Uspješno realizovan projekat Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti

U razvoj sistema zbrinjavanja e-otpada i infrastrukturu na području Tuzle i Živinica uloženo 124.959,33 KM.

Nakon nabavke i postavljanja ukupno 17 specijalnih uličnih kontejnera za e-otpad (električni i elektronski otpad), u koje od januara ove godine i građani Tuzle i Živinica besplatno mogu odlagati različite uređaje iz svih kategorija e-otpada, s naglaskom na one prikupljene iz domaćinstva, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati, uspješno je završen projekat Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti.  Sve lokacije postavljenih kontejnera građani mogu pronaći na karti putem web stranice www.zeos.ba.

U razvoj sistema zbrinjavanja e-otpada i infrastrukturu, što pored uličnih kontejnera za e-otpad podrazumijeva i nabavku i stavljanje u upotrebu mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno kombija kojim se e-otpad besplatno prikuplja u ruralnim područjima ovih gradova, uloženo je ukupno 124.959,33 KM. Ovaj projekat finansirao je i implementirao ZEOS eko sistem d.o.o., a kroz program Challenge to Change sufinansirala Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio osigurati građanima besplatnu, jednostavnu i sigurnu mogućnost da ispravno odlažu, po prirodu i zdravlje ljudi, opasan e-otpad, te tako utjecati na smanjenje zagađenja, kao i na količinu e-otpada koja završi na deponijama.

„Prosječno domaćinstvo u BiH godišnje akumulira 7,8 kg e-otpada, koji, ukoliko nije odložen u ispravan kontejner zagađuje naš okoliš, a tako negativno utječe i na zdravlje stanovnika. Naime, e-otpad sadrži opasne supstance od kojih su mnoge kancerogene, te je stoga izuzetno važno da smo građanima osigurali adekvatnu mogućnost odlaganja e-otpada postavljanjem naših uličnih e-kontejnera u gradovima, ali i uvođenjem besplatne usluge mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno kombija koji e-otpad preuzima na više lokacija u ruralnim mjesnim zajednicama. Kao pouzdan partner i veliki sistem za sakupljanje e-otpada,  u narednom periodu širiti ćemo našu uslugu u BiH, gdje je jedan od prvih ciljeva da usluga mobilnog reciklažnog dvorišta ubrzo zaživi i u drugim sredinama“, izjavila je pomoćnica direktora društva ZEOS eko sistem d.o.o., Elma Babić-Džihanić, naglasivši kako je u proteklih devet godina kroz ovlašteni sistem ZEOS prikupio više od 15.000 tona e-otpada u našoj zemlji.

Podsjetila je da se pravilnim odlaganjem električnog i elektronskog otpada dobija otpad za ručnu ili mehaničku obradu, koji potom ide u reciklažu. „Reciklažom e-otpada nastaju vrijedne sirovine koje se vraćaju nazad u proces proizvodnje novih uređaja, čime se značajno smanjuje eksploatacija prirodnih resursa“, kazala je i pojasnila da se vrijednosti sirovina koje se izdvoje iz otpada koriste za pokrivanje troškova rada, logistike i konačnog zbrinjavanja otpada.

Osim što osigurava infrastrukturu za ispravno odlaganje, a potom i reciklažu e-otpada, ZEOS eko sistem d.o.o. različitim društveno odgovornim kampanjama djeluje i u smjeru edukacije djece, omladine, ali i odraslih građana o opasnostima e-otpada, promovišući važnost ispravnog odlaganja ali i prednosti reciklaže. „Medijskom promocijom projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti obuhvatili smo više od 250.000 građana naše zemlje, a ovim putem još jednom pozivamo naše građane da poštuju jednostavna pravila odlaganja i tako daju svoj doprinos zaštiti životne sredine“, poručila je istakavši kako je primjetno da svijest građana svakim danom postaje sve veća, što predstavlja dodatnu motivaciju u radu. „Naša sakupljačka mreža kontinuirano raste, a kao stabilan i i dugoročan sistem za zbrinjavanje e-otpada u našoj državi nastavit ćemo raditi na projektima Evropske unije i ulagati u razvoj odgovornog zbrinjavanja e-otpada i sistema reciklaže u BiH. Ovim putem se zahvaljujemo i ostalim učesnicima projekta Gradu Tuzla, Gradu Živinice, kompanijama AKVA INVEST d.o.o., C.I.B.O.S. d.o.o., JKP Komunalac d.o.o., te Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA d.o.o. i Ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini, zaključila je na kraju pomoćnica direktora društva ZEOS eko sistem d.o.o., Elma Babić-Džihanić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »