„Kultura pripada i meni“

Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“, u saradnji sa Ministarstvom kulture i sporta KS i JU Pozorištem mladih,  upriličit će  potpisivanje Memoranduma o saradnji na projektu  „Kultura pripada i meni“ u zgradi Vlade Kantona Sarajevo, 07.03.2018 godine u 11sati. Nakon potpisivanja Memoranduma, potpisnici će se obratiti medijima. Potpisnici projekta su ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić, predsjednica Udruženja Sevdija Kujović i Dr. Lejla Panjeta, direktorica Pozorišta mladih Sarajevo.

Projekat podržava Vlada Švicarske, a provodi Udruženje “Život sa Down sindromom FBiH”.

Ostvarivanjem saradnje na projektu „Kultura pripada i meni“, potpisnici će uložiti napor da se Pozorište mladih učini pristupačnim za sve osobe s invaliditetom.

Pristupačnost Pozorišta mladih Sarajevo, za osobe s invaliditetom, osigurati će se kroz arhitektonsku, informacijsku, komunikacijsku i svaku drugu razumnu prilagodbu, uz aktivno učešće osoba s invaliditetom. Paralelno sa prilagodbom Pozorišta mladih,  pripremit će se i inkluzivna predstava u režiji glumice Alene Džebo. Pored navedenog, projektom „Kultura pripada i meni“ je planirana promocija prava osoba s invaliditetom kao i  edukacija uposlenika Pozorišta mladih, što će imati direktan uticaj na povećanje svijesti šire javnosti o mogućnostima osoba s invaliditetom.

Konačno, projekat „Kultura pripada  i meni“ pokreće jedan novi proces promjene politika u oblasti kulture spram osoba s invaliditetom.

Projekat podupire implementaciju Strategije za unaprijeđenje  prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021.

Terminologija

“Komunikacija” obuhvaća jezike, prikazivanje teksta, Brailleovo pismo, taktilnu komunikaciju, krupnu štampu, pristupačne multimedijalne sadržaje, pisani oblik, zvučne zapise, obični jezik, lične čitače, augmentativne i alternativne načine, sredstva i oblike komunikacije, uključujući pristupačne informacijske i komunikacijske tehnologije“.

“Razumna prilagodba” znači potrebne i odgovarajuće izmjene i prilagodbe koje ne nameću nerazmjeran ili neprimjeren teret, potrebne u konkretnom slučaju, kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom ravnopravno s drugim osobama uživaju i koriste sva ljudska prava i osnovne slobode“.

“Univerzalni dizajn” znači oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga tako da ih u najvećoj mogućoj mjeri mogu koristiti sve osobe, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja. “Univerzalni dizajn” ne isključuje, kada je to potrebno, pomoćne naprave za određene grupe osoba s invaliditetom“.

Kodex o načinu predstavljanja OSI u medijima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »