Foto konkurs #MojaBiH, #LaMiaBosniaErzegovina

Sve do 01.maja mladi Bosanci i Hercegovci dobi od 06. do  25. godine moći će slati fotografije  koje za cilj imaju predstavljanje  Evropskoj uniji  Bosne  i Hercegovine onakvom kako je oni vide danas. Medju nagradama će biti kursevi iz oblasti komunikacije i fotografije, digitalni foto–aparati, projektor i putovanje u Italiju.

Incijativa, koju je pokrenula Ambasada Italije i koja je danas predstavljena u Sarajevu, dio je  “Mjeseca italijanske fotografije u Bosni i Hercegovini” i realizuje se u saradnji sa Evropskom delegacijom,  UNICEF-om i Misijom OSCE-a u BiH.

Učešće

Foto-konkurs je takmičarskog karaktera, sa predviđenim nagradama, podijeljeno u četiri kategorije i upućeno svim državljanima Bosne i Hercegovine u dobi od 6. do 25. godine života. Nije predviđena novčana participacija za učešće na konkursu.

Učešće u konkursu podrazumijeva:

 • prihvatanje, u cjelosti, niže navedenih pravila, što će poslužiti kao saglasnost za korištenje dostavljenog materijala;
 • izjava o autorstvu nad dostavljenim materijalom.

 

Učesnici

Na foto-konkurs se mogu prijaviti učesnici-pojedinci, kao i cijeli razredi, uz prethodno odobrenje nadležnih školskih vlasti. Maloljetnici moraju dobiti saglasnost svojih roditelja (ili zakonskog staratelja).

Učesnici-pojedinci mogu se takmičiti sa maksimalno 1 (jednom) fotografijom, dok pojedinačni razredi mogu dostaviti 2 (dvije) fotografije. Grupe razreda, iste školske ustanove, mogu učestvovati u konkursu sa 4 (četiri) fotografije.

Proces registracije

Fotografije se mogu slati od 9. aprila do 1. maja 2018.:

 • na e-mail: mojabihphoto@gmail.com
 • navodeći u polju predmet: Foto-konkurs – MojaBiH 2018
 • ispisujući u tijelu e-maila:
 • naslov djela i kratki opis; autora; životnu dob; mjesto porijekla aplikanta;
 • za pojedinačne razrede ili grupe razredā, naziv razreda(ā), i školske ustanove;
 • navod “Izjavljujem da sam pročitao, razumio i u potpunosti prihvatio pravila i uslove iz Pravilnika konkursa, objavljenog na oficijalnoj Facebook stranici Ambasade Italije u Sarajevu https://www.facebook.com/ItalyinBiH/ i na oficijalnoj web stranici Ambasade ambsarajevo.esteri.it . Saglasan sam sa korištenjem mojih ličnih podataka u skladu sa zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, i dozvoljavam objavljivanje, na Facebooku i Twitteru, dostavljenog materijala, praćenog informacijama u vezi sa mojim imenom, životnom dobi, i mjestom porijekla ”;
 • za maloljetnike (mlade ispod 18 godina), saglasnost roditeljā (ili zakonskog staratelja) za učešće u konkursu, i za objavljivanje fotografije/a.
 • prilažući:

Fotografiju/e, u formatu jpg, barem 2400 pixela širine (za fotografije krajolika) ili 2400 pixela visine (za portrete), imenovanu/e imenom i prezimenom autora (Npr. “Mario_Rossi”).

 

Prihvat aplikacija

Aplikant će, putem e-mail, dobiti potvrdu o prijemu dostavljenog materijala.

Fotografije mogu prikazivati spomenik, krajolik, urbani ili prirodni, hranu, sliku, crtež ili bilo koje drugo umjetničko djelo, koji predstavljaju, prema mišljenju autora, Bosnu i Hercegovinu.

Organizatori zadržavaju pravo ne prihvatanja učešća aplikanata koji ne zadovoljavaju uslove, predložene teme i duh inicijative, ili namjeravaju uzeti učešće putem fotografija koje podstiču  diskriminaciju ili nasilje.

Objavljivanje

Po prijemu i prihvatu dostavljenog materijala, Ambasada Italije u Sarajevu će objaviti prihvaćene fotografije na svojoj oficijalnoj web stranici i svojim oficijalnim kanalima na društvenim mrežama (Facebook: www.facebook.com/ItalyinBiH / , Twitter: @italyinbih).

Shodno gore navedenom, objavljivanje uključuje lične podatke autora (ime i prezime, životnu dob, porijeklo, naslov fotografije). U cilju zaštite maloljetnika (mladih ispod 18 godina), ime autora bit će objavljeno u formi inicijala.

Aplikanti koji imaju profile na gore pomenutim društvenim mrežama, također se pozivaju da i sami objave svoju fotografiju sa hashtagom #MojaBiH, tagirajući i oficijalnu Facebook stranicu Ambasada Italije u Sarajevu.

 

Kategorije

Učesnici u Foto-konkursu #MojaBiH bit će podijeljeni u sljedeće 4 kategorije, i za svaku od njih, bit će izabran jedan pobjednik:

 • učesnici-pojedinci u dobi od 6. do 12. godine života;
 • učesnici-pojedinci u dobi od 13. do 18. godine života;
 • učesnici-pojedinci u dobi od 19. do 25. godine života;
 • pojedinačni razredi ili grupe razreda iste školske ustanove.

 Izbor pobjednika

Pobjednike u kategorijama 1, 2, 3, izabrat će žiri profesionalnih fotografa. Pobjednika za kategoriju 4, izabrat će korisnici na osnovu najvećeg broja likeova dobijenih na oficijalnoj Facebook stranici Ambasade, među 10 fotografija koje će prethodno izabrati žiri.

Nagrade

Nagrade za pobjednike:

–           Kategorija 1: učešće na radionici iz oblasti fotografije, videa i medija (nagradu dodjeljuje   UNICEF);

–           Kategorija 2: učešće na radionici iz oblasti fotografije, videa i medija  (nagradu dodjeljuje UNICEF) i digitalni foto-aparat (nagradu dodjeljuje Ambasada Italije )

–           Kategorija 3: putovanje u Rim (nagradu dodjeljuje Ambasada Italije);

–           Kategorija 4: video-projektor  (nagradu dodjeljuje Ambasada Italije).

Ceremonija dodjele nagrada će se održati u mjesecu maju. Više informacija  o ovoj inicijativi bit će objavljeno na oficijalnoj web stranici Ambasade i njenim oficijalnim društvenim mrežama.

Prava i obaveze

Svaki učesnik je odgovoran za:

–           sadržaj fotografije, čime oslobađa organizatora  svake vrste odgovornosti, uključujući i pritužbe za moralnu i materijalnu štetu;

–           autorska prava nad dostavljenim materijalom.

Na osnovu gore navedenog, organizatori se ne smatraju odgovornim za bilo koju vrstu spora u vezi sa autorskim  pravima u vezi sa fotografijama ili bilo kakvu drugu posljedicu koja se odnosi na  fotografije koje se takmiče.

Učesnici konkursa oslobođaju organizatore svake vrste odgovornosti prema trećim licima koji bi mogli smatrati uvrjedljivim objavljeni materijal.

Prihvatanjem ovog Pravilnika, Ambasada Italije ima pravo koristiti, reproducirati i dijeliti u Italiji i inostranstvu primljeni materijal, bez ograničenja. Štaviše, učesnici se odriču bilo koje vrste zahtjeva, žalbe ili tužbe protiv Ambasade Italije u Sarajevu, na temelju upotrebe dostavljenog materijala.

Ambasada Italije u Sarajevu garantuje  da će se lični podaci koristiti isključivo u svrhe ovog konkursa.

 

 

Translate »