Konkurs za novinarsku nagradu “Eko novinar/ka”

Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Misli o prirodi!“, koji finansijski podržava Švedska, raspisuje Konkurs za novinarsku nagradu „Eko novinar/ka“ za profesionalno, odgovorno i utjecajno izvještavanje na temu zaštite okoliša.

Učesnici/e konkursa su u obavezi da dostave medijski materijal na temu zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini objavljen u razdoblju od 1.1.2020. godine do 30.4.2021. godine.

Pravo učešća imaju profesionalni novinari/ke i fotoreporteri/ke novinskih agencija, dnevnih listova, nedjeljnika i mjesečnika, javnih emitera i lokalnih televizija, radio stanica i internet portala (sa obavezno istaknutim impressumom).

Novinarska nagrada „Eko novinar/ka“ dodjeljuje se u tri kategorije:

 1. Audio/video prilog (intervju, reportaža, TV/radio emisija, TV/radio prilog…)

U kategoriju spadaju svi video ili audio prilozi na temu zaštite okoliša objavljeni na TV ili radio stanici, na internet portalu ili drugoj medijskoj platformi u trajanju od minimalno 1 minute.

 • Tekst (članak, vijest, kolumna, blog…)

U kategoriju spadaju svi novinarski tekstovi na temu zaštite okoliša, bez obzira na medijski žanr, objavljeni u printanim medijima i/ili na internet portalima, sa minimalno 1000 karaktera.

 • Fotografija
  U kategoriju spadaju novinarske fotografije koje upečatljivo oslikavaju temu konkursa.

Učesnici/e konkursa u obavezi su da putem e-maila dostave sljedeće informacije:

 1. Medijski materijal:
 2. tekstove objavljene u printanom izdanju – dostavlja se u PDF ili JPG formatu sa jasno vidljivim logotipom printanog medija, potpisom autora/ke i datumom objave;
 3. tekstove objavljene na internet portalu/web stranici medija – dostavlja se link sa jasno vidljivim logotipom medija, naznačenim autorom/kom i datumom objave;
 4. TV/radio priloge objavljene na TV ili radio stanici – dostavlja se link ili materijal putem online servisa za slanje većih dokumenata sa jasno vidljivim logotipom medija, potpisom autora/ke i datumom objave;
 5. fotografije – dostavlja se u JPG ili PNG formatu optimalne rezolucije sa jasno vidljivim logotipom medija, potpisom autora/ke i datumom objave;
 6. Kratku biografiju novinara/ke
 7. Kontakt podatke (telefon, email adresa, mjesto prebivališta)

Jedan novinar/ka može aplicirati sa više medijskih materijala u jednoj ili u različitim kategorijama.  

Prijave je potrebno slati na info@mislioprirodi.ba do 31.7.2021. godine do 23:59 sati.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje nisu u skladu sa propozicijama konkursa neće se razmatrati.

Pobjednički materijali će biti promovisani na web stranici projekta „Misli o prirodi!“, Centra za promociju civilnog društva, kao i na nalozima organizacije i projekta na društvenim mrežama.

Kriteriji

Kriteriji koji će se bodovati prilikom izbora najboljeg rada za svaku kategoriju su:

 • Relevantnost u odnosu na temu (30 bodova)

Da li je rad u skladu sa temom poziva – zaštitom okoliša.

 • Objektivnost/profesionalnost i brojnost izvora (20 bodova)

Da li su informacije priložene u novinarskom radu pouzdane, provjerene na osnovu objektivnih i profesionalnih kriterija u skladu sa osnovnim principma novinarstva. Da li su pri izradi novinarskog rada korištena minimalno tri izvora u skladu sa osnovnim principima novinarstva, te da li su uzeti komentari i da li je data prilika za izjašnjavanje svih zainteresovanih strana koje se spominju u radu.

 • Kvalitet (20 bodova)

Da li je novinarski rad kvalitetan u kontekstu opštih medijskih prinicipa. Da li je tekst napisan u strukturi koja odgovara opštim medijskim pravilima, odnosno da li TV/radio prilog i fotografija tehnički zadovoljava i na kojem nivou opšte medijske prinicipe. Da li novinarski rad izaziva emociju i reakciju kod čitalaca/čitateljki, odnosno gledalaca/gledateljki.

 • Originalnost i ekskluzivnost (10 bodova)

Da li je tema koju obrađuje novinarski rad originalna i ekskluzivna ili je obrađena na originalan način. Da li novinarski rad obrađuje temu koja je do tada bila nepoznata ili malo poznata široj javnosti ili već poznatu temu obrađuje iz novog ugla. Da li novinarski rad donosi neke nove informacije o određenoj temi.

 • Utjecaj/Usmjerenost ka rješenju (20 bodova)

Da li je novinarski rad utjecao na određene promjene po pitanju teme koju je obradio. Da li je rezultirao određenim mjerljivim reakcijama građana/ki, promjenom odnosa vlasti prema datom problemu, da li je doveo ili približio obrađeni problem njegovom rješenju ili na bilo koji način proizveo određene pozitivne promjene.

Evaluacija

U svakoj od tri kategorije bit će odabran po jedan novinarski rad koji će dobiti nagradu „Eko novinar/ka“. Evaluaciju radova vršit će stručna komisija.

Nagrada

 • Nagrada za najbolja audio/video prilog na temu zaštite okoliša – Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB (8GB RAM)
 • Nagrada za najbolji tekst – Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB (8GB RAM)
 • Nagrada za najbolju fotografiju – objektiv po izboru dobitnika/ca u vrijednosti do 650,00 KM

Najboljima će biti uručene i specijalne plakete kao priznanja za profesionalno izvještavanje i unapređenje medijskog izvještavanja na temu zaštite okoliša.

Proglašenje pobjednika/ca

Službeno proglašenje pobjednika/ca i dodjela nagrada bit će održano na Godišnjoj konferenciji projekta „Misli o prirodi!“. O tačnom mjestu i vremenu održavana Godišnje konferencije učesnici/e će biti naknadno obaviješteni.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »