Promocija knjige poezije Ibrahima Spahića “Gavranova krila”u Atini

Izdavačka kuća Plethron iz Atine objavila je knjigu poezije “Gavranova krila”/Ta ftera tis kourounas/. Ibrahima Spahića .Knjigu je pripremio direktor ugledne izdavačke kuće iz Atine Loukas Rinopoulos.Umjetnik Panos Charalampous ilustrovao je knjigu .Knjiga će biti predstavljena na Internacionalnom Analogio festivalu 26.9.2018. u 19,00 u galeriji T.A.F/Teatarska Fondacija/U  ovom jedinstvenom ambijentu Atene umjetnici Geert Vermetre ,James M.Lane i Nora Lefa će izveti performans inspirisani Spahićevom poezijom. O poeziji i autoru će govoriti:umjetnik Panos Charalampous,Rektor Akademije likovnih umjetnosti,Thanasis Moutsopoulos,profesor istorije i teorije umjetnosti  i direktorica Odjeljenja Grčkog Minstarstva kulture, umjetnička direktorica Analogio festivala i redateljica Sissy Papathanassiou/ Poetic Performance. Panel discussion: Assoc. Prof. Thanos Moutsopoulos– Art critic, Sissy Papathanassiou– Head of the Letters Directorate, Hellenic Ministry of Culture, Panos Charalambous– Visual Artist Rector, Athens School of Fine Arts /.

Poeziju će predstaviti vrhunska umjetnica Dimitri Chatoupi,glumica i profesor na čuvenoj pozorišnoj akademiji u Ateni.
Spahić je objavio knjige poezije “Znak” , “Čovjek od žice”,”Sarajevski pauci i drugi kukci”,”Osam” ..Spahićeva poezija prevedena je na više sjetskih jezika .

Sarajevska zima predstavlja Drugo lice svijeta

Za XXXIV Internacionalni Festival Sarajevo Sarajevska zima 2018.stiglo  je 415  aplikacija  vrhunskih umjetničkih projekata koji su odgovorili na poziv organizatora da se predstave pod motom SWF-Drugo lice svijeta.
Na Sarajevskoj zimi  umjetnici sa svih kontinenata  i iz svih oblasti umjetnosti/teatar,film,vizuelne umjetnosti ,multimedijalni  performansi,savremeni ples,muzika.opera,balet.dizajn,arhitektura,radionice,novi mediji umjetnosti/ .Počasni gost je Republika Bugarska . Specijani gosti su zemlje organizatori olimpijskih zimskih i ljetnih igara od 2018.-2020./Južna Koreja,Japan i Kina.
 Sarajevska zima  od 1984 .godine je  internacionalna  spona između kulture i umjetnosti ,turizma i sporta i za svoju misiju Festival i njegov organizator dobitnik je značajnih međunarodnih priznanja  Savjeta Evrope,Unesco-a,Evropske Asocijacije Festivala,kulturnih centara Evrope i svijeta.Najbolja potvrda za to je  da su pored bosanskohercegovačkih institucija Savjet Evrope i UNESCO 25 godina pokrovitelji Sarajevske zime. 
IPC -SARAJEVSKA ZIMA bila  je organizator projekata Sarajevo ,Kulturna prijestolnica Evrope 93/94.u 153 grada Evrope sa Avinjonskim festivalom ,kao i pilot projekta Savjeta Evrope Sarajevo, Prvi interkulturalni grad SE,2003/04.projekta LINK DIVERSITY ,programa X BJCEM 2001,Mreže festivala JIE,Kulturnog foruma   i mnogih drugih međunarodnih projekata u zemlji i svijetu.
Festival je organizovao i mreže festivala u različitim euroregijama  i član je evropskih i svjetskih asocijacija umjetnosti i već 20 godina je dio porodice najznačajnijih Evropskih festivala -EFA.
Festival Sarajevska zima predstavio je  bosanskohercegovačke  umjetnike i organizovao promociju njihovog stvaralaštva u kultnim kulturnim centrima,muzejima i na bijenalima na svim kontinentima svijeta.Otvorenost za kulturnu raznolikost, inovacije ,umjetničke intervencije  i jedinstvena kreativnost krase  Sarajevsku zimu i  u zemlji i u  svijetu.  Za svoj doprinos umjetnosti Sarajevska zima dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva  na koju smo ponosni ,ističe Spahić jer je to priznanje građana Sarajeva umjetnicima i publici i javnim medijima koji su učestvovali u preko 4000 programa organizovanih sa 38.291 učesnika iz  zemlje i svijeta.

 

Za  Sarajevsku zimu ove ovo priznanje je  potvrda  značaja naše  misije na promociji  internacionalne kulturne scene u zemlji i svijetu,kao i prilika da uključimo i sve druge festivale i zaintersirane institucije u ovaj projekat EU i EFA
Evropa  naša zajednička baština i budućnost..Sarajevska zima je u 2017.godini godine na Svilenom putu umjetnosti postala članicom Mreže umjetničkih festivala svijeta u Šangaju . Naredne ,2018.godine posvetićemo se Drugom Licu Svijeta , Licu koje nas povezuje a ne razdvaja , Licu koji gradi a ne razgrađuje,Licu koje baštini  najbolje civilizacijske vrijednosti i umjetnost ,istakao je Ibrahim Spahić, direktor Sarajevske zime i član Borda EFA-a i izrazio uvjerenje da ćemo 2018.i kroz SWF upoznati Drugo lice svijeta.Lice o kojem Tvrtko Kulenović,predsjednik Savjeta SWFotkriva u svojoj književnosti. i svjedoči mu u svom životu.
Spahić je pozvao sve zainteresirane da učestvuju u promociji Programa Sarajevske zime i tokom Pohoda na olimpijske planine 21.12.2017.

 

Predstavljen je  i Kreativni tim Sarajevske zime i grafički dizajn SWF 2018.
SELEKTORI SARAJEVSKE ZIME
-ALMIR IMŠIROVIĆ.
-LJUBICA OSTOJIĆ,
-VIOLETA SMAJLOVIĆ -HUART.
-MAJA BARALIĆ-MATERNE,
-BELMA ČEĆO,nn
-SANELA NUHANOVIĆ,
-DALIDA KARIĆ HADŽIAHMETOVIĆ.
-DEJAN SLAVULJICA,
-NAIDA MUJKIĆ,
-MILA MELANK
AUTOR VIZUELNOG IDENTITETA  SWF 2018
MENSUR POROVIĆ
MUZIKA
ERIC BRETON
GRAFIČKI DIZAJN SWF 2018.-DRUGO LICE SVIJETA
– MELANK
PREDSJEDNIK ŽIRIJA NAGRADE SWF  SREBRNA PAHULJICA 
EDIN POBRIĆ

Translate »