Konferencija „Jesmo li spremni za budućnost?“

Dokle se stiglo u procesu unapređenja kvalitete obrazovanja u Bosni i Hercegovini (BiH)? Šta znači nastava zasnovana na definiranim ishodima učenja? Zašto je važno da implementacija definiranih ishoda učenja bude prioritizirana od strane cjelokupne obrazovne vlasti u BiH, ključnih institucija, donatora i profesionalaca u praksi? Da li su djeca u BiH spremna na život i rad u 21. vijeku?

O ovim i drugim važnim pitanjima iz sektora predškolskog i osnovnog obrazovanja u BiH ovog petka, 15. decembra, razgovaraće predstavnici nadležnih ministarstava i drugih obrazovnih institucija iz BiH, na konferenciji pod nazivom „Jesmo li spremni za budućnost?“

Konferenciju organizuje Save the Children u saradnji sa partnerskim obrazovnim institucijama/vlastima:

  • Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport / Pedagoškim zavodom Zeničko-dobojskog kantona,
  • Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta / Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona,
  • Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
  • Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport / Pedagoškim zavodom Bosansko-podrinjskog kantona,
  • Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije / Pedagoškim zavodom Mostar / Zavodom za školstvo Mostar.
Translate »