Izvještaj o rezultatima poslovanja ZEOS eko-sistema

Svake godine u našoj kompaniji nastojimo da unaprijedimo naše radne procese u oblasti reciklaže električnog i elektronskog otpada sa našim partnerima. Dugoročni zakonski ciljevi sakupljanja ove vrste otpada koji su postavljeni pred ZEOS eko-sistem d.o.o., putem zakonskih propisa, za nas predstavljaju važnu obavezu.

U proteklih sedam godina poslovanja naša kompanija, u službi ovlaštenog operatera, je postala nacionalni i strateški partner za sve institucije i pravna lica na području Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti reciklaže električnog i elektronskog otpada, a naravno svi propisani zakonski ciljevi su ispunjeni.

OSTVARENI REZULTATI

Svim institucijama i kompanijama koje posjeduju električni i elektronski otpad omogućena je besplatna predaja e-otpada, i to putem naloga ovdje, a svim građanima koji imaju električni i elektronski otpad i žele isti predati/odložiti omogućena je infrastruktura u vidu kontejnera i reciklažnih dvorišta, koju također mogu pronaći ovdje. Na ovaj način ZEOS eko-sistem d.o.o. je postavio temelje uređenom sistemu odvojenog prikupljanja i posljedično i reciklaže ove vrste otpada u našoj državi.

Zahvaljujemo se našim klijentima i Obveznicima sistema koji su u 2019. godini predali svoj električni i elektronski otpad na besplatno zbrinjavanje. Kada statistički obradimo sve zbrinute količine dolazimo do rezultata od oko 1000 preuzimanja i 2.430.612 sakupljenih kilograma za period prethodne godine, što je za 14% više u odnosu na sakupljenu količinu iz 2018. godine. Ukoliko sumiramo naše višegodišnje poslovanje ZEOS eko-sistem je zbrinuo preko 10.000.000 kilograma električnog i elektronskog otpada.

INFRASTRUKTURA I UTICAJ NA ZAJEDNICU

Infrastruktura čini sastavni dio poslovanja operatera ZEOS eko-sistem d.o.o., sakupljeni električni i elektronski otpad iz paleta, kontejnera, zelenog namještaja, komunalnih preduzeća se transportuje u reciklažna dvorišta sa ciljem obrade u skladu sa zakonskim propisima.

U FBiH, uključujući i 2020. godinu, trenutno postoji ukupno 105 lokacija za pravilno odlaganje ove vrste otpada, koje je moguće pogledati i na interaktivnoj karti putem linka: https://zeos.ba/bs/19/pages/11/gdje-sa-e-otpadom.

Edukacije i doprinos informisanju lokalne zajednice je ono što ZEOS eko-sistem ističe u oblasti upravljanja električnim i elektronskim otpadom, a naši rezultati rada do sada na 97 projekata i aktivnosti zajedno sa 135 škola sa područja FBiH i preko 100.000 učesnika dokaz su uspješnog poslovanja i stabilnosti uređenog sistema.

Naravno pred nama je još mnogo posla i planiranih ciljeva, ali zajedničkom saradnjom sa našim partnerima, Obveznicima sistema, lokalnom zajednicom i institucijama imamo veliku mogućnost za razvoj i doprinos unapređenju stanja okoliša u našoj državi.

Vaš ovlašteni operater za električni i elektronski otpad u FBiH

www.zeos.ba #NeGomilajRecikliraj

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »