Žene koje inspirišu

Povodom Međunarodnog dana žena 2018. godine, agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini predstavljaju 10 aktivistkinja koje svojim radom poboljšavaju živote žena u svojim zajednicama, te doprinose ostvarenju Ciljeva održivog razvoja na koje se svijet, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, obavezao.

Agencije Ujedinjenih nacija su u februaru pozvale bh. javnost da nominira žene koje ih svojim radom inspirišu. Cilj kampanje je prikazati različite aspekte ženskog aktivizma, uključujući žene na selu, u sportu, sprječavanje rodno-zasnovanog nasilja, političko učešće žena, te njihovu ulogu u izgradnji mira i sigurnosti. Borba za ljudska prava nije jednostavan proces, ona ne traje jedan dan, niti jedan mjesec. Aktivistkinje širom svijeta nas svakodnevno podsjećaju na to.

Indira Bajramović, Samira Hurem, Sanja Živković, Maja Gačić, Ranka Ninković – Papić, Hata Hurem i žene Kruščice, Sabiha Husić, Emina Bošnjak, Stela Kapidžić i Danka Zelić su bh. aktivistkinje koje su podijelile svoje priče, osvrćući se na važnost 8. marta i korake koje bosanskohercegovačko društvo još uvijek treba da preduzme u ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Međunarodni dan žena je samo jedan dan u godini kada se prisjećamo borbe za ženska prava, ali nikako ne smijemo zaboraviti da ta borba i dalje traje. Bosna i Hercegovina i dalje je tradicionalno društvo u kome se žene svakim danom bore za bolji položaj. Niže plate, duži periodi nezaposlenosti, ustaljeni stereotipi samo su neki problem sa kojima se suočavaju žene. Međutim, u svakodnevnom životu, žene pokazuju da su mogućnosti neizmjerne, te da borba za ravnopravnost nije uzaludna.

Koristimo tehnologiju da #IsključimoNasilje

U sklopu globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja za cilj ima prevenciju i podizanje svijesti o nasilju nad ženama i djevojčicama, UN Women sa partnerima počinje sprovođenje kampanje #IsključimoNasilje.
Pozivamo vas da u četvrtak 23.11.2017. od 11 do 16 časova u sarajevskom Networks-u (Skenderpašina 1) budete dio drugog Ideatona u sklopu UN Women kampanje #IsključimoNasilje.

Fokus ovogodišnje kampanje stavljen je na korištenje IT rješenja za sprečavanje i smanjenje nasilja nad ženama i djevojkama. #IsključimoNasilje je počelo Ideatonom u Banjaluci, a nastavlja Ideatonom u Sarajevu koji će, također, okupiti i angažovati mlade ljude sa idejama, da uz pomoć i podršku mentora i mentorki iz IT sektora, nevladinih organizacija i vladinih institucija, razviju potencijalna kreativna i inovativna rješenja, s ciljem smanjenja i prevencije nasilja nad ženama i djevojkama.

Mentorstvo tokom ove kampanje ponudile su: Duška Andrić (Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica), Vanja Kovač (Agencija za ravnopravnost spolova), Dragana Dardić (Helsinški parlament građana Banjaluka), Valentina Hvale Pellizzer (One World Platform), Jasminka Hasić (Internacionalni univerzitet Sarajevo), te predstavnice Fondacije CURE i Propulsion Fonda.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u bilo kom trenutku Ideatona koji traje od 11 do 16 časova, da razgovarate sa mentorima i mentorkama, učesnicima i učesnicama, te da se sami uvjerite u energiju i kreativnost koju imaju mladi ljudi okupljeni oko zajedničkog cilja.

Translate »