko HUB Široki Brijeg, te organizacijom Zelene staze za Eko HUB Mrkonjić Grad. Kada se njima dodaju Eko HUBovi Mostar, Laktaši i Maglaj sa čijim su koordinatorima ranije potpisani ugovori, dobija se mreža od devet Eko HUBova koji obuhvataju područje od ukupno 39 opština širom Bosne i Hercegovine. Rad Eko HUBova temeljit će se na direktnim kontaktima sa građanima i građankama, organizacijama civilnog društva, medijima, lokalnim vlastima, kompanijama i školama u svom krugu djelovanja, a u cilju stvaranja lokalnih mreža partnera za rad na zaštiti okoliša.

Osim njih, danas su potpisani ugovori sa organizacijama koje će provoditi projekte zagovaračkih mreža, inicijativa društvene odgovornosti kompanije te medija. Projekti zagovaračkih mreža imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih organizacija i stvaranje partnerstva za očuvanje okoliša. Grantove za projekte su dobili Udruženje Eko sol iz Tuzle, Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle, Resursni centar za okoliš iz Sarajeva, Eko akcija iz Sarajeva i Planinarsko društvo Vilenska vrela iz Kneževa. Ugovor je potpisan i sa oganizacijama koje će provoditi projekte inicijativa društvene odgovornosti kompanijaREIC-om iz Sarajeva, Udruženjem Jer nas se tiče iz Mostara i Turističkim klasterom Unasana iz Bihaća. Ovim grantom se nadstoji podstaći djelovanje građana i građanki u lokalnim zajednicama kroz organizacije civilnog društva, s ciljem ukazivanja na probleme zagađivača i smanjenje negativnog uticaja na okoliš.

Kada je riječ o medijima, projekte će implentirati Radio Sarajevo, Radio Zenit iz Zenice, InfoARS iz Banjaluke, NTV IC Kakanj, magazin Start BiH iz Sarajeva i Novi radio iz Bihaća. Njihovim projektima u medijskom okruženju razvit će se novi pristup eko temama te će se osigurati njihovo aktivnije učešće u zagovaračkim inicijativama.

Svi dobitnici/e grantova izabrani su na osnovu javnih poziva raspisanih krajem prošle godine. Odabrani Eko HUBovi djelovat će do kraja projekta „Misli o prirodi!“, dok će za ostale grant linije biti raspisani novi pozivi u decembru ove godine.

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira CPCD, a finansijski podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM. Osnovni cilj projekta je upravo povećanje uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »